» » Про створення Служби у справах дітей Сновської міської ради

Про створення Служби у справах дітей Сновської міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 січня 2021 року                             м. Сновськ                                          № 7-3/VІІІ

 

Про створення Служби у справах дітей Сновської міської ради

 

З метою належної реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності; враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25, якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР; керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Створити Службу у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, як структурний підрозділ Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області зі статусом юридичної особи.

 

 1. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (додаток 1).

 

 1. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників Служби у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області згідно із додатком 2.

 

 1. Керівнику Служби у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області провести реєстрацію зазначеної юридичної особи, в порядку, затвердженому чинним законодавством України.

 

 1. Начальнику Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області О.Коваленко відповідно до п.п. 1, 2, 3 даного рішення внести зміни до Положення та структури Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

 

 1. Визначити, що посадовий оклад начальника Служби у справах дітей встановлюється на рівні посадового окладу начальника самостійного відділу, затвердженого додатком 51 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О. МЕДВЕДЬОВ

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Додаток 1

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(3 сесія 8 скликання)

від  28 січня 2021 р. № 7-3/VІІІ

Сновський міський голова

_________   О. МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Службу у справах дітей

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради

Корюківського району

Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

 

Сновська міська територіальна громада

 

-2021-

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі – Служба) є органом місцевого самоврядування, юридичною особою та структурним підрозділом Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі –  Управління).

1.2. Повна назва: Служба у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Скорочена назва: Служба у справах дітей.

1.3. Служба може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.

1.4. Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Служба утворюється Сновською міською радою, є підзвітною і підконтрольною раді.

1.5. Служба безпосередньо підпорядкована міському голові та начальнику Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту.

1.6. Служба  у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу” , „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про запобігання корупції” та іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  відповідного Міністерства  України, наказами Служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями Сновської міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.7. Юридична адреса Служби: вул. Миру, 53, м. Сновськ, Корюківський район, Чернігівська область, 15200.

 

2.Завдання та функції Служби

 

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація діяльності  підприємств, установ, організацій  усіх форм власності   у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Розроблення i здійснення самостійно або разом з іншими відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами i організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища i соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод i законних інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

2.2.1. В межах повноважень, з питань віднесених до компетенції Служби розробляє проекти нормативно-правових актів, а саме: проєкти рішень Сновської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.2.2. Подає до місцевих, обласних програм,  планів, заходів  пропозиції щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.3. Організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами  Сновської міської ради, органами Національної поліції України заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.4. Надає підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

2.2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.6. Розробляє і забезпечує здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності на території   територіальної громади.

2.2.7. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним  органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.

2.2.8. Залучає до реалізації програм з питань соціального захисту дітей, протидії дитячій бездоглядності та правопорушенням депутатів Сновської міської ради, старост, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

2.2.9. В установленому законом порядку розглядає питання про доцільність відрахування неповнолітніх учнів та студентів з професійно-технічних та вищих навчальних закладів і надає відповідне погодження чи заперечення.

2.2.10. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації, або уповноваженого ним органу усіх форм власності та надає письмовий дозвіл або заперечення щодо звільнення працівника молодше 18 років, проводить перевірку умов праці неповнолітніх дітей.

2.2.11. Виявляє та веде облік:

– дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– дітей, які залишилися без батьківського піклування;

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– дітей, що можуть бути усиновленими;

– дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

– потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;

– потенційних усиновлювачів;

– житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.12. Відповідно до повноважень веде банк даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

Веде особові справи облікових категорій.

2.2.13. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною.

2.2.14. Проводить обстеження  умов проживання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та усиновлювачів, за результатами якого складає акти за  встановленою  формою.

2.2.15. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу, спеціальних закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, сприяє усиновленню.

2.2.16. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу  не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування, влаштування дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

2.2.17. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  у  сім’ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

2.2.18.  Готує висновки про стан  утримання, навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників. Готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей
в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

2.2.19. Проводить за окремим графіком перевірки умов проживання і виховання усиновлених дітей в сім’ях усиновлювачів, за результатами яких складає звіти.

2.2.20. Бере участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім’ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей.

2.2.21. Перевіряє  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей  у закладах для дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за  місцем проживання.

2.2.22. Перевіряє умови проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, готує акти обстеження.

2.2.23. Реєструє в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження  підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я.

2.2.24. Збирає матеріали та готує проєкти рішень виконавчого комітету Сновської міської ради  та здійснює ведення справ щодо:

 • надання та скасування статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • призначення опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування,  та звільнення від повноважень опікунів, піклувальників;
 • встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних дитячих закладів;
 • надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, право власності на яке або право  користування яким  мають діти;
 • відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо життю або здоров’ю дитини загрожує небезпека;
 • реєстрації в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження підкинутої, знайденої дитини або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;
 • затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
 • надання та скасування статусу дитини, яка постраждала внаслідок  воєнних дій та збройних конфліктів;
 • розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини;
 • розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;
 • влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя.

