» » Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2021-2022 роки

Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2021-2022 роки

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № 20-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення; з метою забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»; керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ст. 38, ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних  комісій міської ради: з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2021-2022 рік (додається).
 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2022 роки та при внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 1. Відділу благоустрою та господарського забезпечення міської ради забезпечити організацію виконання Програми в межах фінансових можливостей міського бюджету.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу благоустрою та господарського забезпечення В.Коваленка та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                                                              О.МЕДВЕДЬОВ

             

         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

         (2 сесія 8 скликання)

                                                                                        від 24 грудня 2020 р. № 20-2/VІІІ

Програма

організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2021-2022 роки

 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ       

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
2. Дата, номер і назва законодавчих документів щодо формування Програми Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,  Кодекс України про адміністративні правопорушення
3. Розробник Програми Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради
4. Відповідальний

виконавець Програми

Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради
5. Учасники Програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Старости старостинських округів

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2022 роки
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 1 000 000  грн., в т. ч.:2021  р. – 500 тис. грн. 2022  р. – 500 тис. грн.
8. Основні джерела фінансування Кошти бюджету Сновської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством

І. Загальна характеристика Програми

Відповідно до  ст.ст. 26, 38, 59  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4  Кодексу України про адміністративні правопорушення,  в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно корисні роботи для осіб, на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для реалізації державної політики  захисту прав та інтересів дітей на належне утримання  та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання  суспільно корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених законодавством джерел.

У зв’язку з цим,  є необхідність в прийнятті Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, в якій затвердити види суспільно корисних робіт та перелік об’єктів, на яких проводитимуться оплачувані суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів бюджету міської ТГ.

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

                       

З метою реалізації у 2021-2022 роках норм Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових документів, а саме: статей  31-1, 325-1, 325-4  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Програма передбачає забезпечення виконання норм та вимог вищевказаних законодавчих актів при відпрацюванні порушниками суспільно корисних робіт за направленням Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблем

 

 1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;

2) ведення обліку осіб (порушників), направлених  Сновським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт;

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт.

 1. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення суспільно корисних робіт:
 • Сновська міська рада;
 • КП «Сновська ЖЕД»
 1. Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт:

1) благоустрій та озеленення територій населених пунктів Сновської міської територіальної громади, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, очищення об’єктів  від забруднення побутовим та промисловим сміттям, інші доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, що не пов’язані з ризиком для життя, які відповідають потребам громади, мають суспільно корисну спрямованість та сприяють соціальному розвитку;

2) прибирання кладовищ, розміщених на території Сновської міської територіальної громади;

3) розчистка снігу з тротуарів, посипання тротуарів піщано-сольовою сумішшю в зимовий період;

4) впорядкування територій населених пунктів, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.

 1. Завдання та заходи Програми
      № Назва заходу Виконавець Джерело фінансування Обсяги фінансування
1 Готувати розпорядчі документи  на направлення  порушників на суспільно корисні роботи (за  погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань)  згідно переліку об’єктів, на яких  порушники виконують суспільно корисні роботи. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради;

Старости старостинських округів

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
2 Своєчасно повідомляти Сновський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Старости старостинських округів

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
3 Інформувати порушників про умови, режим роботи, оплату праці  на підприємстві, в організації, установі. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Старости старостинських округів

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
4 Здійснювати контроль за  виконанням порушниками призначених їм робіт. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Старости старостинських округів

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
5 Своєчасно повідомляти Сновський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області, про кількість відпрацьованих годин порушником. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Старости старостинських округів

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
6 Фінансувати суспільно корисні роботи, нараховувати плату порушнику за виконання суспільно-корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів. Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради

Бюджет міської

ТГ

В межах фінансових можливостей

(відповідно до кількості відпрацьованих годин)

7 Здійснювати матеріальне забезпечення виконання  суспільно-корисних робіт. Відділ благоустрою та господарського забезпечення міської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та  звітності

Бюджет міської

ТГ

В межах фінансових можливостей

 

. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування суспільно корисних робіт проводиться за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади згідно з кошторисом витрат на оплату праці осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт є:

 • кількість осіб, порушників направлених на суспільно корисні роботи направленням Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області;
 • перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт на території Сновської міської територіальної громади;
 • обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання суспільно корисних робіт;
 • нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, з бюджету міської ТГ 2021 рік 2022 рік Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.
500 тис. грн. 500 тис. грн. 1 000 000 грн.

Термін дії Програми – два роки (2021 – 2022).

І. Використання коштів

 1. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з міського бюджету в межах фінансових можливостей, а саме:

1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно корисних робіт особам, направленим на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці;

2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів;

3) витрати на придбання інвентарю та інших засобів для організації виконання суспільно корисних робіт.

 1. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами) не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками (порушниками), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

 

 

VІІІ. Очікувані  результати

 

Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.

 

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація діяльності  та контроль за виконанням Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, в Сновській міській раді на 2021-2022 роки  покладається на заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

Начальник відділу  благоустрою та

господарського забезпечення                                                                      В.КОВАЛЕНКО