» » » Про призначення Сігути В.Б. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Сігути В.Б. матеріально-відповідальною особою

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

  25 лютого 2020 року         м.  Сновськ                                                  №  26  
 

Про призначення Сігути В.Б. матеріально-відповідальною особою

 

Керуючись ст.ст. 130-136 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей у Сновській міській раді:

 

  1. Призначити Сігуту Валентина Борисовича, провідного спеціаліста юридичного відділу, матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей (створений матеріальний резерв 203 літри дизельного пального) згідно цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 рр., які знаходяться за місцем розташування Сновської міської ради (м. Сновськ, вул. Незалежності, 19).
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності укласти з Сігутою В.Б. договір про повну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей.
  3. Комісії з проведення інвентаризації (списання та оприбуткування матеріальних цінностей) частково провести передачу матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі Сновської міської ради в підзвіт матеріально відповідальної особи Сігути В.Б., відповідно до інвентаризаційних описів.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.В. Силенка.

 

 

Міський  голова                                                                        О. Медведьов