» » » Протокол № 6 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 6 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 6

засідання постійної комісії

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

18 серпня 2022 року                                                                                                           м. Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І.,Терещенко Л.О.)

Відсутні: 2 члени комісії  (Гукун Г.М., Симонок С.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Добненко Н.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

  1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, заявила, що відповідно до п. 2.12 Положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 27.11.2020 № 5-1/VІІІ, у разі відсутності голови постійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання є Добненко Н.М.

 

Добненко Н.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

Добненко Н.М. запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Добненко Н.М.  зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

  1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету .

Слухали: Савченко Л,Г., начальника фінансового відділу Сновської міської ради, яка зазначила, що у зв’язку з виробничою необхідністю потрібно здійснити перерозподіл асигнувань в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ. Ознайомила присутніх із запропонованими змінами до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 

 

Заступник голови постійної комісії

       

Наталія ДОБНЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Лілія ТЕРЕЩЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)