» » » НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ПРОГРАМА

навчання з дисципліни “охорона праці” трактористів – машиністів та водіїв автотранспорту у ТОВ ім. Чкалова

п/п

Тема

заняття

 Хто проводить Кількість

годин

Практиче заняття

1 Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та взаємозв’язок з іншими законами України. Законодавство України про працю.  

0,5

2 Організація роботи з охорони праці. 0,5
3 Вимоги безпеки при роботі на тракторах і автомашинах у рослинництві.

Безпека праці при технічному обслуговуванні і ремонті тракторів та автомашин.

 

2

 

1

4 Правила безпеки при перевезенні і внесенні отрутохімікатів, мінеральних добрив та аміаку. 0,5
5 Пожежна безпека. 0,5 0,5
6 Електробезпека. 1
7 Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 0,5
8 Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 0,5 0,5
9 Приймання заліків 2

 

Тема 1. Законодавство про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”.

Основні законодавчі акти України з питань охорони праці. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я, компенсація моральних збитків.

Режим робочого часу працівників господарства.

Охорона праці жінок та підлітків, пільги жінкам – механізаторам.

Державний нагляд за охороною праці, громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці .

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна,  адміністративна,   матеріальна  та   кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

 

Тема 2. Організація роботи з охорони праці на підприємстві.

Структура служби охорони праці підприємства. Обов’язки посадових осіб підприємства з питань охорони праці та Їх права. Права та обов’язки інженера з охорони праці.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль  за  ефективністю   функціонування   системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов’язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці.

Організація навчання з питань охорони праці, проведення інструктажів з безпеки праці, їх види та періодичність.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту працюючих.

Правила забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, спеціальним харчуванням та індивідуальними засобами.

Тема3. Вимоги безпеки при роботі на тракторах і автомашинах у рослинництві.

Вимоги до осіб, які допускаються до керування тракторами та самохідними машинами.

Безпечні прийоми пуску тракторів, зрушення з місця, навішування та зчеплення с/г машин та знаряддя.

Вимоги безпеки при роботі агрегатів на підвищених швидкостях, при використанні тракторів на стаціонарних роботах, при роботі на машинах з приводом від ралу відбору потужності.

Вимоги безпеки при роботі на машинах для обробітку ґрунту, посівних та посадочних машинах.

Безпечні прийоми при регулюванні .та очищенні робочих органів машин і знаряддя.

Вимоги до робочого місця причепника. Правила поведінки причепника під час руху агрегату.

 

Вимоги безпеки до технічного стану тракторів, комбайнів, самохідних машин та іншої с/г техніки.

Порядок перевірки технічного стану тракторів і самохідних машин.

Основні вимоги до зовнішнього стану тракторів, комбайнів, самохідних машин та іншої с/г техніки. Вимоги безпеки праці до кабін тракторів та інших самохідних машин.

Вимоги безпеки праці до органів керування, системи гальм, ходової частини, освітлення тощо.

 

Безпека праці при технічному обслуговуванні та ремонті тракторів та с/г машин.

Організація робочого місця при технічному обслуговуванні та ремонті. Утриманні ремонтних майстерень з точки зору безпеки умов праці,

Безпека праці при розбиранні та збиранні тракторів та с/г машин. Засоби миття та правила користування ними.

Безпека при роботі на металорізних верстатах. Безпека праці при ковальських, термічних та мідницьких роботах. Вимоги до інструменту. Приготування та зберігання фарб, розчинників та інших лакофарбних матеріалів.

Вимоги безпеки при приведенні електрозварювальних та газозварювальних робіт.

Вулканізація та безпека при цьому. Безпека роботи з акумуляторами. Робота з кислотами та лугами. Безпека праці при випробуваннях двигунів.

 

Вимоги безпеки до технічного стану автомобілів.

Вплив технічного стану автомобіля на організм людини. Організація систематичного контролю за технічним станом автомобілів. Вимоги безпеки до рульового керування, гальмівної системи. Перевірки гальмівної системи і рульового керування. Гальмівний шлях автомобіля. Вимоги безпеки до ходової частини (стан коліс та шин), освітлення, сигналізації. вимоги до транспортних причепів. Відповідальність осіб за допуск до роботи несправних транспортних засобів.

Практичне заняття: Перевірка рульового управління, ходової частини і коліс, перевірка гальм і визначення гальмівного шляху.

 

Безпека праці при перевезенні вантажів.

Класифікація вантажів за ступенем ризику. Вимоги до стану доріг. Правила прийому вантажів до перевезення та їх маркування. Заходи безпеки при перевезенні зерна, силосної маси, сіна, соломи та інших вантажів сільськогосподарського призначення.

Правила перевезення тварин. Перевезення лісу, пиломатеріалів, шиферу, листового скла та інших будівельних матеріалів. Правила перевезення фруктів, баштанних культур, картоплі та інших овочів.

Безпека праці при перевезенні небезпечних і легкозаймистих вантажів. перевезення негабаритних вантажів. Перевезення вантажів, які швидко псуються. Правила міжміського перевезення вантажів.

Вплив організації праці на безпеку використання автомобільного транспорту

 

Заходи безпеки при перевезенні людей.

