» » Про проведення інвентаризації зелених насаджень, розташованих у населених пунктах Сновської міської ради

Про проведення інвентаризації зелених насаджень, розташованих у населених пунктах Сновської міської ради

У К Р А Ї Н А
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 18 березня  2019 року                       м.Сновськ                                                    26

 

Про проведення інвентаризації зелених

насаджень, розташованих у населених

пунктах Сновської міської ради

З метою одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населених пунктів Сновської  міської ради, відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р. зі змінами та доповненнями, Наказу №226 від 24.12.2001року «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України» зі змінами та доповненнями, розпорядження «Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей №66 від 05.05.2018 року:

 

  1. Інвентаризацію зелених насаджень, розташованих на землях населених пунктів Сновської міської ради станом на 18 березня 2019 року провести з 18 березня 2019 року по 29 березня 2019 року.
  2. Протокол Інвентаризаційної комісії  подати  на  затвердження   міському голові  до 01.04.2019  року.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника міського голови, голову комісії Силенка С.В.

 

Міський голова                                                                               О.О. Медведьов

 

 

 

 

Leave a Reply