» » ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

-> сесія | 0

Додаток 3

         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(2 сесія 8 скликання)

№ 6-2/VІІІ від  24 грудня 2020 р.

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Код 

послуги

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги
01 – Реєстрація місця проживання
1 01-01 Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи
4 01-04 Реєстрація місця перебування особи
5 01-05 Зняття з реєстрації місця перебування особи
6 01-06 Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи
02 – Реєстрація бізнесу
7 02-01 Державна реєстрація створення юридичної особи Закон України від 26.11.2015 № 835 – VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
8 02-02 Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу юридичної особи
9 02-03 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи
10 02-04 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи
11 02-05 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора
12 02-06 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа (модельного статуту)
13 02-07 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
14 02-08 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
15 02-09 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
16 02-10 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи
17 02-11 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
18 02-12 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
03 – Реєстрація нерухомості
19 03-01 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952 – IV

20 03-02 Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс
21 03-03 Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 у зв’язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта
22 03-04 Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності
23 03-05 Внесення змін до записів до Державного реєстру прав
24 03-06 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
25 03-07 Внесення даних про визнання майна безхазяйним
04 – Земельні питання
26 04-01 Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності Земельний кодекс України
27 04-02 Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням особи) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
28 04-03 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:1)  витягу з Державного земельного кадастру про: земельну ділянку; 

–          про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

–  обмеження у використанні земель;

2)        довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3)        викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Закон України “Про Державний земельний кадастр”
29 04-04 Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:-        нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок; 

–  земельні угіддя (за 1 кв. дм плану

масштабом 1:2000 –  1:5000

території населених пунктів та масштабом 1:5000 – 1:10 000 за межами населених пунктів);

–        частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

координати поворотних точок межоб’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів);

–        бонітування ґрунтів (за 1 кв. дм плану масштабом 1:5000 – 1:10 000 за межами населених пунктів);

–        межі         адміністративно-територіальних одиниць;

–        кадастрові номери земельних ділянок;

–        межі земельних ділянок;

–        цільове призначення земельних ділянок;

–        розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права);

–        обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

–  зведені дані кількісного та якісного обліку земель

Закон України “Про Державний земельний кадастр”
30 04-05 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок Закон України “Про землеустрій”
31 04-06 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України
32 04-07 Прийняття рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів Закони України “Про оцінку земель”, “Про місцеве самоврядування в Україні”
33 04-08 Прийняття рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів Закони України “Про оцінку земель”, “Про місцеве самоврядування в Україні
34 04-09 Прийняття рішення про затвердження технічної документації з економічної оцінки земель Закон України “Про оцінку земель”
35 04-10 Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Земельний кодекс України Закон України “Про оренду землі” Закон України “Про державний земельний кадастр”
36 04-11 Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи) Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
37 04-12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації ст. 12, ст. 118 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст.ст. 19, 22, 25 Закону України “Про землеустрій” ст. 7 Закону України “Про фермерське господарство”
38 04-13 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки ст. 123 Земельного кодексу Українип. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст.ст. 19, 22, 25 Закону України “Про землеустрій”
39 04-14 Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення ст.ст. 92, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ст.ст. 6, 7, 13, 14, 15, 16,17, 19, 21 Закону України “Про оренду землі”
40 04-15 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди) ст. 33 Закону України “Про оренду землі” п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
41 04-16 Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації Земельний кодекс України Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
42 04-17 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
43 04-18 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки
44 04-19 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди) Цивільний кодекс України Закон України “Про оренду землі”п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
45 04-20 Припинення права власності на земельну ділянку або її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади Земельний кодекс України Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
46 04-21 Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача ст.ст. 141, 142 

Земельного кодексу України п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

47 04-22 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря ст. 141 Земельного кодексу України п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 31, 32 Закону України “Про оренду землі”
48 04-23 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу ст. 128 Земельного кодексу Українип. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
49 04-24 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб ст. 128 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

50 04-25 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні ст. 20 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве в Україні”

51 04-26 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок ст. 791 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряування»

52 04-27 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ст. 22 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

53 04-28 Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого- економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ст. 22 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст. 52 Закону України “Про землеустрій” Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

54 04-29 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ст. 93 Земельного кодексу України 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст. 8 Закону України “Про оренду землі”

55 04-30 Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) ст.ст. 401, 402, 403, 404, 

405, 406 Цивільного кодексу України; ст.ст. 98, 99, 100, 101,

102, 123 Земельного кодексу України; п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

56 04-31 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) ст. 413, 414, 415, 416, 

417 Цивільного кодексу України;

ст. 1021, 123 Земельного кодексу України п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

57 04-32 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями Закон України “Про землеустрій”
05 – Місцеві послуги
58 05-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності»
59 05-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
60 05-03 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України “Про благоустрій населених пунктів”
61 05-04 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Житловий кодекс Української РСР, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні
62 05-05 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
63 05-06 Взяття громадян на квартирний облік Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”
64 05-07 Видача ордера на: жиле приміщення жилу площу в гуртожитку на службове жиле приміщення Житловий кодекс Української РСР, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
65 05-08 Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання
66 05-09 Приватизація державного житлового фонду Закон України « Про приватизацію 

