» » Про затвердження Програми  приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки

Про затвердження Програми  приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

10 грудня 2020 року                    м. Сновськ                                     №10-1/VІІІ

 

Про затвердження Програми  приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки

 

З метою здійснення ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності територіальної громади до продажу, подальшої їх приватизації, поповнення міського бюджету; відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України; відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку; з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому відділу Сновської міської ради при формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

Міський голова                                                                                О.МЕДВЕДЬОВ      

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (1 сесія 8 скликання)

    № 10-1/VІІІ від 10 грудня 2020 р.

 

 

 

Програма

приватизації майна комунальної власності територіальної громади

в особі Сновської міської ради

Корюківського району Чернігівської області

на 2021-2023 роки

 

 

м. Сновськ

-2020-

 

     

 

ЗМІСТ

 
   

 

 1. Паспорт Програми

 

 1. Загальні положення

 

 1. Завдання Програми

 

 1. Мета Програми та шляхи її досягнення

 

 1. Фінансові результати виконання Програми

 

 1. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 1. Прикінцеві положення

 

 

 

 

 1. Паспорт Програми

 

1 Назва Програми Програма приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки
2 Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області
3 Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області, балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади
5 Учасники Програми Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області;

юридичні та фізичні особи, які здійснюють розроблення та виготовлення технічної документації, реєстрацію права власності територіальної громади, послуги суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки комунального майна, виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти приватизації, тощо;

балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади

6 Терміни реалізації Програми 2021-2023 роки
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. 80 000 грн.
7.1 В тому числі бюджетних коштів, тис. грн. 80 000 грн.
7.2 з них коштів міської ТГ, тис. грн. 80 000 грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 1. Загальні положення

Програма приватизації майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до діючого законодавства України. Всі відносини, що виникають у процесі приватизації та не регламентовані цією Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, рішеннями міської ради.

Програма визначає мету, шляхи, способи, заходи і завдання приватизації майна комунальної власності територіальної громади, спрямована на вирішення проблеми порушення технічної цілісності конструктивних елементів будівель та погіршення загального технічного стану об’єктів комунальної власності, що довгий час не використовуються.

Пропонується першочерговий продаж потенційно непривабливих і малоліквідних об’єктів нерухомого майна, що забезпечить збільшення надходження до бюджету міської ТГ коштів від приватизації через підвищення конкурентності та прозорості приватизації.

Для реалізації Програми необхідне фінансування з бюджету міської ТГ, так як необхідний фінансовий ресурс для організації та проведення передприватизаційної підготовки об’єктів приватизації до продажу.

 

 1. Завдання Програми

Завданнями Програми є:

 • виготовлення технічної документації на об’єкти приватизації;
 • визначення ціни об’єктів приватизації;
 • виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для приватизації;
 • проведення процедури приватизації;
 • набуття права власності і визначення порядку розрахунків за приватизовані об’єкти.

 

 1. Мета Програми та шляхи її досягнення

Метою Програми є підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, розвиток на території територіальної громади  конкурентного середовища, поповнення дохідної частини бюджету міської ТГ.

Програма буде реалізовуватись у 2021-2023 роках. Кошти, залучені від приватизації, будуть використані на розвиток соціальної інфраструктури   територіальної громади.

Активізація процесу приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади в результаті передбачає забезпечити:

 • підвищення ефективності використання комунального майна;
  • прискорення структурної перебудови і розвитку економіки міста;
  • продаж об’єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;
  • здійснення відкритої та прозорої процедури підготовки до приватизації об’єктів;
  • збільшення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації в суспільстві;
  • створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта та здійснюють ефективне управління ним.

 

 1. Фінансові результати виконання Програми

Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються за рахунок коштів бюджету міської ТГ та спрямовуються на:

 • проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації;
 • оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (виготовлення технічної документації, реєстрація права власності територіальної громади, оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки комунального майна, оплата організацій з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти приватизації – окремо розміщені будівлі чи споруди, проведення аукціонів та інші витрати);
 • оплата витрат, пов’язаних з розглядом у суді справ з питань приватизації (у разі необхідності);
 • інші витрати, пов’язані з приватизацією майна.

Кошти, одержані від продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади, зараховуються в повному обсязі до бюджету міської ТГ.

 

 1. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади через засоби масової інформації про хід приватизації.

Відомості про приватизацію об’єктів комунальної власності  територіальної громади оприлюднюються в засобах масової інформації.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень.

 

 1. Прикінцеві положення

Питання, не врегульовані цією Програмою, регулюються чинним законодавством України.

 

  

Перший  заступник міського  голови                                                            І.ОРДА