» » Інформація Сновської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою, детального плану території та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

Інформація Сновської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою, детального плану території та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

1.Мета проведення конкурсного відбору: відбір виконавця робіт із землеустрою, детального плану території та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності.

  1. Дані про земельну ділянку:

п/п

Місце розташування (адреса) земельної ділянки Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки Площа, га
1. Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Незалежності. Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку Орієнтовно 0,32 га
  1. Умови конкурсу:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів місцевого бюджету.

Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення.

Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою передбаченому чинним законодавством України.

Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії. 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, детального плану території та проведення земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів – землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: по «01»березня 2019 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Банкова, 5.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться о 14 год. 00 хв. «06» березня 2019 року, за адресою: Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Банкова, 5.

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Банкова, 5.

 Телефон для довідок: (04654) 2-17-70

 

 

Міський голова                                                         О.О.Медведьов

Leave a Reply