» » Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2021 рік

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2021 рік

-> сесія | 0

          УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 січня 2021 року                          м. Сновськ                                       № 5-3/VІІІ

 

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2021 рік

Розглянувши подання Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; з метою розвитку та удосконалення  надання правової допомоги населенню району, а також забезпечення права громадян на її отримання; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Сновської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому відділу при внесенні змін до бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ) на 2021 рік передбачити асигнування на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету та здійснити фінансування.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу юридичної, аналітичної роботи та з питань праці Сновської міської ради В.Уманського та на постійну  комісію міської ради  з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

 

Міський голова                                                        О.МЕДВЕДЬОВ

             

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (3 сесія 8 скликання)

              від 28 січня 2021 р. № 5-3/VІІІ

 

 

 

 

ПРОГРАМА

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ СНОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2021 РІК

 

 

 

 

 

Сновська ТГ Чернігівської області

 • 2021 рік –

 

 

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

2.                  Дата номер назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №34601
3.                  Розробник Програми «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відділ юридичної, аналітичної роботи та з питань праці Сновської міської ради

 

4.                  Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада, «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
5.                  Учасники Програми Сновська міська рада, «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги допомоги
6.                  Термін реалізації програми 2021  рік
7.                  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет міської ТГ
8.                  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього 5 000,00 грн.
у тому числі
8.1 коштів бюджету міської ТГ 5 000,00 грн.
8.2 коштів інших джерел

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

Конституція України (стаття 59) закріплює право кожного на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Відповідно до статті 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Наразі значна кількість мешканців Сновської громади  потребує правової  інформації, консультацій щодо практичної реалізації своїх прав та свобод, роз’яснень чинного законодавства. Вразливим верствам населення  необхідна допомога у доступі осіб до правосуддя.

Сновська ТГ Чернігівської області відноситься до юрисдикції Менського місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги (у м. Сновськ розташований  відділ “Сновське бюро правової допомоги” Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

Враховуючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, з метою розширення можливостей отримання   безоплатної правової допомоги Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Сновської ТГ на 2021 рік передбачає подальший розвиток та удосконалення  надання правової допомоги населенню громади, а також забезпечення права громадян на її отримання.

 

ІІІ. Визначення мети та завдань Програми

 

Мета Програми: покращення  доступу до безоплатної правової допомоги мешканців громади, які її потребують, а також підвищення загального рівня правової культури населення.

Основні завдання Програми:

 • забезпечення розвитку правової освіти населення Сновської ТГ;
 • спрощення та розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально вразливих верств населення;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу;
 • налагодження співпраці між суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • підвищення рівня правової обізнаності громадян про право на безоплатну правову допомогу.

 

ІV. Строки виконання Програми

 

Початок дії Програми – січень 2021 року, закінчення – грудень 2021 року.

 

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми з бюджету міської ТГ здійснюється за умови повного забезпечення потреби на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету ТГ, та шляхом надання актів виконаних робіт.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету міської ТГ та інших джерел згідно чинного законодавства в межах обсягу  затверджених видатків, згідно з додатком.

 

 1. Виконавці Програми та контроль

 

Виконавцями Програми є Сновська міська рада та Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Координація роботи з виконання Програми покладається на Сновську міську раду.

Контроль за виконанням Програми покладається на Начальника юридичної служби міської ради та на постійну комісію Сновської міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень правової освіти населення Сновської територіальної громади та рівень правової обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову допомогу щодо своїх прав та механізму їх захисту;
 • спростити доступ до безоплатної правової допомоги для соціально вразливих верств населення району;
 • провести навчання представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу юридичної, аналітичної роботи

та з питань праці Сновської міської ради                                      В.УМАНСЬКИЙ

 

 

 

 

 

                   Додаток 1

до Програми надання безоплатної правової

допомоги населенню СновськогоїТГ на 2021 рік

  

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (3 сесія 8 скликання)

              від 28 січня 2021 р. № 5-3/VІІІ

 

Фінансове обґрунтування виконання Програми  надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2021 рік

 

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання заходу Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) /гривень Очікуваний

результат

 
5000
Проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснень прав громадян, інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу  та діяльність центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Виготовлення та розміщення  соціальної реклами з інформацією про надання безоплатної правової допомоги, друк плакатів, інших інформаційних матеріалів з інформацією про надання безоплатної правової допомоги.

Виготовлення банерів, вивісок  з інформацією про центр, друк пам’яток для громадян.

2021 рік Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 

 

 

 

Бюджет міської ТГ

Підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права, зокрема – про право на безоплатну правову допомогу.

 

 

 

 

Начальник відділ юридичної, аналітичної роботи

та з питань праці Сновської міської ради                                                            В.УМАНСЬКИЙ