» » » Протокол № 15 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 15 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 15

засідання постійної комісії

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

20 вересня 2021 року                                                                                                        м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії  (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 2 члени комісії (Добненко Н.М., Матвієнко В.І.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Гребенюк Л.М. – заступник начальника фінансового відділу;

Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

  1. Про затвердження Програми «Безпечне правосуддя» на 2021 рік.
  2. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
  3. Про затвердження прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
  4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської  міської територіальної громади на 2021 рік”.
  5. Про інші питання порядку денного 10-ї сесії.

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила,  що проєкти рішень, які виносяться на 10 сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.

Заперечень та зауважень не надійшло.

Гукун Г.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Гукун Г.М. запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Гукун Г.М. зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

  1. Про затвердження Програми «Безпечне правосуддя» на 2021 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму «Безпечне правосуддя» на 2021 рік. Пояснила мету даної Програми та озвучила заплановану суму фінансування.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити  Програму «Безпечне правосуддя» на 2021 рік, погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім про розподіл коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

  1. Про затвердження прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з прогнозними показниками  дохідної та видаткової частин міського бюджету на 2022 – 2024 роки. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Логвиненко Л.Г., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про інші питання порядку денного 10-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 10-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

 

 

 

Голова постійної комісії

 

 

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

 

Лілія ТЕРЕЩЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)