» » Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2022 рік

Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2022 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

12 серпня 2021 року                       м. Сновськ                                       № 2-9/VІІІ

 

Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2022 рік

 

З метою підтримки родини, надання матеріальної допомоги жителям громади при народженні дитини; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2022 рік (далі – Програма), що додається.

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                   Олександр МЕДВЕДЬОВ     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(9 сесія 8 скликання)

від 12 серпня 2021 р. № 2-9/VІІІ

 

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ НАРОДЖУВАНОСТІ

У СНОВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  НА 2022 РІ

 

 

Сновська міська територіальна громада -2021 рік-

ЗМІСТ

1.     Паспорт Програми  
2.     Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
3.     Мета Програми  
4.     Основні напрямки реалізації Програми  
5.     Джерела фінансування Програми  
6.     Розрахунок фінансування Програми  
7.     Порядок фінансування Програми

8.     Очікуваний результат Програми

 
9.     Контроль за виконанням Програми  

 

 1. 1. Паспорт Програми

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки народжуваності

у Сновській територіальній громаді на 2022 рік

 

 1. Ініціатор розроблення Програми Депутат Сновської ТГ від ПП «НАШ КРАЙ» Павло Солодовник
2. Розробник Програми Сновська міська рада
3. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Сновської міської ради
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, кошти бюджету Сновської міської територіальної громади (ТГ) 300 000 гривень *

 

 

*Примітка: загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми може коригуватися в залежності від кількості породіль протягом року, але сума одноразової виплати не може становити менше 3 тис. грн. для однієї породіллі.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За останні роки в Україні в цілому та, зокрема, в Сновській громаді демографічна ситуація загострилась і залишається складною. Населення громади скорочується. Низький рівень народжуваності є одним із факторів, через які Україна входить до списку країн з найбільшими темпами природного скорочення населення.

Підтримка молодих родин – є одним із пріоритетних напрямків державної політики і органів місцевого самоврядування. У нинішні складні часи економічної та коронавірусної кризи фінансова підтримка породіль вкрай необхідна. Про сім’ю, як основу людського суспільства, не тільки слід говорити, але й дбати. Мають бути створені такі передумови, які б соціально і матеріально зміцнили інститут сім’ї та покращили якість життя кожної родини на Сновщині, в першу чергу, молодої.

 

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є сприяння забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім’ям, надання матеріальної підтримки ім’ям громади при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, покращання демографічних процесів у громаді.

 

 1. Основні напрямки реалізації Програми

Основним напрямком виконання Програми є забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в Сновській громаді, при народженні дитини в розмірі 3 000 гривень.

 

 1. Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сновської міської ТГ.

 

 1. Розрахунок фінансування Програми

За 2020 рік в Сновській громаді народилося 100 дітей (65 – по м. Сновськ, 35 – по сільським населеним пунктам). Прогнозована кількість дітей, що народяться в Сновській громаді в 2022 році – 100 чол.

Обчислення фінансування Програми: 100 х 3000 = 300 000 гривень.

 

 1. Порядок фінансування Програми
 2. Допомога надається при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в Сновській територіальній громаді Корюківського району. У 2022 році допомога надається дітям, народженим після прийняття цієї Програми, тобто – з 1 січня 2022 року.
 3. Допомога виплачується на підставі рішення виконавчого комітету Сновської міської ради.
 4. Для підготовки проєкту рішення про виділення коштів необхідна наявність наступних документів (подають батьки-заявники):
 • заява одного з батьків, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в Сновській громаді;
 • копія свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред’явленням оригіналів);
 • копія сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують особу;
 • копія сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують місце реєстрації та/або довідка про місце реєстрації;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка про відкритий рахунок (крім пенсійного) в банківській установі на ім’я заявника;
 • довідка з медичного закладу Сновської територіальної громади про облік дитини.
 1. Допомога надається одноразово на 1 (одну) дитину по першому зверненню одного з батьків та за умови погодження цього звернення виконавчим комітетом Сновської міської ради у наступних розмірах:

– при народженні дитини – 3 000 гривень.

 1. Повний комплект документів один із батьків дитини повинен подати до Сновської міської ради не пізніше, ніж через 90 днів після народження дитини, для попереднього розгляду та вивчення питання надання допомоги при народженні.

 

 1. Очікуваний результат Програми

Забезпечення виконання завдань і заходів Програми, сприятиме:

 • покращання демографічної ситуації в громаді;
 • формування відповідального батьківства в сім’ях;
 • заохочення молодих сімей до народження другої та третьої дитини;
 • здійснення соціального захисту громадян.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

Звіт про виконання Програми складається апаратом Сновської міської ради і оприлюднюється за підсумками року.

Контроль за виконанням Програми покладається Сновську міську раду в особі керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та на постійну комісію Сновської міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                              Руслан КРАВЕЦЬ