» » » Протокол № 3 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 3 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 3

засідання постійної комісії

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

28 квітня 2022 року                                                                                                            м. Сновськ

 

Присутні: 6 членів комісії (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 1 член комісії  (Симонок С.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

  1. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2022 рік
  2. Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”
  3. Про додаткові заходи щодо збалансування бюджету Сновської МТГ.
  4. Про припинення діяльності закладів культури.
  5. Про інші питання порядку денного 15-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що 15 сесія міської ради перенесена з 25 лютого, на території України оголошено військовий стан, відповідно відбулися зміни у законодавстві України, тому пропонуються суттєві зміни до порядку денного даної сесії, також зауважила, що проєкти рішень, які виносяться на 15-ту сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.

Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Гукун Г.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Гукун Г.М. запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Гукун Г.М.  зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

  1. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2022 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутніх, що з метою покращення забезпечення підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території Сновської міської ради, матеріально-технічними засобами для удосконалення охорони, облаштування державного кордону України та успішного виконання поставлених завдань, даним проєктом рішення  затверджується  Програма покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2022 рік. Зачитала напрямки використання коштів.

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2022 рік,  погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про додаткові заходи щодо збалансування бюджету Сновської МТГ.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутніх, що в зв’язку з оголошенням  воєнного стану в Державі відповідно до  Указу Президента України №64/2022, зважаючи на фінансові можливості бюджету в умовах воєнного стану, зокрема: виконання дохідної частини (власні надходження) загального фонду за березень склало – 5273,3 тис. грн. (57,4%), на 25 квітня – 3120,4 тис. грн. (33,3%); кредиторська заборгованість становить – 5225,6 тис. грн., в т.ч.: по заробітній платі з нарахуваннями – 3559,9 тис. грн.;  з метою економії коштів бюджету міської територіальної громади,  даним проєктом рішення тимчасово припиняється фінансування громадських організацій та 14-ти Програм, прийнятих Сновською міською радою. Зачитала перелік ГО та Програм.

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про припинення діяльності закладів культури.

Слухали: Добненко Н.М., начальника відділу культури та туризму, яка повідомила присутнім, що у зв’язку з невідповідністю нормативам щодо забезпечення населення закладами культури, з метою оптимізації існуючої  мережі закладів культури та раціональним використанням коштів, даним проєктом рішення пропонується припинити діяльність деяких закладів культури. Ознайомила присутніх з переліком закладів культури, які припиняють свою діяльність.  Запропонувала прийняти даний проєкт рішення «за основу».

Вирішили: проєкт рішення прийняти «за основу».

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Виступили: Добненко Н.М. запропонувала внести зміни до проєкту рішення, а саме: виключити з переліку закладів культури, що припиняють свою діяльність, Суничнянський сільський клуб, надала пояснення.

Вирішили: прийняти запропоновані зміни до проєкту рішення (виключити з переліку закладів культури, що припиняють свою діяльність, Суничнянський сільський клуб).

Голосували:

за: 6 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Відбулось обговорення даного питання.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати  прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

 

  1. Про інші питання порядку денного 15-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала перелік змін, які пропонуються до порядку денного 15-ї сесії, зупинилась на проєктах рішень, які пропонується включити до порядку денного сесії.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

  

 

Голова постійної комісії

       

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Лілія ТЕРЕЩЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)