Про покладання обов’язків

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

               31 січня 2018 року                                             м. Сновськ                                                15

Про покладання  обов’язків за пожежну безпеку та цивільний захист

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» на виконання Закону України «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки в Україні, Закону України «Про цивільну оборону України», Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», а також з метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки та попередження  і реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути у  Сновській міській раді:

  1. Покласти обов’язки за пожежну безпеку та цивільний захист у Сновській міській раді на КОВАЛЕНКА Валерія Михайловича – головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сновської міської ради.
  2. Коваленку Валерію Михайловичу:

2.1. визначити відповідальних осіб за пожежну безпеку та цивільний захист в межах відповідних сіл на території яких старости здійснюють свої повноваження.

2.2.  відобразити обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисту Сновської міської ради, утримання і експлуатації засобів протипожежного захисту у посадових інструкціях

  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження № 63 від 08 червня 2018року
  2. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Силенка Сергія Вадимовича, заступник міського голови.

 Міський голова                                                                    О.О.Медведьов

 

 

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

                  15  січня  2018 року                                           м.Сновськ                                                   3

 

 Про покладання обов’язків  з питань виконання громадських робіт для адмінправопорушників та засуджених  громадян на території об’єднаної територіальної громади

 На виконання вимог Інструкції «Про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань» затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України 19.12.2003р. №270/1560, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

  1. Покласти обов’язки з питань ведення і обліку виконання громадських робіт для адмінправопорушників та засуджених громадян на території об’єднаної територіальної громади на КОВАЛЕНКО  Валерія Михайловича – головного спеціаліста відділу  господарського забезпечення.
  2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження № 53 від 05 травня 2017року.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                       О.О. Медведьов

Leave a Reply