» » ДОВІДКА про стан справ комунального некомерційного підприємства КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» за 2022 року

ДОВІДКА про стан справ комунального некомерційного підприємства КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» за 2022 року

-> сесія | 0

ДОВІДКА

про стан справ комунального некомерційного підприємства

КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» за 2022 року

 Адреса медичного закладу: 15200, Чернігівська обл., Корюківський район, м. Сновськ, вул..Спортивна,21

Код ЄДРПОУ 39095807

Електронна адреса: snovsk_pmsd@ukr.net

Дані ліцензії на медичну практику: безстрокова ліцензія затверджена наказом МОЗ України 15.11.2018року № 2099. Ліцензія видана за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медична статистика, акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа.

 

 1. Структура закладу

  Населення Сновська територіальної громади складає 21903 осіб, з них сільського населення – 11185 особи та 3151 дітей у віці до 18 років.

З лікарями закладу уклали декларації 10650 осіб, що складає 48,6% від загальної кількості населення громади, з них діти до 18 років 2758, (87,5% від загальної кількості дітей).

У структуру закладу входять 5 АЗПСМ, 21 ФП, 2 ФАП із плановою потужністю 160 відвідування за зміну. У закладі продовжують використовувати стаціонарозамінні форми лікування – наявне 21 ліжко денного стаціонару.

В установі на 01.10.2022 року працює

– 7 лікарів    (в т.ч. 2 лікаря загальної практики – сімейної медицини, 2 терапевта, 3 педіатри), один лікар-інтерн. Відсоток атестації лікарів складає 100,0 % від підлягаючих, з них  1  лікар має вищу категорію, 4 першу,  1 другу.

– 41  середніх  медичних  працівників,

– 22  молодшого  та  обслуговуючого персоналу.  Відсоток атестації лікарів складає 100,0 % від підлягаючих, з них  1  лікар має вищу категорію, 4 першу,  1 другу.

В закладі існує потреба в лікарях загальної практики – сімейна медицина або терапія – 2 посади

Наявність гарантій органів місцевого самоврядування для залучення молодих фахівців:

 • Підтримка роботи сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів та медичного персоналу (Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2022 – 2026 роки затверджена рішенням сесії Сновської міської ради від 23.12.2021 №3-13/VIII);
 • Одноразова матеріальна допомога новопризначеним молодим фахівцям (лікарям) або лікарям – інтернам з метою використання її для оплати проходження інтернатури (Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020 – 2022 роки);
 • Забезпечення службовим житлом (Програма забезпечення житлом лікарів Сновської ТГ на 2021-2023 роки затверджена рішенням сесії Сновської міської ради від 24.12.2020 №12-2/VIII).
 1. Основні показники роботи закладу

За 2022 рік в громаді народилось 77 дітей із них 20 сільських, (в 2021 році 101 дитина, із них 31 сільська).  В 2022 році померло 435, з них працездатного віку 69 ( в порівнянні з 2021 роком – 546, з них працездатного віку – 86 осіб).  За 2022 рік показник загальної смертності населення складає  19,9 на 1 тис. населення (2021р. – 23,5), народжуваність –  3,5 (2021р. – 4,8), приріст населення від’ємний –  – 16,4 (2021р. – – 18,4) і має негативну динаміку.

Основними причинами смертності за 2022 році в працездатному віці є:

 • Хвороби системи кровообігу – 30 ( в 2021 – 30),
 • травми, отруєння та нещасні випадки – 19 ( в 2021 році – 16),
 • злоякісні новоутворення – 14 ( в 2021 році – 7).

У закладі проводиться робота щодо профілактики та своєчасного виявлення туберкульозу. Сформовані групи ризику серед дитячого населення та проведено туберкулінодіагностику– за 2022 року обстежено 122 дітей (77,2% від запланованих).

За 2022 року профілактичні рентгенологічні обстеження виконані  6075 особам – 100,4 % від плану, з них флюорографічно обстежено 4079 осіб, рентгенографічно = 1996 осіб, виявлено – 3 хворих на туберкульоз.

Велика робота проводиться по профілактиці та виявленню онкологічних захворювань:

 • в 2022 році на обліку знаходиться 633 особи (в порівнянні з 2021 – 601),
 • вперше виявлено – 72 особи (в 2021 – 80),
 • померло – 40

В 2022 році на першому місці – рак яєчника – 4 ; рак прямої кишки – 4

На другому місці – рак шкіри -3

На третьому місці –  рак грудної залози, рак ендометрія,  рак легенів  – по  2особи ;

На четвертому місці – рак гортані, шлунку,  ,  передміхурової  залози, лімфовузлів, селезінки , стравоходу – по 1особі.

Педіатрична допомога (інвалідність дітей до 18 років)

Всього дітей-інвалідів по Сновській громаді – 89 ( в 2021 – 91), вперше виявлено – 6 ( в 2021 – 10).

Під медичним наглядом лікарів КНП «Сновський ЦПМД» постраждалих внаслідок Чорнобильської АЕС, в 2022 – 143, 3 них 135 визнані інвалідами ( в 2021 році знаходилося також  143 особи).

