» » » Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

15 вересня 2020 року                  м. Сновськ                                                № 147

 

Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши подання в. о. старост сіл Петрівка, Журавок Сновського району Чернігівської області щодо списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, зважаючи на те, що майно застаріле, зношене, відновленню не підлягає, керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затвердженим рішенням             12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Списати майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області згідно Переліку, що додається.
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:

– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ та чинного законодавства України;

  • після завершення процедури списання скласти звіт про списання майна за встановленою формою.
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                          І. ОРДА

 

  

 

Перелік майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що пропонується до списання (с. Петрівка)

 

п/п

Назва об’єкта Балансоутримувач майна  

Кількість, шт.

Інвентарний

номер

Первісна (переоцінена) вартість, грн. Балансова (залишкова) вартість, грн.
1 Шафа книжкова Сновська міська рада

Сновського району Чернігівської області

(с. Петрівка)

3 111313001-3 102,00 51,00
2 Шафа книжкова 1 111313004 52,00 26,00
3 Шафа книжкова 1 111313005 58,00 29,00
4 Стіл полірований розкладний 1 111313006 20,00 10,00
5 Стіл полірований двотумбовий 2 111313007-8 103,00 52,00
6 Стіл полірований однотумбовий 2 111313009-10 60,00 30,00
7 Стіл 2-тумбовий не полірований 1 111313011 17,00 9,00
8 Стільці жовті, зелені 4 111313012-15 40,00 20,00
9 Рукомийник 1 111313016 42,00 21,00
Всього: 494,00 248,00

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер                                                                                                                                   С.ВИБЛОВА

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ

         Міський голова____

                           (посада керівника установи)

                                                                                                 _____________   О.МЕДВЕДЬОВ

    (підпис)                       (ПІБ керівника)

        «___» ___________     2020 р.

 

АКТ

технічного стану майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області 

(с. Петрівка)

 

Комісія, в складі: заступника міського голови Силенка С.В., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сновської міської ради Кравця Р.В., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Виблової С.А., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Кривенко В.Б., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Салата О.М., провідного спеціаліста юридичного відділу Терещенко Л.О., провела перевірку технічного стану майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (згідно переліку, що додається), балансовою (первісною) вартістю на загальну суму 494,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю 248,00 грн., що перебуває в адмінбудівлі міської ради с. Петрівка.

У результаті перевірки виявлено таке:

Майно перебуває в занедбаному стані, за терміном використання вичерпало свій ресурс; не придатне до подальшого використання.

 

Висновок: враховуючи вищезазначений стан майна, комісія вважає, що об’єкти підлягають списанню, після чого вивезенню на сміттєзвалище.

 

Голова комісії:

заступник міського голови                                                                      С.СИЛЕНОК                                        

                                (посада)                                                                    (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

заступник голови комісії:

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Сновської міської ради                                                                            Р.КРАВЕЦЬ

                      (посада)                                                                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

члени комісії:

начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності – головний бухгалтер                                                             С.ВИБЛОВА 

         (посада)                                                                                       (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

та звітності                                                                                                В.КРИВЕНКО 

         (посада)                                                                                      (підпис)                                                 (ініціали та прізвище)

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

та звітності                                                                                                      О.САЛАТА

         (посада)                                                                                       (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст

юридичного відділу                                                                                          Л.ТЕРЕЩЕНКО

         (посада)                                                                                        (підпис)                                              (ініціали та прізвище)