» » » Протокол № 5 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 5 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 5

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

24 березня 2021 року                                                                                                      м.Сновськ

 

Присутні: 7 членів комісії  (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 0

 

В роботі комісії приймали участь:

Кононенко А.О. – головний спеціаліст відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;

Савченко Л.Г. –  начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади.
 2. Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи    «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021-2022 роки».
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 4. Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”.
 5. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.
 6. Про інші питання порядку денного 5-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 5 сесію міської ради 8 скликання були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані депутатам електронною поштою для ознайомлення. Заперечень та зауважень не надійшло.

 

 1. Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила присутнім щодо з метою забезпечення місцевого економічного розвитку громади та реалізації відповідного компоненту Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), пропонується затвердити Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку у Сновській міській територіальній громаді та її склад. Зупинилася на головних розділах Положення та зачитала склад робочої групи.

Вирішили: затвердити Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку у Сновській міській територіальній громад та склад Робочої групи з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади, погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 7 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 2021-2022 роки».
  Слухали: Кононенко А.О., головного спеціаліста відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, яка повідомила присутнім, що відповідно до подання начальника Сновського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області та з метою забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, пропонується затвердити Програму підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021- 2022 роки». Ознайомила з головними розділами Програми та з запланованою сумою фінансування.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму  підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 2021- 2022 роки», погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 7 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім щодо розподілу коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 7 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 7 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що відповідно до пропозицій начальників відділів Сновської міської ради даним проєктом рішення пропонується внести зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради, а саме: ввести до відділу благоустрою та господарського забезпечення посаду «кур’єр» – 1 штатна одиниця.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 7 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 5-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 5-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного немає.

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

 

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Лілія ТЕРЕЩЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)