Інструктажі з охорони праці

Кінець зими – це період пожвавлення робіт у сільському господарстві, пов’язаний із підготовкою до проведення весняно-польових робіт. Разом із проведенням підготовчих робіт технічного характеру необхідно провести відповідні організаційні заходи, в тому числі з охорони праці, які забезпечать здійснення виробничого процесу без неприємних несподіванок.

Інструктаж з охорони праці на робочому місці – це основа загальної системи охорони праці та безпеки виробництва. Інструктажі з охорони праці необхідно проводити всюди, де існує будь-який вид трудової діяльності. Планові інструктажі поділяються на вступний, первинний та повторний. Вступний та первинний інструктажі проводяться відразу при прийомі працівника на роботу, а періодичність проведення повторного інструктажу залежить від конкретних умов праці. Так, для робіт, які не характеризуються підвищеною небезпекою, повторний інструктаж проводиться з періодичністю не рідше 1 разу на півроку, а для робіт підвищеної небезпеки – не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. Законодавчими та нормативними актами не обмежено частоту проведення повторних інструктажів. Тобто, якщо керівник вирішив проводити повторні інструктажі раз на тиждень або кожен день, то в цьому нема нічого поганого та протизаконного. Факт проведення інструктажів необхідно обов’язково фіксувати в журналі встановленої форми.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству.

Первинний та повторні інструктажі на робочому місці проводяться керівниками структурних підрозділів за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до видів виконуваних робіт.

Первинний та повторний інструктажі завершуються перевіркою знань та набутих навичок безпечних методів праці.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного чи повторного інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Для проведення роз’яснювальної роботи в частині соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профілактики нещасних випадків при Городнянському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області функціонує консультаційний центр.

Консультаційний центр є загальнодоступним для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, посадових осіб підприємств, а також громадян та інших осіб, які працюють на підприємствах Чернігівської області, що хочуть отримати певну інформацію з питань охорони праці, промислової безпеки чи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, для розв’язання суперечних питань, які виникли в процесі трудової діяльності, або допомогу в розробленні профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаним умовами праці.

Консультаційний центр знаходиться за адресою:  15100, м. Городня, вул. Чернігівська, 4/1; телефон  – (04645) 2-74-25.

Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці

Городнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

в Чернігівській області