» » Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області

Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області

Україна 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р  І Ш Е Н Н Я

18 грудня 2020  року                        м.Сновськ                                                   № 6

Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області

 

 

З метою задоволення потреб населення та суспільного виробництва м.Сновськ та Сновської міської ради у послугах з вивезення рідких побутових відходів на території м.Сновськ та Сновської міської ради з визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов`язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, керуючись Законом України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VI від 21.01.2010 року, ст.16,21,35-1 Закону України «Про відходи», постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів» та від 25.07.2005 року № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг»  пп.6 п.«а» ст.30, п.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради в и р і ш и в:

 1. Оголосити конкурс з визначення Виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Сновськ та  Сновської міської ради.
 2. Конкурс провести відповідно до Умов визначення Виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів та території м.Сновськ Сновського району.

3.Дане рішення довести до відома населення через засоби масової інформації

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

  

Міський голова                                                                      О. МЕДВЕДЬОВ

Додаток

 до рішення

 виконавчого комітету

 Сновської міської ради

                від  18 грудня2020 року № 6

 

Умови

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території міста Сновськ  та Сновської міської ради  Чернігівської області

І.Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35-1 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Постанови Кабінету Міністрів України №1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» і застосовуються для визначення виконавця послуг на вивезення побутових відходів на території міста Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області (далі – Умови).

1.2. Ці Умови визначають затверджені замовником вимоги до вивезення твердих побутових відходів, режиму роботи надавача послуг при обслуговуванні об’єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу по визначенню надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території міста Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області, замовником яких є виконавчий комітет Сновської міської ради (далі – Конкурс) і є обов’язковими для конкурсної комісії та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Терміни, що вживаються в Умовах, мають таке значення:

конкурсна пропозиція – умови надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, що пропонуються претендентом по наданню зазначених послуг, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсна комісія – постійний або тимчасовий орган, утворений Організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

претендент-надавач послуг – суб’єкт господарювання (юридична особа), який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

умови конкурсу – встановлені Організатором умови надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

1.4. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах надавача послуг по вивезенню твердих побутових відходів незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість обслуговування населення на території міста Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області  по вивезенню сміття з дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Сновської міської ради (далі – Організатор).

1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.7. Проведення конкурсу забезпечує Організатор.

1.8. Об’єктом конкурсу є надання послуг для фізичних та юридичних осіб, які знаходяться на території Сновської міської ради з вивезення рідких побутових відходів згідно графіка.

1.9. Договір про організацію надання послуг з вивезення рідких побутових відходів укладається з переможцем конкурсу.

Строк дії договору становить п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області, становить 12 місяців.

1.10. При проведенні конкурсу інтереси претендента може представляти його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені претендента, оформленої згідно вимог чинного законодавства України.

1.11. Організатор виконує функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій претендента-надавача послуг умовам конкурсу, та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та претендентом-надавачем послуг – переможцем конкурсу.

II.Підготовка конкурсу

2.1. Представник Організатора розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити  наступну інформацію:

2.1.1. найменування Організатора.

2.1.2. умови конкурсу;

2.1.3. порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

2.1.5. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

2.1.6. телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь претенденти-надавачі послуг (далі – претенденти), які відповідають вимогам, що встановлені статтями 35-1 Закону України «Про відходи», а також умовам проведення конкурсу.

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну базу для надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, транспортні засоби які відповідають вимогам статті 35 Закону України «Про відходи».

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до вивезення твердих побутових відходів на території міста Сновськ Сновської міської ради Чернігівської області, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Для забезпечення безперебійного надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів претендент-надавач послуг зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.

Вартість надання послуг з вивезення  рідких побутових відходів.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, які:

3.2.1. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;

3.2.2. подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. не відповідають вимогам ст. 35-1 Закону України «Про відходи»;

3.3. Надавачі послуг для забезпечення належної організації вивезення твердих побутових відходів зобов’язані:

3.3.1. виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері надання житлово-комунальних послуг;

3.3.2. виконувати вимоги законодавства щодо поводження з побутовими відходами.

3.3.3. утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.4. забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

3.3.5. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв та обслуговуючого персоналу;

3.3.6. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв та обслуговуючого персоналу згідно з вимогами законодавства.

