» » » Про затвердження складу та  Положення про комісію  з питань захисту прав дитини

Про затвердження складу та  Положення про комісію  з питань захисту прав дитини

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

8 лютого 2021 року                       м. Сновськ                              № 19

  

Про затвердження складу та  Положення про комісію  з питань захисту прав дитини

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Затвердити склад комісії Сновської міської ради з питань захисту прав дитини (додається).

 

 1. Затвердити Положення про комісію Сновської міської радиз питань захисту прав дитини (додається).

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Коваленко О.І.

 

 

Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

08 лютого 2021 року  № 19

 

Склад

комісії Сновської міської радиз питань захисту прав дитини

 

Медведьов Олександр

Олександрович                – міський голова, голова комісії;

 

Коваленко Олена            – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та

Іванівна                             спорту,  заступник голови комісії;

 

Лихошерст Світлана – начальник служби у справах дітей Управління Петрівна                           освіти,  секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

Карецька Галина             – головний спеціаліст служби у справах дітей;

Володимирівна              

 

Матейкович Тетяна     – директор ЦСС Управління освіти Сновської міської                     Веніамінівната                ради;

 

Авдєєнко Наталія          – начальник загальношкільного відділу Управління

Леонідівна                       освіти Сновської міської ради;

 

Реута Юлія                    – начальник Сновського районного відділу ДРАЦС

В’ячеславівна                  Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)(за згодою);

 

Луц Олена                      – заступник начальника управління – начальник відділу

Миколаївна                   грошових виплат і компенсацій управління

                                      соціального захисту (за згодою);

 

Шарпан Олена              – головний лікар КНП «Сновський центр ПМД»

Іванівна                           Сновської міської ради;

 

Куценко Микола           – генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»;

Вікторович

 

Терещенко Олена  – інспектор ювенальної превенції Сновського ВП                Василівна                         МВМ  ГУНП  в Чернігівській області(за згодою);

 

Гах Юрій                      – начальник Сновського районного відділу ДВС

Миколайович                 Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)(за згодою);

 

Уманський                   – начальник   відділу юридичної, аналітичної

Владислав                      роботи та з питань праці

Володимирович

 

Начальник Управління освіти, сім’ї,

молоді та спорту                                                                   О.  КОВАЛЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

08 лютого 2021 року  № 19

 

            

 ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію Сновської міської ради

з питань захисту прав дитини

 

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є органом, що утворюється при Сновському міському  голові.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників  органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів міської ради  з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі – уповноважені суб’єкти);

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

 1. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 1. Комісію очолює Сновський міський голова. Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

Керівник самостійного структурного підрозділу Міської ради може виконувати повноваження заступника голови комісії.

 1. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів міської ради, виконавчого органу міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін’юсту.
 2. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 3. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. 12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах

 

 

Начальник служби                                                                С. ЛИХОШЕРСТ