» » Життя та здоров’я працівників залежить від безпечних умов праці

Життя та здоров’я працівників залежить від безпечних умов праці

Сьогодні державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на виробництві були, є і повинні залишатися одними з найважливіших та актуальних на будь-якому підприємстві, незалежно від форми власності, його розмірів та кількості працівників.

Одним із найбільш наочних показників прагнення роботодавців дотримуватися умов безпечної праці є статистика у сфері виробничого травматизму та професійних захворювань.

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань у  Городнянському та Сновському  районах  за  останні роки  свідчить про значне зниження виробничого травматизму.

Під час розслідування нещасних випадків на підприємствах основними причинами встановлено технічні та організаційні, тобто недотримання вимог інструкцій з охорони праці: невиконання посадових обов’язків, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо, що свідчить про недостатній контроль керівників підприємств за організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці, якістю проведення інструктажів з питань охорони праці та іншими недоліками в організації безпечного виконання робіт.

З метою попередження виробничого травматизму та покращення умов безпечної праці працівники Городнянського відділення постійно проводять консультації та надають роз’яснення законодавства про охорону праці.

Серед підприємств-страхувальників є такі , які злісно не виконують свої обов’язки, не ведуть журнали інструктажу з охорони праці, не проводять профілактичні заходи. На жаль, є й такі роботодавці, які приховують нещасні випадки на своєму підприємстві з метою уникнення покарання.

Сьогодні на багатьох підприємствах недоліки з організації охорони праці пов’язують насамперед з економічною кризою. Однак слід зазначити, що саме роботодавець повинен створювати належні безпечні умови праці, сприяти усвідомленню кожним працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження здоров’я, але й вирішення економічних та соціальних проблем.

Займатися профілактикою виробничого травматизму і профзахворювань необхідно щодня. Проте часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з їхніми працівниками стається біда. Вкрай необхідно, щоб запрацював основний принцип державної політики в галузі охорони праці – пріоритет життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, який закладений у ст. 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII. А це можливо лише за умови, коли власник перш за все вболіває за стан виробничої безпеки і нікому не дозволяє нехтувати вимогами правил безпеки, інших нормативних актів та директивних документів.

Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці

Городнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

 в Чернігівській області