ІV. Конкурсна документація перелік документів, оригінали або копії яких надаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

4.1.Копія Статуту підприємства;

4.2.Копія довідки з ЄДРПОУ;

4.3.Розрахунок тарифів на надання зазначених послуг з розбивкою на категорії споживачів;

4.4.Довідка з податкової служби про відсутність боргових зобов’язань, яка дійсна на день проведення конкурсу;

4.5.Документ, який підтверджує державну реєстрацію суб’єкту господарювання;

4.6.Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;

4.7.Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

4.8.Документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

4.9.Документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, за останній рік;

4.10.Технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

4.11.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів (у разі наявності): – тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

4.12. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

4.13. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

4.14. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                                                              Сновської міської ради

                                                                                             від 18 грудня 2020року № 6

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території  м. Сновськ та Сновської міської ради Чернігівської області

1 Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу Виконавчий комітет Сновської міської ради, вул. Банкова 5,  м. Сновськ, Чернігівська обл., 15200
2 Підстава для проведення конкурсу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VI від 21.01.2010 року, ст.16 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011           № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,  пп.6 п.«а» ст.30, п.55 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3 Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів м. Сновськ , вул.Банкова 5,  кабінет заступника міського голови,  27 січня 2021 року, об 16-00 годині. Шило Тетяна Михайлівна, провідний  спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради,  тел. (04654) 2-29-00
4 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:  1. Наявність матеріально-технічної бази, рівень забезпеченості учасників конкурсу матеріально-технічним обладнанням, необхідним для визначення послуг (додаток 2 до конкурсної документації).

2. Вартість надання послуг:

– для населення – 62.06 грн./м.куб.

–  для бюджетних установ – 64.08 грн./м.куб.

–  інші споживачі – 78.27 грн./м.куб.

3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5 Обсяг послуг з вивезення рідких побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Постанови від 10.12.2008р. № 1070 „ Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів” Орієнтовні piчнi обсяги накопичення рідких відходів – 8,00 тис. м/куб ;

– розміри та межі певної території населеного пункту –  в межах міста Сновськ та Сновського району (згідно з оптимальними маршрутами руху транспортних засобів для вивезення рідких нечистот спецавтомобілями до місця зливу нечистот – КНС-1;

– перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення рідких побутових відходів: приватні житлові будинки, комунальні житлові будинки, підприємства,  установи, організації  на території міста Сновськ та Сновського району;

– середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження становить 5 км.

– дотриманням  графіка вивезення (для договірних споживачів), або за заявкою інших споживачів  до місць зливу рідких побутових відходів (КНС-1), погодженого з органом місцевого самоврядування

6 Перелік документів, оригінали або  копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам 6.1.  Заява   на   участь   у   Конкурсі   (Додаток   1   до

конкурсної документації)

6.2.  Інші :

6.2.1.  Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2.2.  Оригінал   довідки   з   податкової   інспекції  про

відсутність заборгованості по обов’язкових платежах до  бюджету за останній звітний період.

6.2.3. Інформаційна довідка про наявність засобів виробництва  (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх  технічна характеристика;                                                                           6.2.4. Інформаційна довідка про наявність  працівників для

виконання робіт, штатні розписи підприємства та довідка про фактичну кількість працівників;

6.2.5. Документи, що містять відомості щодо обсягу наданих  послуг з вивезення РПВ за останній рік.                                         6.3.   Копія договорів про виконання аналогічних робіт (не

менше п’яти)                                                                                                          6.4.  Інші документи:                                                                                          6.4.1.  Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості

про підприємство:

–         реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

–         керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

–         форма власності та юридичний статус, організаційно- правова форма (для юридичних осіб).

6.4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних  осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).                                                   6.4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Примітка:

усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;

у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

документи, які були додані до заявки повторно не подаються.

