-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Тридцять дев’ята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 30 вересня 2019 року                  м. Сновськ                            №  3-39/VII

 

Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень на території Сновської міської ради та внесення змін до Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради

У зв’язку із чисельними зверненнями жителів міста з приводу видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев на території Сновської міської ради, які створюють загрозу життю та майну громадян; з метою забезпечення безпеки для життя, здоров’я та майна людей, запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку, інших комунікацій та виникненням інших аварійних ситуацій, пов’язаних із падінням аварійних дерев на території Сновської міської ради; керуючись Законами України «Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень на території Сновської міської ради (додається).
 1. Внести зміни до рішення 30 сесії 7 скликання №14-30/VII “Про затвердження програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2019-2020 роки» від 21.12.2018, а саме: абзац 6 п.6 Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2019-2020 роки викласти в новій редакції:

«Прийняття рішення про обстеження, видалення та розпорядження деревиною здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень на території Сновської міської ради, затвердженому рішенням 39 сесії міської ради від 30.09.2019 №  3-39/VII»

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Кравця Р.В. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Пискун В.А.).

Міський голова                                                                                  О.МЕДВЕДЬОВ

                   Додаток

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (39 сесія 7 скликання)

  від 30 вересня 2019 р. № 3-39/VІІ

                              

Порядок

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень на території Сновської міської ради

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) на території Сновської міської ради.

 

 1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

2.1. Реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

2.2. Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев з пошкодженням стовбурів різного походження, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

2.3 Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

2.4. Ліквідації стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації  на території Сновської міської ради;

2.5. Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

2.6. Відновлення світлового режиму в приміщенні, що затіняється деревами;

2.7. Досягнення деревом вікової межі;

2.8. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху.

2.9. Провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів.

 

3.Підставою для проведення робіт по видаленню зелених насаджень є Ордер (додаток 1) на право виконання робіт, (крім випадків, передбачених цим Порядком).

 

4.Підставою для прийняття рішення про видалення зелених насаджень – є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі – заявник).

Заява передається на розгляд комісії по обстеженню зелених насаджень (далі – Комісія) до складу якої входять представники компетентного органу, заявника, власника земельної ділянки (користувача), лісогосподарського підприємства, інших зацікавлених організацій, відповідні старости старостатів (в залежності від місця розташування). Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради.

Голова комісії повідомляє про місце та час обстеження зелених насаджень членів комісії, територіальний орган Держекоінспекції, відповідні підприємства, установи, організації, які можуть залучатися.

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій Комісія обстежує зелені насадження самостійно.

Комісія визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та  складає Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (додаток  2). Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

 

5.Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

 

6.Голова Комісії в п’ятиденний термін після обстеження подає на розгляд виконавчого комітету Сновської міської ради проект рішення  про надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

 

 1. У місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень виконавчий комітет міської ради приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Ордер на видалення зелених насаджень видається не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

 

8.Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

– реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

– знесення: аварійних, сухостійних і фаутних дерев; самосійних і порослевих дерев із діаметром кореневої шийки не більше як 5 см;

– ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

– відновлення світлового режиму в жилому приміщенні, що затіняється деревами, на автошляхах та вулицях в разі зниження середньої горизонтальної освітленості покриття, визначеного Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів».

– проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мереж водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

– досягнення деревом вікової межі, яка визначається відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

– провадження господарської діяльності на території розсадників із вирощування декоративних дерев та кущів;

–  ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій.

– будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).

 

9.Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта.

 

 1. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до цього Порядку.

 

 1. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, розташованих за межами населених пунктів, здійснюється на підставі рішення міської ради, без сплати їх відновної вартості.

 

12.Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати ії відновної вартості.

 

 1. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

14.Після отримання дозвільного документа на проведення видалення зелених насаджень, міська рада, за необхідності для виконання робіт може залучати юридичних або фізичних осіб, що мають право здійснювати такі роботи шляхом укладення відповідних договорів, на підставі типового договору (додаток 3).

 

 1. Розрахунки за виконання робіт здійснюються у відповідності до договору укладеного між міською радою та суб’єктом господарювання. Розрахунки за виконані роботи також можуть здійснюватись шляхом передачі суб’єкту господарювання деревини за домовленістю сторін.

 

Начальник юридичного відділу                                             В.УМАНСЬКИЙ

 

 

        Додаток 1

до Порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень

на території  Сновської міської ради

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (39 сесія 7 скликання)

  від 30 вересня 2019 р. № 3-39/VІІ

 

  

О Р Д Е Р   №

на видалення зелених насаджень

 

м.Сновськ                                                                   ________________

 

На підставі  рішення  виконавчого  комітету  Сновської міської  ради № _____ від ________________

дозволяється: _______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

адреса: __________________________________ згідно з актом  обстеження зелених насаджень,  погодженим з територіальним органом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища видалення дерев, кущів, газонів і квітників,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Термін видалення встановлюється до __________________________________

Благоустрій та озеленення провести до ____________________________

Використання вирубаної деревини ______________________________

Зелені насадження, які залишаються в межах будівельного майданчика, передаються на збереження ________________________________________

 

 

__________________                                _____________________

        (дата відкриття ордера)                                          (дата закриття ордера)    

 

Керівник органу,

який видає ордер

_________________                                     ______________

(підпис)                                                             (прізвище та ініціали)

М.П.

 

 

 

        Додаток 2

до Порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень

на території  Сновської міської ради

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (39 сесія 7 скликання)

  від 30 вересня 2019 р. № 3-39/VІІ

 

АКТ № __

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Сновськ                                                              ___________________р.

Комісія, призначена Рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради___

(компетентний орган, який призначив комісію, номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)

Голова комісії:  _________________________________________

Члени комісії:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Представник заявника: ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Оглянули зелені насадження за адресою: ________________________________

 

Видалення зелених насаджень пов’язано   з:______________________________

(вказується причина видалення зелених насаджень)

№  з/п Вид зелених насаджень Вік (рік) Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі, см. Кількість Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний) Підлягає зрізуванню Підлягає пересаджу-ванню
1.              
 1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Разом підлягає пересаджуванню   ____________ дерев___________ кущів

Разом підлягає зрізуванню            _________ дерева ____________ кущів

Всього видаляється:                                                                               

 

 1. Дерев _______________________________________________ одиниць
 2. Кущів_________________________________________________ одиниці
 3. Газонів________________________________________________га
 4. Квітників______________________________________________м2

 

 1. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1.Дерев _____________________________________________________гривень

2.Кущів_____________________________________________________гривень

3.Газонів____________________________________________________гривень

4.Квітників__________________________________________________гривень

Разом до сплати _____________________________________________гривень

 

Висновок комісії:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рекомендувати:                                                                                                     

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва,

передаються на збереження  _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Голова комісії:                                                     

Члени комісії:                                                       

Leave a Reply