» » » Про проведення щорічної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в 2018 році             

Про проведення щорічної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в 2018 році             

     У К Р А Ї Н А

   СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 22 листопада  2018 року                м.Сновськ                                           173

 

 Про проведення щорічної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в 2018 році

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р. зі змінами та доповненнями, розпорядження «Про призначення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей від 05.05.2018 року провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу на 01.12.2018 року.

  1. Інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, провести з 05 грудня 2018 року по 14 грудня 2018 року включно згідно з графіком, що додається.
  2. Протокол Інвентаризаційної комісії  подати  на  затвердження   міському голові  до 20 грудня 2018 року.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника міського голови, голову комісії Силенка С.В.

 

Міський голова                                                                        Медведьов О.О.

 

Leave a Reply