Загальні правила перевезення людей. Види транспорту, на якому забороняється перевезення людей. Обладнання вантажних машин для перевезення людей

Заходи безпеки при посадці і висадці людей.

 

Безпека вантажно – розвантажувальних робіт.

Правильна організація та раціональне використання технічних засобів і основи безпеки вантажно – розвантажувальних робіт. Вимоги до осіб, які виконують ці роботи та норми перенесення вантажів. Вимоги до площадки для виконання робіт. Розміщення автомашин на вантажно – розвантажувальних площадках. Вимоги безпеки до укладання вантажу і відповідальність за укладання вантажу. Перевезення людей у кузові вантажного автомобіля. Безпечна робота вантажників.

 

Безпека праці при роботі з комбайнами і на обслуговуванні с/г техніки.

Вимоги безпеки при збиранні та перевезенні зерна від комбайна. перевезення зерна на хлібоприймальні пункти. Завезення зерна до складських приміщень. Заходи безпеки при укладанні і перевезенні силосної маси.

Робота під кукурудзо – збиральними комбайнами і безпека праці при перевезенні кукурудзи.

 

Безпека керування транспортними засобами.

Швидкість руху, продуктивність і безпека транспортних засобів.

Заходи безпеки при роботі в осінньо – зимовий період. Правила безпечного руху по снігу.

Рух транспортних засобів у темний час доби. Обман зору. Галюцинації. Вплив алкоголю на безпеку руху.

Дорожні та метеорологічні умови, які впливають на безпеку руху.

Правила руху по мостах. Буксирування транспортних засобів.

Служба безпеки руху, її структура та функції.

 

Вимоги безпеки під час заправлення і поводження з паливно – мастильними матеріалами. Транспортування нафтопродуктів.

Загальні відомості про нафтопродукти. Вогненебезпека, вибухонебезпечні і отруйні властивості нафтопродуктів. Запобіжні заходи при зливі, наливі та заправці машин нафтопродуктами. Безпека праці при виконанні вогневих робіт.

Правила перевезення нафтопродуктів. Статична електрика та боротьба з нею. Найбільш безпечні способи заправки машин.

 

Безпека праці при технічному обслуговуванні та ремонті автомобілів.

Заходи безпеки при підготовці автомашин до технічного обслуговування. Вимоги безпеки праці при ремонті обладнання та оснащення. Оцінка безпеки робочих місць, вимоги безпеки до приміщень.

Заходи безпеки при вулканізації, демонтажу і монтажу шин. Охорона праці та запобіжні заходи при цьому. Безпека праці при обкатці машин

 

Тема 4. Правила безпеки при перевезенні і внесенні отрутохімікатів, мінеральних добрив та аміаку.

Загальні правила безпеки праці, виробничої санітарії, гігієни прати при перевезенні та внесенні мінеральних добрив та аміаку. Безпека праці при використанні машин та обладнання для хімічної боротьби із шкідниками та хворобами рослин, підготовка машин і тари, очищення їх від отрутохімікатів після роботи. Безпечне проведення робіт при протруюванні насіння, обприскуванні рослин, внесенні у грунт, при підготовці корму для худоби.

Заходи особистої гігієни при роботі з хімікатами. Запобіжні засоби при хімічному знезараженні складів, комор, зерна. Знезараження тари, приміщень, транспортних засобів.

 

Тема 5. Пожежна безпека.

Протипожежні вимоги до стану виробничих приміщень ферм.

Пожежна безпека при роботі па тракторах, автомобілях та ін. с/г машинах.

Пожежна профілактика на тваринницьких фермах.

Рятування людей та евакуація тварин і  майна.

Порядок утримання засобів пожежогасіння  організація протипожежного водопостачання.

Практичне   заняття:   Вивчення   основних   засобів пожежогасіння. Правила користування вогнегасниками.

 

Тема 6.  Основи електробезпеки.

Дія електричного струму на організм людини. Електричний опір організму людини та фактори, які впливають на величину опору. Допустимі безпечні величини напруги і сили струму для людини і тварин. Захисне заземлення (занулення) та його призначення. Якість ізоляції електропроводки, захисні кожухи на електрорубильнику. Порядок,   усунення   несправності   у електромережі. індивідуальні, засоби захисту та їх застосування.

Захист будівель від блискавок. Захист людей, працюючих у полі під, час грози.

 

Тема7. Виробнича санітарія, особиста гігієна та правила надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

Загальні поняття про виробничу санітарію. Шкідливості на виробництві (гази, пил, шум, вібрація тощо), їх дія на організм людини, заходи боротьби.

Перевірка санітарного стану на виробництві. Природне та штучне освітлення. Освітлення робочих місць, організація питного режиму.

Медичні огляди.

Зберігання та прання спецодягу. Норми спецодягу, спецвзуття, запобіжних пристроїв, санітарного одягу.

 

Тема 8. Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Поняття про допомогу, самодопомогу. Допомога при переломах, пораненні, тепловому та сонячному ударі, отруєнні та ураженні електричним струмом.

Аптечки першої допомоги на робочому місці, їх склад. Забезпечення транспортом потерпілих при нещасному випадку.

Практичне заняття: Показ прийомів перев’язки поранень, накладення шин і джгутів. Основні прийоми та методи штучного дихання. Непрямий масаж серця.

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image