» » » Протокол № 3 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

Протокол № 3 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 3

постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

23 березня 2021 року                                                                                                     м. Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

Відсутні:  1 член комісії (Бебех Г.І.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Карпенко В.М.

Секретар засідання: Полюшко А.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021-2022 роки».
 2. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 3. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання.
 4. Про забезпечення самопредставництва в судах.
 5. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.
 1. Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади.
 1. Про інші питання порядку денного 5-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 5 сесію міської ради 8 скликання були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані депутатам електронною поштою для ознайомлення. Заперечень та зауважень не надійшло.

 

 1. Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 2021-2022 роки».
  Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що відповідно до подання начальника Сновського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області, пропонується затвердити Програму підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021- 2022 роки. Доповіла про заходи Програми та заплановану суму коштів.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму  підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 2021- 2022 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім про розподіл коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що відповідно до кадрових змін пропонується внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання. Зачитала оновлений склад виконавчого комітету.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про забезпечення самопредставництва в судах.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що даним проєктом рішення надаються повноваження начальнику та головному спеціалісту відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами для представництва  в судових органах  юридичних осіб Сновської міської ради.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що відповідно до пропозиції начальників відділів Сновської міської ради проєктом рішення пропонується внесення зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради, а саме: ввести до відділу господарського забезпечення та благоустрою посаду «кур’єр».

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка доповіла по проєкту рішення. Зауважила, що після розгляду на минулому засіданні примірних договорів оренди, як проєкту регуляторного акту, проєкт рішення було направлено до Антимонопольного комітету України та в Державну регуляторну службу України. Надійшло погодження Антимонопольного комітету. Державна регуляторна служба надіслала пропозиції змін (в основному – технічні).

Відбулося обговорення пропозицій Державної регуляторної служби, які були враховано в проєкті рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Карпенко В.М., Остроухов В.М., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 5-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 5-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного немає.

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

Володимир КАРПЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Анна ПОЛЮШКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)