» » Щодо надання з 01.10.2019 пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

Щодо надання з 01.10.2019 пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

Міністерство розвитку громад та територій України інформує, що з 01.10.2019 набрав чинності Порядок надання пільг на оплату житловокомунальних послуг у грошовій формі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №  373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) (далі – Порядок). Згідно із Порядком змінюється механізм надання та розрахунку громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, витрат з управління багатоквартирним будинком (для громадян, що проживають у будинках, де створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи (далі – об’єднання). Зокрема, за вимогами Порядку структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої відповідно до пункту 5 цього Порядку, розраховують щомісяця до 20 числа суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. Таким чином, за новим механізмом пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, на відшкодування витрат з управління багатоквартирним будинком, розраховуватимуться структурними МІНРЕГІОН Ì0001592818ÉÎ №7/10.1/16957-19 від 25.10.2019 Підписано ЕЦП Кругляк Едуард Борисович 25.10.2019 17:52 1592818 2 підрозділами з питань соціального захисту населення, а не управителями багатоквартирних будинків, виконавцями комунальних послуг, об’єднаннями. Відповідно до вимог Порядку виплата розрахованої суми пільги здійснюється за двома механізмами: у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору з подальшим переказом коштів на рахунки управителів, об’єднань (крім витрат на управління багатоквартирним будинком), виконавців комунальних послуг; Перерахування коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг здійснюється АТ «Ощадбанк» в послідовності визначеній пунктом 12 Порядку; у грошовій готівковій формі – шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта». Пунктом 7 Порядку передбачено, що пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої АТ «Ощадбанк» управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою. Отже, при наданні пільг у грошовій формі (готівковій чи безготівковій формі) управителі, виконавці комунальних послуг нараховують повну плату за спожиті житлово-комунальні послуги, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (за їх наявності) – без урахування розміру пільг. Аналогічний підхід стосується і об’єднань в частині витрат на управління багатоквартирним будинком та витрат на оплату комунальних послуг. У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі (пункт 7 Порядку). Враховуючи вищенаведене, у зв’язку із запровадженням механізму надання пільг у грошовій формі: – підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, здійснюють повне нарахування пільговикам за спожиті житлово-комунальні послуги, а також внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (за їх наявності) у платіжних документах (без відображення розміру пільги) починаючи з листопада 2019 року (за жовтень); – внески на управління багатоквартирним будинком (на утримання будинку і прибудинкової території), на оплату комунальних послуг у будинках, де створено об’єднання, виставляються до оплати пільговикам у розмірі, затвердженому загальними зборами об’єднання – без відображення розміру пільги; МІНРЕГІОН Ì0001592818ÉÎ №7/10.1/16957-19 від 25.10.2019 Підписано ЕЦП Кругляк Едуард Борисович 25.10.2019 17:52 1592818 3 – управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг укладають договори з АТ «Ощадбанк» (його установами). Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум пільг (крім витрат на управління багатоквартирним будинком), він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди. При цьому за вимогами Порядку здійснюється інформаційна взаємодія та обмін інформацією з структурними підрозділами з питань соціального захисту населення і АТ «Ощадбанк» відповідно до вимог Порядку. Зокрема, забезпечується інформування структурних підрозділів з питань соціального захисту населення: до 15 числа кожного місяця: про зміну  внесків, платежів об’єднанню (відповідна інформація надається об’єднаннями), про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (відповідна інформація надається підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги: управителями, виконавцями комунальних послуг); до 25 вересня та 25 квітня про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі. Враховуючи зміни, які відбулися, з метою уникнення непорозумінь під час нарахування плати за спожиті житлово-комунальні послуги та відповідних внесків (платежів), відображення їх у платіжних документах пільговим категоріям населення, просимо організувати роботу з розміщення у платіжних документах за жовтень 2019 року відповідними підприємствами, що забезпечують виготовлення та друк платіжних документів, коротку інформацію про зміни у виплаті пільг та зміни у нарахуваннях плати з 01.10.2019. Крім того, просимо забезпечити розміщення на сайтах підприємств, об’єднань та органів місцевого самоврядування (за їх наявності), а також в друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження (за можливості) інформаційного повідомлення, зміст якого наведено у додатку до цього листа.

 

Заступник Міністра Е. КРУГЛЯК

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image