» » » Про знищення печаток та штампів  сільських рад Сновського району

Про знищення печаток та штампів  сільських рад Сновського району

У К Р А Ї Н А

                                      СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21 вересня  2018 року                       м.Сновськ                                                142

Про знищення печаток та штампів  сільських рад Сновського району

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 1995 року № 672 «Про затвердження зразків і описів гербових печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України, табличок обласних, Київських та Севастопольської міських,районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій» зі змінами, п. 65 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998р. № 1893 (із змінами), по причині об’єднання сільських рад в об’єднану територіальну громаду  з метою знищення печаток та штампів сільських рад Сновського району

  1. Комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей, затвердженої розпорядженням № 66 від 02 травня 2018 року, провести процедуру знищення гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України та штампів сільських рад Сновського району.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на Кравець Р.В.

Міський голова                                                                                  О.О. Медведьов

 

 

 

Leave a Reply