» » » Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури та про Положення

Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури та про Положення

  Україна
 СНОВСЬКА  МІСЬКА РАДА
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   12 лютого    2018 року                       м. Сновськ                                        № 26  

 Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури та про Положення

 На виконання  п.4 витягу з протоколу засідання Колегії обласної державної  адміністрації №10 від 12.10.2017 року:

 1. Затвердити склад Сновського міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міській раді(додається).
 2. Затвердити Положення про Сновський міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (додається).
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г.

   Міський  голова                                                                  О.О.Медведьов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  № 26

міського голови

12  лютого 2018 року

Склад

Сновського міського комітету забезпечення  доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до   об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при  міській раді

  

Орда Іван Григорович                                     – перший заступник міського голови , голова комітету;

Кравець Руслан Вікторович                           – керуючий справами (секретар)     виконавчого комітету міської ради, секретар комітету;

 

члени комітету:

Аникієнко Олена Аркадіївна                     – начальник відділу житлово-кому-

нального   господарства та транспорту

міської ради;

Шило    Михайло    Іванович                 – завідуючий сектором містобудування

та архітектури райдержадміністрації;

                                                                                     (за згодою);

Хоменко Світлана Миколаївна               – директор територіального центру

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг);

 

Кравець   Людмила Романівна                       – голова Сновської районної

                                                                      організації  ради ветеранів ;

 

Запорожець Ольга Василівна                        – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації ( за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  № 26

міського голови

12  лютого 2018 року

 ПОЛОЖЕННЯ

про Сновський міський комітет забезпечення

доступності інвалідів та інших  маломобільних  груп до об’єктів соціальної

та інженерно-транспортної інфраструктури

 

 1. Сновський міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міській раді (далі – міський комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який створений при Сновській міській раді з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території району безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.
 2. Міський комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями міського комітету доступності є:

– забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації;

– надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

– сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

– розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

– сприяння ефективній взаємодії управлінь та відділів міської ради сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

 1. Міський комітет доступності має право:

– залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

– одержувати в установленому порядку від управлінь та відділів міської ради інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

– заслуховувати на своїх засіданнях інформацію управлінь та відділів міської ради, що належать до його компетенції,

– організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

– ініціювати перед міською радою проведення нарад та слухань, що належать до його компетенції;

– подавати підприємствам, установам, організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

 1. Міський комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з управліннями та відділами міської ради , громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
 2. Склад міського комітету доступності формується з числа представників управлінь та відділів , на яких покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та інформатизації, праці та соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів та фізичних осіб (за їх бажанням).

Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 1. Міський комітет доступності очолює голова, який за посадою є першим заступником міського голови.

Голова міського комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

 1. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови міського комітету доступності, а у разі його відсутності – секретар комітету.

План роботи міського комітету доступності формується за пропозиціями членів і затверджується головою.

Порядок денний чергового засідання міського комітету доступності формується пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів.

 1. Рішення міського комітету доступності вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності у п’ятиденний строк після проведення засідання для врахування в роботі під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення  комітету доступності мають рекомендаційний характер.

 1. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться міською радою з питань, що належать до його компетенції.
 2. Міський комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту                                                    О.А. Аникієнко

Leave a Reply