       Кількість відвідувань закладу

  2021 2022
Відвідування до лікарів на амбулаторному прийому 14 735 21867
відвідувань пацієнтів вдома 1 303 1293
Відвідування до середнього медичного персоналу на ФП, ФАП 17 536 25065
відвідування вдома 5 780 7041

 

 Вакцинація населення від COVID-19 з початку епідемії.

 • Кількість обслуговуючого населення – 21903.
 • Працює 2 пункти щеплень з вакцинації проти COVID-19

м. Сновськ, вул..Спортивна,21 каб. 317 з пн..-пт. з 09.00 – 15.00

с. Тур’я, вул.. Перемоги, 4 з пн..-пт. з 12.30 – 15.00

 • Отримали повну вакцинацію – 6103 осіб, з них 20 дітей,

– першу дозу 6273 з них 20 дітей,

– бустерну 1 –1153,

– додаткову – 2).

 • Орієнтовна кількість повністю вакцинованих жителів по громаді складає 6103 осіб (33,7% жителів громади).
 • Кількість провакцинованих медичних працівників (з них отримали повну вакцинацію – 46 осіб, першу дозу – 46, бус терну 20, додаткову  – 0), всього  – 46 та в розрізі амбулаторій ЗПСМ – 30 , ФАПів -16 .

План виконання профілактичних щеплень проти керованих інфекцій виконано на 87,7% ( в 2021році – 84,1%)

 

 1. Фінансове забезпечення діяльності медичного закладу за 2022 рік. КНП «Сновський центр ПМД» отримує фінансування від Національної служби здоров’я України та з бюджету міської ТГ.

Надійшло коштів від НСЗУ 8 221 951,56 грн., з них:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ за обсяг медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 7 937 339,19.грн.
 • дохід за Додатком 41. Пакет медичних послуг “Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги” 15 308,37 грн.
 • дохід за Додатком 50. Пакет медичних послуг “Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів” 32452,00 грн.
 • дохід за пакетом медичних послуг “Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID 19” 236 852,00 грн.

 

Надійшло коштів з місцевого бюджету 5 444 309,79 грн.

 • дохід з місцевого бюджету (Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП “Сновський центр ПМД”) – 4 379 775,45 грн.
 • дохід (фінансування) з  місцевого  бюджету  на оплату  енергоносіїв   1 064 534 ,34 грн.

Інші доходи від операційної діяльності – 10 427,32 грн.

2 840,20 грн. – надходження за оренду приміщень;

683,47 грн.  – відшкодування комунальних послуг орендарями;

6 828,65 грн. – надходження відсотків банку;

75,00 грн. – інші надходження.

 

Видатки всього 13 901 653,87 грн.

 Використано коштів, які надійшли від НСЗУ 8 449 791,08 грн., з них:

На заробітну плату 6 765 503,77 грн.

Нарахування на ЗП (ЄСВ) 1 568 607,20 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29 211,22 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3 795,29 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) 72 714,11 грн.

Видатки на відрядження  4 020,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 грн.

Інші поточні видатки 2 939,49 грн

Використано коштів  місцевого бюджету 5 444 309,79 грн., з них:

На заробітну плату 3 362 480 грн.

Нарахування на ЗП (ЄСВ) 739 820 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43 710,20 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 161 520,07 грн.

Продукти харчування 928,92 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) 71 316,26 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 064 534,34 грн.

 Видатки за рахунок інших доходів 7 553,00 грн.

Платні послуги у 2021-2022 році не надавалися.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення закладу:

Надійшло від Сновської міської ради за програмою USAID DOBRE медичне обладнання (біохімічний аналізатор – 1, бактерицидний опромінювач – 5, електрокардіограф – 4, рецеркулятор бактерицидний – 2, ваги медичні для дорослих з ростоміром – 6, стіл медичний маніпуляційний – 5, таблиця Сивцева – 9, сумка укладка для сімейного лікаря – 6, )  на суму 568037,26 грн., а також  меблі на суму 376890,00 грн.

  Надійшло гуманітарної та благодійної допомоги 2 687 303,00 грн.

(Медичне обладнання, оргтехніка, генератори, лікарські засоби, вироби медичного призначення, дитяче харчування, дрова паливні, паливо-мастильні матеріали)

 

 1. Наявність затвердженої стратегії розвитку закладу.

Рішенням Сновської міської ради від 21.09.2021 року № 2-10/VIII затверджено План покращення медичних послуг на 2021-2026 роки, в якому основними напрямками розвитку первинної медичної допомоги є:

 • Оновлення медичного обладнання;
 • Заохочення для працевлаштування молодих фахівців(лікарів);
 • Придбання або побудова власного приміщення для працівників міської амбулаторії;
 • Покращення стану оргтехніки та меблів для комфортної роботи працівників;
 • Проведення поточних та капітальних ремонтів структурних підрозділів закладів.

 

 1. Парк санітарного автотранспорту

В  закладі  налічується 8 одиниць санітарного автотранспорту  (один  із них в ЗСУ),   6 автомобілів експлуатуються понад 8 років.

 

 1. Проблемні питання
 • відсутність окремого приміщення для надання медичної допомоги на первинному рівні;
 • неукомплектованість закладу лікарями,
 • поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази закладу відповідно до Примірного табелю оснащення,
 • поточний ремонт приміщень закладу (коридор І та ІІ поверхів) та структурних підрозділів (ФАП, ФП).

 

 

Генеральний директор                                               Олена ШАРПАН