» » № 53    Про створення спостережної комісії при Сновській міській раді

№ 53    Про створення спостережної комісії при Сновській міській раді

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

22 квітня 2021 року                        м.Сновськ                                                № 53

Про створення спостережної комісії при Сновській міській раді

 

Відповідно до п.14 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» з метою організації громадського контролю та дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання, виконавчий комітет міської ради вирішив:

 1. Затвердити спостережну комісію (додаток 1).
 2. Затвердити положення про спостережну комісію при Сновській міській раді (додаток 2).
 3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу благоустрою та господарського забезпечення Корецького В.В.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

Міський голова                                                          Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

22 квітня 2021 року № 53

 

СКЛАД

спостережної комісії при Сновській міської ради

 

Силенок Сергій Вадимович –  заступник міського голови, голова комісії.

 

Корецький Валентин Володимирович – головний спеціаліст відділу благоустрою та господарського забезпечення, заступник голови комісії.

 

Сігута Валентин Борисович – головний спеціаліст сектору з питань  праці та надзвичайних ситуацій, секретар комісії.

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

Якубовська Ірина Володимирівна –  медичний директор КНП «Сновська центральна районна лікарня», депутат Сновської міської ради;

 

Миргородський Андрій Петрович – головний спеціаліст сектору сім’ї, молоді та спорту Управління сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

 

Гориченко Олеся Олександрівна  – начальник відділу реалізації державної соціальної підтримки № 2 Управління соціального захисту населення Корюківської РДА;

 

Гончаренко Олександр Олександрович – співзасновник громадської організації «ЛАМПА».

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

22 квітня 2021 року № 53

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію при виконавчому комітеті Сновської міської ради

 

 1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії, що утворюється виконавчим комітетом Сновської міської ради.
 2. Спостережна комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями спостережної комісії є:

3.1 організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

3.2 сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3.3 організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

3.4 надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

 

 1. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

4.1 погоджує:

– постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі – виправна колонія) щодо зміни умов тримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання;

– подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки;

– постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

4.2 разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

– умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої частини покарання більш м’яким;

– звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

4.3 сприяють адміністрації установ виконання покарань у:

– проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

– залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

– створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;

– підготовці засуджених осіб до звільнення;

4.4 на підставі інформації органів і установ виконання покарань ведуть облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;

4.5 здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

4.6 інформують громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

4.7 виконують інші функції відповідно до законодавства.

 

 1. Спостережна комісія має право:

5.1 доручати членам комісії:

– відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

– брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

5.2 висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

5.3 одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;

5.4 проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

5.5 заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

5.6 доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно- достроково звільнених від відбування покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

5.7 заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно- достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

5.8 вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

– удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

– поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

– удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

– організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

– забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

 

 1. Голова та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.

 

6.1 На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану та в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами спостережних комісій установ виконання покарань може бути обмежено або заборонено.

 

 1. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.
 2. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережної комісії і повноваження яких, були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 14 цього положення.
 3. Члени спостережної комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у кримінальному провадженні щодо засуджених осіб.

9.1 Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її утворив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п’яти до одинадцяти членів.

 1. Спостережна комісія утворюється строком на три роки.

10.1 Виконавчий комітет Сновської міської ради, який утворює спостережну комісію, може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

10.2 Повноваження спостережної комісії припиняються достроково органом, який утворив комісію, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

10.3 Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття.

 

 1. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 2. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

12.1 за його заявою;

12.2 за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

12.3 у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

12.4 у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;

12.5 у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної

комісії.

 

 1. Не допускається делегування членами спостережних комісій своїх повноважень іншим особам.
 2. Голова спостережної комісії:

14.1 організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

14.2 забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

14.3 бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

14.4 представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

14.5 щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії та подає відповідний звіт органу, який її утворив.

 

 1. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

15.1 Засідання спостережної комісії проводяться безпосередньо в установах виконання покарань не рідше ніж один раз на квартал.

15.2 Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

15.3 На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

15.4 Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов’язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.

 

 1. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

16.1 Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

16.2 Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

16.3 За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

16.4 Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

 

 1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на Виконавчий комітет Сновської міської ради, який її утворив.
 2. Спостережна комісія користується печаткою та бланками виконавчого комітету Сновської міської ради.