» » » Про влаштування дитини до прийомної сім’ї *********

Про влаштування дитини до прийомної сім’ї *********

УКРАЇНА

СНОВСЬКА  МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 6  вересня  2021 р. м.Сновськ                  №  183

Про влаштування дитини до прийомної сім’ї *********

 

Розглянувши заяву прийомних батьків Криволапа Сергія Сергійовича та Криволап Ліни Олексіївни, які проживають за адресою: вул. Попудренка, буд. 17, с. Нові Боровичі Корюківського району Чернігівської області, про влаштування до їх прийомної сім’ї малолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, Юрченка Марка Миколайовича, 18.06.2021 року народження, керуючись ст. 32, п. „б”, пп.пп. 2, 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 9, 11, 15, 26, 34 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 2561-2564 Сімейного кодексу України, на виконання Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», враховуючи висновок Служби у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради від 03.09.2021 року № 76, довідку Чернігівського обласного центру соціальних служб про проходження навчання (курсу підготовки) кандидатів у прийомні батьки від 25 лютого 2021 року та висновок центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління освіти, сім’ї,     молоді та спорту Сновської міської ради від 03.09.2021 року № 717, рішення Комісії з питань захисту прав дитини Сновської міської ради від 6 вересня 2021 року № 53,  з о б о в ’ я з у ю:

 

1

 

 

  1. Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Лихошерст С.П.):

4.1. Підготувати проект договору між прийомними батьками та міською радою про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї (далі – договір).

4.2.   Надати прийомним батькам відповідні документи на дитину.

4.3.  Забезпечити захист прав дитини, яка виховується у прийомній сім’ї, здійснювати контроль за умовами її проживання і виховання та виконанням договору.

4.4. Один раз на рік готувати звіт про стан виховання, утримання і розвитку дитини в прийомній сім’ї.

 

  1. Центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Матейкович Т.В.):

5.1. Закріпити за прийомною сім’єю фахівця Центру соціальних служб,  який пройшов спеціальну підготовку.

5.2. Забезпечити постійне соціальне супроводження прийомної сім’ї, яке передбачає надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування  сім’ї.

5.3. Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради щорічно до 15 грудня інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї та розвитку прийомної дитини, результати соціального супроводження сім’ї та дитини.

  1. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Коваленко О.І.):

6.1. Забезпечити право дитини на отримання дошкільної та, у подальшому, загальної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечити  індивідуальне навчання.

6.2. Забезпечити щорічне безкоштовне оздоровлення дитини у оздоровчих закладах.

6.3. Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради до 15 грудня щорічний звіт про рівень розвитку та знань дитини, систематичність відвідування дошкільного та загальноосвітнього закладів, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування прийомною дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь  прийомних батьків у вихованні дитини, тощо.

 

  1. Комунальному некомерційному підприємству «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради (Шарпан О.І.),

    комунальному некомерційному підприємству «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради (Куценку М.В.):

7.1.  Закріпити сімейного лікаря за прийомною дитиною.

7.2. Організувати проходження прийомною дитиною двічі на рік медичного огляду і здійснювати диспансерний нагляд за нею.

7.3. В разі необхідності забезпечити дитину безкоштовним санаторно-курортним лікуванням.

7.4. Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради до 15 грудня щорічні звіти про стан здоров’я дитини, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікарів.

 

  1. Управлінню соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації (Самсон С.І.):

8.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги дитині, яка виховується у прийомній сім’ї, та грошового забезпечення прийомним батькам у межах видатків, передбачених державним бюджетом на утримання прийомних сімей.

8.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення прийомним батькам щомісяця  до 20 числа.

8.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради про призначення та виплату державної соціальної допомоги прийомній дитині, грошового забезпечення прийомним батькам та інформувати про причини непризначення, невиплати чи припинення виплат.

 

  1. 9. Корюківському районному відділенню поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненку Р.А.):

надавати  Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради щорічно до 15 грудня інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини, яка виховується в сім’ї,  та  прийомних батьків.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