7 Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:  Територія м. Сновськ Сновського району Чернігівської області загальної площею  1282,00 га.
8 Характеристика об’єктів утворення рідких побутових відходів за джерелами їх утворення:
8.1 Багатоквартирні житлові будинки:
  – загальна кількість будинків та їх мешканців ­­­19 будинків,  ­­­­367 мешканців
  – наявність, кількість,    місцезнаходження, об’єм вигрібних ям для зберігання та збирання рідких побутових відходів 19 об’єктів на прибудинковій території, загальним  об’ємом 1900 м. куб.
8.2 Одноквартирні житлові будинки:
  – загальна кількість будинків та їх мешканців 650 будинків, 1625 мешканців
  наявність, кількість,    місцезнаходження, об’єм вигрібних ям для зберігання та збирання рідких побутових відходів   650 об’єктів біля будинків, загальним об’ємом  2730,00 м.куб.
8.3 Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності:
  -загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, об’єм вигрібних ям для зберігання та збирання рідких побутових відходів 12 об’єкта, загальним  об’ємом 622 м.куб.
9 Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з рідкими побутовими відходами Рідкі побутові відходи вивозяться від місця накопичення і зливаються  на :

КНС-1 (вул. Матросова,  ) : потужність 200 куб.м на добу, діаметр напірного трубопроводу – 200 мм, нитки діаметром 200 мм; вартість приймання у комунальну каналізацію на КНС-1 ПрАТ «Комунальник» становить 37.82 грн. за 1 куб. м. Середня віддаль –  5 км.

10 Вимоги до конкурсних пропозицій Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатись із:

– документів, що підтверджують повноваження посадової особи  щодо підпису пропозицій конкурсних торгів;

– довідки, про відповідність конкурсної пропозиції учасника

вимогам на предмет конкурсу;

– документального підтвердження інформації про її відповідність кваліфікаційним критеріям.

– пропозиція подається в друкованому вигляді;

– всі сторінки конкурсної документації повинні бути завірені підписом та печаткою учасника;

– конкурсна пропозиція подається за підписом учасника,

пронумерована, прошита та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку вхідної документації.

11 Критерії оцінки конкурсних пропозицій Перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 3 до конкурсної документації
12 Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення в неї змін У paзi надходження двох i бiльшe звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведения зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів з моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених збopiв, який надається yciм учасникам зборів в день їx проведення.
13 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається поштою конкурсній комiciї у конверті, на якому зазначаються повне найменування i місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції: 11 год.00 хв. 25 січня 2021  року.

14 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями м. Сновськ, вул. Банкова, 5, 27.01.2021р. , о 16 год.00 хв.

Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями
проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди.

 

Керуючий справами (секретар)  виконавчого комітету                                                             Р.КРАВЕЦЬ

Додаток 2

до конкурсної документації

Голові конкурсної комісії

__________________________ (повна назва підприємства)

_________________________

(юридична адреса)

Заява

__________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг із збору, вивезення та зливу рідких побутових відходів на території міста Сновськ Сновського району на умовах, визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи:

 • копія Статуту або іншого установчого документу;
 • оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету за останній звітний період;
 • інформаційна довідка про наявність засобів виробництва (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика;
 • інформаційна довідка про наявність працівників для виконання робіт, штатний розпис підприємства та довідку про фактичну кількість працівників;
 • документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг з вивезення та зливу РПВ, за останній рік;
 • розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які підтверджують витрати;
 • інші документи:

– довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)        реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)        керівний склад (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в)        форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

– копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

 • копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

_________________

М.П.                          (посада)                                           підпис                                     ПІБ

Додаток 3

до конкурсної документації

(подається у наведеному нижче вигляді)

ХАРАКТЕРИСТИКА 

транспортних засобів, якими будуть вивозитися рідкі побутові відходи

 

№ п/п Назва транспортного засобу      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

__________________                 ________________           _________________

(посада)                                           підпис                                     ПІБ

М.П.

Додаток 4

до конкурсної документації

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

п/ п

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)
1 Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, що утворюються на території м. Сновськ Сновського району. перевага надається учасникові, який має спеціально обладнанні транспортні засоби різних типів для збирання та вивезення рідких побутових відходів.

Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

25
2 Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення рідких відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття спеціально обладнаних транспортних засобів 5
3 Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг 5
4 Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів окремо порівнюється вартість надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг 40
5 Досвід роботи з надання послуги з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандарту, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандарту, нормативів, норм та правил 10
6 Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації. 5
7 Способи поводження з рідкими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання перевага надається учасникові, що здійснює захоронення рідких відходів 5
8 Юридична адреса та місце сплати місцевих податків та зборів перевага надається учасникам, які сплачують податки та збори до бюджету міста Сновськ 5

Голова конкурсної комісії,

 заступник міського голови                                                             С.СИЛЕНОК