» » Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Пільговий кредит на освіту надається згідно Постанови КМУ від 29 серпня 2018 р. № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

Пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між університетом та фізичною або юридичною особою (далі – одержувач кредиту), а саме:

1) у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної форми власності – відповідно до статті 44-1 Закону України “Про професійно-технічну освіту” шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійно-технічної освіти;

2) у вищих навчальних закладах, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра:

незалежно від форми власності:

– відповідно до частини шостої статті 11 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” – шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти;

– відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 Закону України “Про вищу освіту” – шляхом надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти;

державної та комунальної форми власності – відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти.

Пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання та уклали угоди між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:

  • пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти – дітям, які відповідно до зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, а також громадянам, які були віднесені до дітей з числа таких осіб, після досягнення ними 18 років – до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
  • пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабміну від 17 липня 2015 р. № 506 до досягнення ними 35 років;
  • цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабміну від 17 липня 2015 р. № 506.

Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.

За однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти) переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування мають такі категорії осіб:

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в навчальному закладі;
  • діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи; діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років – до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, громадяни, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років – до закінчення ними навчання в державному або комунальному професійно-технічному або вищому навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувачі кредиту з числа інвалідів I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини. Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей – 50 відсотків. У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім’ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.

Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.

Одержувач кредиту, який після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

Необхідні документи для укладання угоди:

  • заява про надання кредиту на навчання (у ній потрібно зазначити курс, факультет, форму навчання (денна/заочна), спеціальність, суму оплати, адресу, телефон);
  • копію паспорта;  копію ідентифікаційного коду;
  • довідки про пільги.

 

Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.

За правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. С. Титаренка  6а, тел.: (0244) 3-30-01.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

Інформація підготовленна

начальником Сновського БПД

Литвиненко І.С.