» » Більше третини абонентів ТОВ «Чернігівгаз Збут» вирішують усі питання через електронні сервіси.

Більше третини абонентів ТОВ «Чернігівгаз Збут» вирішують усі питання через електронні сервіси.

Життя в режимі он-лайн. Впродовж двох місяців Особистому кабінеті зареєструвалося понад 9 тисяч споживачів газу. Майже 120 тисяч жителів Чернігівщини повністю перейшли на безконтактне обслуговування.

 Літо — період відпусток, коли хочеться ніжитися на пляжі під теплим сонечком. Раніше саме в цей період року споживачі нерідко забували передати показники лічильників і не дуже уважно ставитися до оплати рахунків за спожитий газ. Проте, сьогодні ТОВ «Чернігівгаз Збут» пропонує своїм клієнтам чималий перелік сервісів для передачі показників лічильників та он-лайн оплати, аби тримати всі рахунки в порядку й мати спокій.

Вирішити всі питання пов’язані зі споживанням природного газу, відстежити рахунки, переглянути поточну вартість газу, сплатити за отримані послуги — усе це можна зробити в Особистому кабінеті без черг та штовханини.

За час карантину спричиненого пандемію. COVID-19 майже 120 тисяч наших клієнтів уже оцінили всі переваги взаємодії он-лайн. Так, лише впродовж травня-червня в Особистому кабінеті зареєструвалося понад 9 тисяч нових користувачів.

Поза сумнівом, на зростання кількості нових клієнтів он-лайн вплинув запуск нової послуги «Експрес реєстрація». Скористатися нею може будь-який абонент зі смартфоном достатньо просто набрати номер контакт-центру 067 65–64–104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він вказаний у платіжці). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач у СМС отримає логін та пароль до нього.

Тож, відкладати відпочинок задля того, аби дочекатися платіжок чи сплатити рахунки за отримані послуги газопостачання не треба, адже і платіжки й банк тепер є у вашому смартфоні.

ТОВ «Чернігівгаз Збут» щиро дякує всім своїм клієнтам, які вчасно й  у повному обсязі сплачують за отримані послуги.

НАГАДУЄМО:

Оплату он-лайн можна здійснити не лише через Особистий кабінет, а й за допомогою інших, зручних для вас, платіжних майданчиків:

✅мобільний додаток 104Mobile для Android

http://bit.ly/104Android

✅мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

http://bit.ly/104iPhone

✅чат-бот «7104ua» у Viber

http://bit.ly/7104uaViber

✅ інтернет-банкінг, яким Ви користуєтесь( Приват24, Ощадбанк)

 

Довідка:

Основною сферою діяльності ТОВ «Чернігівгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Чернігівської області. Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками. Клієнтами компанії є понад 357,5 тисяч сімей Чернігівщини, понад 1,2 тисяч промислових підприємств та бюджетних організацій, 47 релігійних організації, яким ТОВ «Чернігівгаз Збут» відпускає понад 250 мільйонів метрів кубічних газу на рік.

 

 

 

__Прес-релиз Рос.__

 

 

Более трети абонентов ООО «Черниговгаз Сбыт» решают все вопросы через электронные сервисы.

 

Жизнь в режиме он-лайн. В течение двух месяцев Личном кабинете зарегистрировалось более 9000 потребителей газа. Почти 120 000 жителей Черниговщины полностью перешли на бесконтактное обслуживание.

 

 

 

Лето – период отпусков, когда хочется нежиться на пляже под теплым солнышком. Ранее, именно в это время года, потребители нередко забывали передать показания счетчиков и не очень внимательно относились к оплате счетов за потребленный газ. Однако, сегодня ООО «Черниговгаз Сбыт» предлагает своим клиентам большой перечень сервисов для передачи показаний счетчиков и онлайн оплаты, чтобы держать все счета в порядке и не иметь поводов для беспокойства.

 

Решить все вопросы, связанные с потреблением природного газа, отследить счета, просмотреть текущую стоимость газа, оплатить полученные услуги – все это можно сделать в Личном кабинете без очередей и толкотни.

 

За время карантина, вызванного пандемией COVID-19, почти 120 000 наших клиентов уже оценили все преимущества взаимодействия онлайн. Только в мае-июне в Личном кабинете зарегистрировалось более 9 тысяч новых пользователей.

 

Несомненно, на увеличение количества новых клиентов онлайн повлиял запуск новой услуги «Экспресс регистрация». Воспользоваться ею может любой абонент со смартфоном достаточно просто набрать номер контакт-центра 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он указан в платежке). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

 

Поэтому, откладывать отдых для того, чтобы дождаться платежек или оплатить счета за полученные услуги газоснабжения не надо, ведь и платежки, и банк теперь в вашем смартфоне.

 

ООО «Черниговгаз Сбыт» искренне благодарит всех своих клиентов, которые своевременно и в полном объеме платят за полученные услуги.

 

НАПОМИНАЕМ:

Оплату он-лайн можно осуществить не только через Личный кабинет, но и с помощью других, удобных для вас, платежных площадок:

✅мобильное приложение 104Mobile для Android

http://bit.ly/104Android

✅мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

http://bit.ly/104iPhone

✅чат-бот «7104ua» в Viber

http://bit.ly/7104uaViber

✅ интернет-банкинг, которым Вы пользуетесь (Приват24, Ощадбанк)

 

Справка:

Основной сферой деятельности ООО «Черниговгаз сбыт» является поставка природного газа всем категориям потребителей Черниговской области. Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями. Клиентами компании являются более 357 500 семей Черниговщины, более 1200 промышленных предприятий и бюджетных организаций, 47 религиозных организаций, которым ООО «Черниговгаз Сбыт» отпускает более 250 000 000 метров кубических газа в год.