» » » Протокол № 8 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

Протокол № 8 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

                                                                 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол № 8

постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я,

соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

 

07 листопада 2022 року                                                                                                     м. Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії (Батюк І.В., Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Відсутні: 1 член комісії (Остроухов В.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Аникієнко О.А. – начальник відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та транспорту;

Біліченко А. В. – завідувач сектору соціального захисту населення;

Єфименко М.В. – завідувач сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій;

Карпенко В. М. – керуючий справами  (секретар) виконавчого комітету;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання:   Батюк І.В.

Секретар засідання:  Полюшко А.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки.
 2. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік.
 3. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік.
 4. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік.
 5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.
 6. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки.
 7. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання.
 8. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної громади».
 9. Про інші питання порядку денного 19-сесії міської ради.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 19-ту сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.

Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Батюк І.В., головуючий на засіданні, запропонував порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Батюк І.В., запитав, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Батюк І.В., зазначив, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

 1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою підвищення соціального захисту лікарів громади, забезпечення їх житлом, заохочення до праці в комунальних закладах охорони здоров’я даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023-2025 роки. Зупинилася на основних завданнях Програми та обсязі фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила присутнім, що даний проєкт рішення пропонується прийняти з метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом. Ознайомила присутніх з порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік.

Слухали: Біліченко А.В., завідувача сектору соціального захисту населення, яка зазначила, що з метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг підготовлено даний проєкт рішення. Пропонується затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік. Зупинилася на основних завданнях, напрямках реалізації Програми, її фінансовому забезпеченні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік.

Слухали: Біліченко А.В., завідувача сектору соціального захисту населення, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму, якою передбачається надання грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для часткового відшкодування витрат на  проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз. Зупинилася на основних заходах реалізації Програми та її фінансуванні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх із запропонованими змінами до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. Пропонується збільшити фінансування Програми у 2022 році на 50000 грн. (з 630000 грн. до 680000 грн.). Зупинилася на ресурсному забезпеченні Комплексної Програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки.

Слухали: Єфименко М.В., завідувача сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 21 сесії міської ради 7 скликання від 24.05.2018 року. Ознайомила присутніх з напрямком діяльності та переліком заходів Програми, які пропонується додати. Надала роз’яснення щодо обсягів та джерел фінансування.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання.

Слухали: Карпенка В.М., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який зазначив, що враховуючи кадрові зміни по Сновській міській раді, даним проєктом рішення пропонується включити до персонального складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання Анищенко Олену Іванівну – старосту Новоборовицького старостинського округу.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної громади».

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла про роботу комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної громади» (протокол засідання додається). Комісією було вирішено присвоїти звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної громади» Тереховичу Леоніду Никифоровичу (посмертно) за активну громадську позицію, видатні заслуги в галузі літератури, творчу діяльність, що сприяла просуванню позитивного іміджу Сновської МТГ в Україні. Запропонувала включити в порядок денний 19-ї сесії проєкт рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної громади»».

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: включити питання в порядок денний сесії; погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Батюк І.В.,Полюшко А.О., Солодовник П.В., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про інші питання порядку денного 19-сесії міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 19-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

 

Ігор БАТЮК

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Анна ПОЛЮШКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)