державного житлового фонду»

67 05-10 Видача копії свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло
68 05-11 Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло
69 05-12 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду Житловий кодекс Української РСР
70 05-13 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові
71 05-14 Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду
72 05-15 Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства Закон України “Про особисте селянське господарство”
73 05-16 Надання копії рішення місцевої ради або її виконавчого комітету, розпорядження голови міської ради, витягу з протоколу сесії або засідання постійної комісії місцевої ради Закон України «Про звернення громадян»
74 05-17 Видача довідки про потребу покращення житлових умов Житловий кодекс України
75 05-18 Видача довідки про склад сім’ї Положення про видачу довідок на території Сновської міської ОТГ
76 05-19 Видача довідки про фактичне місце проживання
77 05-20 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб ( для пред’явлення до органу соціального захисту населення
78 05-21 Видача довідки про проведення поховання
79 05-22 Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (для оформлення спадщини)
80 05-23 Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою (для оформлення купівля- продаж, дарування нерухомого майна
81 05-24 Видача довідки – характеристика Кодекс про адміністративні правопорушення
82 05-25 Видача акту обстеження Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №18
83 05-26 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
06 – Видача документів дозвільного характеру
84 06-01 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України “Про рекламу”
85 06-02 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України “Про рекламу”
86 06-03 Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України “Про рекламу”
87 06-04 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за заявою суб’єкта господарювання Закон України “Про рекламу”
88 06-05 Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянкиВнесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
89 06-06 Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
90 06-07 Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки Закони України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”
91 06-08 Погодження розміщення атракціонів Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
07 – Соціальні послуги, що надаються Сновською міською радою її структурними підрозділами
92 07-01 Прийняття заяви на призначення допомоги по догляду за особою з інвалідністю І-ІІ групи за висновком МСЕК Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
93 07-02 Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та ветеранам війни на зубопротезування Програма Сновської міської ради
94 07-03 Надання матеріальної допомоги жителям громади при складних життєвих умовах Програма Сновської міської ради
08 – Соціальні послуги, що надаються Управлінням соціального захисту населення Сновської РДА
95 08-01 Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (зі змінами)
96 08-02 Призначення державної допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
97 08-03 Встановлення статусу учасника війни Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
98 08-04 Встановлення статусу батьків та дітей багатодітної сім’ї Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»
99 08-05 Встановлення статусу ветерана праці Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
100 08-06 Встановлення статусу дитини війни Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
101 08-07 Встановлення статусу жертви нацистських репресій Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”
102 08-08 Встановлення статусу інваліда війни Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
103 08-09 Призначення одноразової матеріальної допомоги інваліду або непрацюючій малозабезпеченій особі Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
104 08-10 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
105 08-11 Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю            та        пологами незастрахованій особі Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
106 08-12 Призначення допомоги при усиновленні дитини
107 08-13 Призначення допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування
108 08-14 Призначення допомоги на дитину одинокій матері (батькові)
109 08-15 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї
110 08-16 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати – героїня» Закон України «Про державні нагороди» та «Про почесні звання України»
111 08-17 Видача довідки на пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
09 – Державна реєстрація актів цивільного стану *
112 09-01 Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
113 09-02 Державна реєстрація шлюбу
114 09-03 Державна реєстрація розірвання шлюбу
115 09-04 Державна реєстрація смерті
10-Паспортні послуги**
116 10-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ
11 – Нотаріальні послуги
117 11-01 Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України «Про нотаріат»
118 11-02 Скасування заповіту
119 11-03 Видача дубліката документу посвідченого органом місцевого самоврядування
12- Послуги Пенсійного фонду України***
120 12-01 Консультування щодо законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
121 12-02 Надання довідкової інформації, приймання замовлень на видачу довідок та індивідуальних відомостей
122 12-03 Допомога в заповненні та прийманні анкет на виготовлення пенсійних посвідчень, видача пенсійних посвідчень; надання переліку документів, необхідних для призначення / перерахунку пенсії, допомоги на поховання
123 12-04 Приймання заяв про надання допомоги у витребування документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення/перерахунку пенсій
124 12-05 Проведення попередньої оцінки права особи на призначення/перерахунок пенсії
125 12-06 Надання допомоги у забезпеченні доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України

* – послуги, які надаватимуться Сновським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області після підписання угод/меморандумів про співпрацю;

** – послуги, які надаватимуться Сновським районним сектором Чернігівського територіального підрозділу Державної міграційної служби України після підписання угод/меморандумів про співпрацю;

***- послуги, які надаватимуться Пенсійного Фонду України в Чернігівській області після підписання угод/меморандумів про співпрацю.

 

Перший заступник міського голови                           П.МІРОШНИЧЕНКО