» » » Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених  старостинських округах  на території Сновської міської  ради

Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених  старостинських округах  на території Сновської міської  ради

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30  листопада 2020 року                  м. Сновськ                                         № 213

 

Про призначення матеріально відповідальних осіб в утворених старостинських округах  на території Сновської міської  ради

У зв’язку з утворенням старостинських округів на території  Сновської міської ради та затвердженням на посади старост цих округів, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та визначення непридатності їх і встановлення неможливості відновлювального ремонту, а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»  та Положення  «Про  інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді:

  1. Призначити матеріально відповідальними особами старост (згідно додатку) щодо об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних  активів і матеріальних цінностей, використання яких здійснюється в межах відповідних старостинських округів, на території яких староста здійснює свої повноваження.
  2. Матеріально відповідальним особам в новоутворених старостинських округах укласти з керівництвом Сновської міської ради договір про матеріальну відповідальність.
  3. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей організувати роботу з прийому – передачі документації та майна в новоутворених старостинських округах матеріально-відповідальним особам.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

Міський голова                                                             О.МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток

 до розпорядження №  213

 30 листопада 2020 року

Матеріально відповідальні особи

Назва старостинського окургу Матеріально відповідальні особи-старости, затвердженні у старостинських округах на території Сновської міської ради Перелік населених пунктів, що входять

до складу старостинського округу

1 Великощимельский старостинський округ Добродій Борис Олександрович с. Великий Щимель
2 Гірський старостинський округ Піщур Світлана Василівна с. Гірськ,

с. Хрінівка,

с. Липівка,

с. Клюси,

с. Пльохів

3 Жовідський старостинський округ Ховпун Наталія Володимирівна с. Жовідь,

с. Піщанка

4 Займищанский старостинський округ Ларченко Андрій Михайлович с. Займище
5 Кучинівський старостинський округ Недвіга Олена Миколаївна с. Кучинівка
6 Новоборовицький старостинський округ Сірий Анатолій Олександрович с. Нові Боровичі

с. Загребельна Слобода

7 Петрівський старостинський округ Деркач Марія Федорівна с. Петрівка,

с. Журавок

8 Смяцький старостинський округу Дворник Наталія Йосипівна с. Смяч,

с. Заріччя

 

9 Сновський старостинський округ Мороз Марія Іванівна

 

с. Сновське,

с. Єнькова Рудня,

с. Михайлівка,

с. Чепелів

10 Староборовицький старостинський округ Шевардіна Алла Анатоліївна с. Старі Боровичі,

с. Гвоздиківка

11 Староруднянський старостинський округ Шмаровоз Микола Петрович с. Стара Рудня
12 Суничненський старостинський округ Кривошей Людмила Олексіївна с. Суничне,

с. Попільня,

с. Шкробове

13 Тихоновицький

старостинський округ

Бондаренко Анатолій Миколайович с. Тихоновичі,

с. Слава,

с. Гута-Студенецька,

с. Сальне

с. Іванівка,

с. Софіївка,

с. Глибокий Ріг

14 Хотуницький старостинський округ Безручко Лариса Іванівна с. Хотуничі,

с. Крестопівщина,

с. Камка