» » » Про призначення Мірошниченко Ю.О.  матеріально  відповідальною  особою

Про призначення Мірошниченко Ю.О.  матеріально  відповідальною  особою

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10  лютого 2021 року                  м. Сновськ                                               № 24

Про призначення Мірошниченко Ю.О.  матеріально  відповідальною  особою

У зв’язку з утворенням Рогізківського старостинського  округу на території  Сновської міської ради та затвердженням на посаду старости цього округу, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та визначення непридатності їх і встановлення неможливості відновлювального ремонту, а також враховуючи вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»  та Положення  «Про  інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській міській раді:

  1. Призначити Мірошниченка Юрія Олександровича матеріально відповідальною особою щодо об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних  активів і матеріальних цінностей, використання яких здійснюється в межах Рогізківського старостинського округу, на території якого староста здійснює свої повноваження.
  2. Мірошниченко Юрію Олександровичу укласти з керівництвом Сновської міської ради договір про матеріальну відповідальність.
  3. Постійно діючій комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей організувати роботу з прийому – передачі документації та майна у Рогізківському старостинському окрузі.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

 

Міський голова                                                             О.МЕДВЕДЬОВ