2.2.25. Збирає матеріали щодо позбавлення батьків їх батьківських прав, відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав з дотриманням вимог діючого законодавства України та забезпечує їх подання до суду.

Готує  висновки  про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей, участі у вихованні дітей  батьків,  інших родичів та з інших  питань щодо соціального і правового  захисту дітей.

2.2.26. Забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень i скарг громадян.

2.2.27. Готує та подає в установленому порядку  службі у справах дітей обласної державної адміністрації статистичну звітність, довідкові та аналітичні матеріали.

2.2.28. Готує проєкти рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції Служби.

2.2.29. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.2.2.30. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а  також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків,  інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.2.2.31. Забезпечує  проведення  з батьками, іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції України.2.2.32. Порушує перед органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом  посадових осіб у разі невиконання  або неналежного виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.33. Забезпечує організацію діяльності Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Сновської міської ради.

2.2.34. Складає протоколи про адміністративне правопорушення та направляє їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.2.35. Забезпечує інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

2.2.36. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних баз Служби у справах дітей при їх обробці відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

2.2.37. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

2.2.38. Забезпечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей у визначені строки на такі запити в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

 

 1. Права Служби

 

Служба має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від міського голови, структурних підрозділів виконавчого комітету Сновської міської ради, старост, депутатів міської ради, навчальних закладів, підприємств, організацій i установ незалежно від форм власності інформацію, документи та iншi матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Звертатися до міського голови, депутатів Сновської міської ради, старост, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

3.3. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

3.4. Брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді.

3.5. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.6. Запрошувати на бесіду до Служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту, їх батьків (законних представників).

3.7. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.8. Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у службі, дітей, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво, або щодо яких є інформація про порушення їх прав та при підготовці інших питань в межах компетенції Служби у справах дітей та органу опіки і піклування щодо дітей.

3.9. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою перевіряти цільове витрачання аліментів.

3.10. За рішенням суду відкривати особистий рахунок у відділенні Державного ощадного банку України на дитину для перерахування аліментів від особи позбавленої батьківських прав у разі відсутності у дитини законного представника.

3.11. Складати протоколи про адміністративне правопорушення та направляти їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.12. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до її компетенції.

3.13. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань взаємодіє   з відповідними   структурними   підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, обласної та районної рад, відділами і секторами виконавчого комітету Сновської міської ради, старостами, депутатами Сновської міської ради, підприємствами, установами,  організаціями  усіх  форм власності, об’єднаннями громадян.

                                                                             

 1. Структура і організація роботи Служби

 

4.1. Статус Служби визначається рішенням сесії Сновської міської ради.

Положення про службу затверджується Сновською міською радою.

Структура Служби, чисельність її працівників, затверджуються Сновською міською радою.

4.2. Служба утримується за рахунок бюджету міської територіальної громади, має свій кошторис, затверджений міським головою.

Ведення бухгалтерського обліку згідно національних стандартів в Службі здійснює централізована бухгалтерія Управління.

4.3. Діяльність Служби у справах дітей здійснюється на основі  щомісячних та щоквартальних планів роботи, затверджених міським головою.

4.4. Службу  очолює начальник, який відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та частини  З статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” призначається на посаду розпорядженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.5. На посаду начальника Служби призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

4.6. Посадовi особи Служби відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” призначаються на посади начальником Служби у справах дітей за погодженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб Служби визначаються їх посадовими інструкціями.

4.7. Начальник Служби та iншi посадові особи Служби звільняються згідно загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється також на підставі i в порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.8. Начальник Служби:

4.8.1. Здійснює керівництво  діяльністю  Служби,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на її завдань.

4.8.2. Планує роботу Служби i забезпечує виконання перспективних i поточних планів роботи.

4.8.3. Визначає завдання i розподіляє обов’язки між працівниками Служби. Аналізує результати роботи. Вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Служби, забезпечує підвищення ділової квалiфiкацiї працівників Служби. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в службі.

4.8.4. Видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.

4.8.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Служби

 

 1. Відповідальність

 

5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на службу завдань і функцій несе начальник  Служби.

5.2. Відповідальність працівників Служби встановлюється посадовими інструкціями.

5.3. Відповідальність працівників  Служби   настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за ними посадовими інструкціями.

5.4. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар міської ради                                                                         Н.САМОЙЛОВА

Додаток 2

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(3 сесія 8 скликання)

від  28 січня 2021 р. № 7-3/VІІІ

 

 

 

СТРУКТУРА

та загальна чисельність

Служби у справах дітей Сновської міської  ради

 

Назва посади Загальна чисельність та кількість штатних одиниць
1 Начальник Служби у справах дітей 1
2 Головний спеціаліст 1

Секретар міської ради                                           Н.САМОЙЛОВА