» » » Про призначення Тютюнника П.О. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Тютюнника П.О. матеріально-відповідальною особою

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08 червня 2022 року                        м. Сновськ                                          №  87

 

Про призначення Тютюнника П.О. матеріально-відповідальною особою

 

Для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, враховуючи вимоги Наказу Міністерства  фінансів України від 23 січня 2015 року №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» та Положення «Про інвентаризацію активів і зобов’язань»,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.02014 року № 879, з метою належного зберігання необоротних активів в Сновській  міській раді,  з о б о в ’ я з у ю:

 

  1. Призначити Тютюнника Павла Олександровича, начальника відділу благоустрою та господарського забезпечення матеріально відповідальною особою за збереженням матеріальних цінностей(об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів і матеріальних цінностей), які знаходяться на балансі Сновської міської ради.

 

  1. Здійснити передачу товароматеріальних цінностей з підзвіту заступника начальника відділу благоустрою та господарського забезпечення Єфименко Наталії Юріївни в підзвіт Тютюнника Павла Олександровича, начальника відділу благоустрою та господарського забезпечення.

 

  1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності згідно чинного законодавства укласти з Тютюнник Павлом Олександровичем відповідний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та здійснити передачу матеріальних цінностей.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови С.В.Силенка

 

 

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