» » СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні 2018 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 січня 2018р. становила 1020,1 тис. осіб. Упродовж 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 13334 особи.

Порівняно з 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 554 особи.

Упродовж 2017р. народилося 7573 малюки. Кількість померлих склала 18856 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 11,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,5%.

Більше половини (54,2%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець січня 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з жителями міських поселень (1,7%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у січні 2018р., становила 9,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2421 грн, що дорівнює 65% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж січня 2018р. збільшилася на 15,3% й на кінець місяця становила 1,3 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець січня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (19,3% від загальної кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та послуг (16,3%),  а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%), технічних службовців (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець січня 2018р. становило 9 осіб на одну вакансію.

 ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні 2018р. обліковано 1228 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У січні 2018р. обліковано очевидних умисних убивств і замахів на вбивство – 2, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 6, зґвалтувань – 1.

Кількість випадків крадіжок становила 571, шахрайств – 44, грабежів – 15, розбоїв – 3, хабарництва – 4.

У загальній кількості злочинів 54,6% становили злочини проти власності, 13,3% – проти життя та здоров’я особи, 5,6% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,1% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту тощо.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 7 осіб, які скоїли злочин у складі 2 організованих груп; закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2018р. становила 576 осіб, із числа яких 211 – жінки, 35 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 4 – неповнолітні та стільки ж – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 32% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 47 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 17 осіб, із числа яких 41,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 17,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 11,8% – умисно вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 95, з них жінок – 11 (11,6%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,1% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 61,9% мали незняту або непогашену судимість), 18,9% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 7,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 57,9%, безробітних – 12,6%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2017р. в області становив 101,7%, в Україні – 101,5%.

Найбільше (на 14,6% та 10,4% відповідно) подорожчали овочі та фрукти, на 2,6–3,4% – масло та кисломолочна продукція. Водночас сало стало дешевшим на 4,6%.

Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 7,9%, каналізацію – на 1,5%, на холодну воду – знизилися на 2%.

Поштові послуги стали дорожчими на 25%, Інтернет – на 8,4%, місцевий телефонний зв’язок – на 8,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 3,3%.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня 2018р. порівняно із січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва проти січня 2017р. склали 106,4%, а в переробній промисловості – 99,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем 2017р. склав 100,5%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 88,7%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 104,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 49,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 93,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,4%, у машинобудуванні – 120,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні 2018р. порівняно із січнем 2017р. промислове виробництво склало 98,7%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2018р., за попередніми розрахунками, становив 99,4% до січня 2017р. У сільськогосподарських підприємствах він був 101,5%, а в господарствах населення – 96,4%.

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 193,2 тис. голів (на 3,7% менше 1 лютого 2017р.), у т.ч. корів – 110,6 тис. (на 2,5% менше); свиней – 161,8 тис. (на 10% менше), овець і кіз – 30,2 тис. (на 5% менше), птиці всіх видів –        3285,8 тис. голів (на 0,8% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 59%; свиней – 43,1%, овець і кіз – 90,7% та 93,2% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні 2018р. реалізовані на забій   4,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,1% менше, ніж у січні 2017р., вироблені 32 тис.т молока (на 3,2% більше) та 15,1 млн.шт яєць (на 7,1% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 57,4%, молока – 40%, яєць – 65,6%.

 БУДІВНИЦТВО

У січні 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи  на суму  31,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні 2018р. становив 91,7% проти січня 2017р.

Індекс будівельної продукції на будівництві будівель склав 93,5%  (на будівництві житлових будівель – 111,7%, нежитлових – 78,3%), на будівництві інженерних споруд – 82,6%.

         Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 81,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,5% та 10% відповідно.

У 2017р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 374 житлові будівлі загальною площею 127,9 тис.м2. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2016р. збільшився на 20,6%.

У міських поселеннях побудовано 106,7 тис.м2, що на 30% більше рівня 2016р., у сільській місцевості – 21,2 тис.м2 (менше на 11,7%).

Частка прийнятого житла в м.Чернігові склала 62,3%, Чернігівському районі – 10,2%, м.Ніжині – 4,6%, Козелецькому районі – 4%.

В області введено 1464 квартири, середній розмір яких складає     82,8 м2. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1323 квартири, середній розмір яких становить 77,4 м2, у сільській місцевості – 141 (133,5 м2).

