» » БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ОБРОБЦІ ТА ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ОБРОБЦІ ТА ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Закінчуються польові роботи із збирання зернових та зернобобових культур, на черзі соняшник та кукурудза. Під час виконання цих важливих робіт необхідно пам’ятати про безпеку праці. Адже безпека праці – це життя та здоров’я працівника. Однією зі складових частин безпеки праці є профілактика нещасних випадків. У свою чергу, профілактика нещасних випадків включає в себе проведення інструктажів з питань охорони праці та навчання працівників безпечним методам роботи.

В Україні діють «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» (НПАОП 01.0-1.02-18) (далі – Правила). Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи й організації незалежно від підпорядкування та форми власності, на підприємців, фермерів та інших юридичних і фізичних осіб, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.

Правила встановлюють вимоги безпеки праці до організації й виконання технологічних процесів по вирощуванню, збиранню і первинній обробці сільськогосподарських культур, виробництву і первинній обробці продукції тваринництва й птахівництва, а також під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування вантажів.

Правила є обов’язковими для працівників підприємств, а також для тимчасово залучених до праці осіб.

Згідно з Правилами перед початком виконання робіт з працівником необхідно провести інструктаж з охорони праці з доведенням безпечних прийомів та методів роботи. При організації інструктажу з охорони праці на робочому місці повинні враховуватися стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, а також інформація про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю в умовах воєнних (бойових) дій в Україні

Персонал, який обслуговує збиральні агрегати, потрібно комплектувати працівниками з врахуванням їхньої кваліфікації.

Після збирання приходить етап післязбиральної обробки та зберігання зернових культур, під час якого необхідно дотримуватись певних безпечних методів роботи.

Під час післязбиральної обробки та зберігання зернових, зернобобових та круп’яних культур необхідно виконувати такі вимоги Правил:

  • післязбиральна обробка зерна повинна проводитися у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають нормам технологічного проектування підприємств сільського господарства, вимогам санітарних та будівельних норм і правил;
  • дозволяється проводити післязбиральну обробку зерна у приміщеннях зерносховищ, які мають окремі спеціальні відділення для протруєння, очищення, сушіння і зберігання зерна, оснащені системою аспірації і протипожежним інвентарем.

Безпека виробничих процесів післязбиральної обробки зерна повинна бути забезпечена:

  • вибором технологічних процесів, прийомів, режимів роботи й порядку обслуговування виробничого устаткування;
  • вибором виробничих приміщень та майданчиків;
  • вибором виробничого обладнання;
  • розміщенням виробничого обладнання і організацією робочих місць;
  • застосуванням колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих;
  • виконанням діючих норм і правил, визначених вимогами до конструкції будівель, споруд, машин;
  • виконанням вимог Правил.

 

Технічний стан обладнання зернових токів, зерноочисних агрегатів, зерноочисно-сушильних комплексів спеціалізованих насіннєочисних підприємств, цехів і дільниць повинен відповідати вимогам експлуатаційної документації.

Візуальна й звукова сигналізація повинна забезпечувати надійний і зрозумілий зв’язок для безпечних сумісних дій обслуговуючого персоналу, у тому числі у темний час доби.

Під час проведення технічного обслуговування зерноочисних машин й обладнання необхідно зупинити їх і відключити напругу. На рубильниках і пускачах вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди».

Захисні огородження після закінчення технологічних регулювань і технічного обслуговування машин і обладнання повинні бути встановлені на свої місця. Експлуатувати машини и обладнання без захисних огороджень не дозволяється.

Саме під час проведення післязбиральної обробки зерна в одному з господарств Чернігівської області зареєстрований груповий нещасний випадок з працівниками, котрі при завантаженні зерна отримали тяжкі травми.

Під час розслідування вищевказаного нещасного випадку основною причиною його настання встановлено порушення вимог безпеки під час експлуатації мобільних засобів праці, а саме: тракторист, керуючи трактором, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на працівників, притиснувши їх до стіни зерносховища ковшем, внаслідок чого вони отримали тяжкі травми.

У цьому випадку при проведенні робіт з навантаження зерна не була призначена посадова особа або працівник, відповідальний за безпечне проведення навантажувальних робіт; не було визначено розміщення робочої сили; не встановлено порядок обміну умовними сигналами; не проведено інструктаж з працівниками перед початком роботи. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на зернотоках не відповідала вимогам Положення про розроблення інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98).

Просимо керівників підприємств, фермерських господарств, працівників, задіяних в сільськогосподарському виробництві, зробити відповідні висновки та забезпечити безпечну працю на своєму підприємстві в умовах воєнних (бойових) дій в Україні!

 

 

Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці

Городнянського відділення Фонду  соціального страхування України в  Чернігівській області