 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017р. експорт товарів становив 625,1 млн.дол. США, імпорт – 444,9 млн.дол. США. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 44,4%, імпорт  зменшився на 6,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 180,2 млн.дол. США (у 2016р. від’ємне – 41,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 132 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 224,6 млн.дол. США, або 35,9% від загального обсягу експорту товарів (у 2016р. – 127,7 млн.дол. США, або 29,5%), та збільшився проти 2016р. в 1,8 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Італії, Румунії, Польщі, Іспанії, Німеччини, Литви.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Грузії, Єгипту, Молдови, Республіки, Азербайджану, Ізраїлю.

Порівняно з 2016р. зросли поставки товарів до Ізраїлю (у 4,4 раза), Нідерландів (у 3,5 раза), Італії (у 2,6 раза), Німеччини (у 2,3 раза), Литви (в 1,9 раза), Туреччини (в 1,7 раза), Російської Федерації (в 1,6 раза), Іспанії (в 1,5 раза), Польщі (на 31%), Білорусі (на 21,1%), Грузії (на 15,4%), Азербайджану (на 12,8%), Румунії (на 10,6%); зменшився – до Єгипту (на 24,7%), Молдови, Республіки (на 5,8%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2016р. збільшилася частка зернових культур, недорогоцінних металів, насіння і плодів олійних рослин, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання. Натомість зменшилася частка паперу та картону, деревини й виробів із неї, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, олій рослинних, молока та молочних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 175,4 млн.дол. США, або 39,4% загального обсягу (у 2016р. – 183,7 млн.дол., або 38,8%), та зменшився проти 2016р. на 4,5%.  Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Литви, Нідерландів, Великої Британії, Австрії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії.

Порівняно з 2016р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 4 рази), США (в 1,7 раза), Китаю (на 23,4%), Австрії (на 19,7%), Польщі (на 10,2%), Білорусі (на 8%), Нідерландів (на 2%); зменшився – з Бразілії (на 42,3%), Великої Британії (на 37,3%), Індії (на 26,9%), Німеччини (на 19,1%), Італії (на 11,1%), Російської Федерації (на 1,2%),

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, зернових культур, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка готових харчових продуктів, не змінилася – машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяги експорту та імпорту послуг у 2017р. становили, відповідно, 25,7 млн.дол. США та 19,6 млн.дол. США. Проти 2016р. експорт збільшився на 30%, імпорт – на 84,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 6,1 млн.дол. США (у 2016р. також позитивне – 9,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з  партнерами  74 країн світу (з них 27 країн ЄС).

Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 17,7 млн.дол. США та збільшився проти 2016р. на 23,4%.

Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Нідерландам, Німеччині, Італії, Литві, Франції, Польщі та Латвії.

Серед інших країн світу найбільше послуг надано Білорусі, Канаді, США, Російській Федерації.

Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 17,4 млн.дол. США та збільшився проти 2016р. у 2,7 раза.

Найбільші обсяги імпорту серед країн ЄС були одержані з Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії; серед інших країн світу – з Російської Федерації та Білорусі.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 31 грудня 2017р. становив 429,7 млн.дол., та в розрахунку на одну особу населення склав 422 дол. США.

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 408,3 млн.дол. (95% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 21,4 млн.дол. (5%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,7% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Польща, Кіпр, Нідерланди, Латвія, Туреччина, Вірґінські Острови (Брит.).

На промислових підприємствах області зосереджено 93,3% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 2,8%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,1%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,8%, в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,5%.

 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 1359,4 млн.грн., що в порівнянних цінах на 12,4% більше від обсягу січня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 865,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,9% більше обсягу січня 2017р.

 ТРАНСПОРТ

У січні 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 71 млн.ткм, або 163,8% від обсягу січня 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 104,5 тис.т вантажів, що становить 115,9% від обсягу січня 2017р.

У січні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот  в обсязі 60,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 7,1 млн пасажирів, що становить, відповідно, 91,9% та 90,3% від обсягу  січня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,3 млн пасажирів, що становить 81,6% рівня січня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 1,3 млн пасажирів (73,7%).

Міським електротранспортом перевезено 3,8 млн пасажирів, що становить 99,5% рівня січня 2017р.

Головне управління статистики  у Чернігівській області

Leave a Reply