» » » Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року

Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року

 

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 23 квітня 2018 року                                             м. Сновськ                                     № ­­­2-20/VII

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку міська рада вирішила:

  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року:
  • по доходах у сумі 33890845 грн. 46 коп., у тому числі: по доходах загального фонду міського бюджету 32810738 грн. 47 коп. та по доходах спеціального фонду 1080106 грн. 99 коп. (додаток №1)
  • по видатках у сумі 32200169 грн. 50 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 29137592 грн. 89 коп., по видатках спеціального фонду 3062576 грн. 61 коп. (додаток №1)

Міський голова                                                                         О.О.Медведьов

 

Додаток 1

до рішення Сновської міської ради

від 23.04.2018 року

,,Про затвердження звіту про виконання міського

бюджету за 1 квартал 2018 року”

 

Код  Назва  Уточ.план на 2018 рік Уточ.план на І квартал 2018 року Виконано % вик. до річ. % вик. до звітн. періоду
10000000 Податкові надходження 61738400,00 14617300,00 15002323,20 24,3 102,6
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 37219600,00 8462200,00 8790410,68 23,6 103,9
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 31516400,00 7140500,00 7430847,91 23,6 104,1
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3216000,00 804000,00 793711,47 24,7 98,7
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2200300,00 479100,00 531043,49 24,1 110,8
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 286900,00 38600,00 34807,81 12,1 90,2
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 566600,00 183500,00 488685,42 86,2 266,3
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 566300,00 183400,00 489223,95 86,4 266,8
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 -538,53    
13030000 Рентна плата за користування надрами 300,00 100,00 0,00 0,0 0,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3216400,00 865100,00 696599,65 21,7 80,5
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 364800,00 91200,00 87023,42 23,9 95,4
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1386000,00 346500,00 283756,23 20,5 81,9
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1465600,00 427400,00 325820,00 22,2 76,2
18000000 Місцеві податки 20735800,00 5106500,00 5026627,45 24,2 98,4
18010000 Податок на майно 11855900,00 2545600,00 3017127,51 25,4 118,5
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3500,00 1300,00 7529,47 215,1 579,2
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2100,00 0,00 157,16 7,5  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 7800,00 0,00 225,49 2,9  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 87800,00 18300,00 50739,21 57,8 277,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2587300,00 587500,00 671798,54 26,0 114,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7627000,00 1693000,00 2176243,57 28,5 128,5
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 647700,00 7400,00 7798,94 1,2 105,4
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 853100,00 231800,00 77635,13 9,1 33,5
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 39600,00 6300,00 25000,00 63,1 396,8
18030000 Туристичний збір 500,00 200,00 402,08 80,4 201,0
18050000 Єдиний податок 8879400,00 2560700,00 2009097,86 22,6 78,5
20000000 Неподаткові надходження 915800,00 300300,00 329032,27 35,9 109,6
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 0,00 0,00 340,00    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20300,00 5000,00 1887,00 9,3 37,7
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,00 0,00 10000,00    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 34100,00 15200,00 2650,00 7,8 17,4
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 341300,00 144700,00 156114,81 45,7 107,9
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 367100,00 99900,00 112060,00 30,5 112,2
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 27600,00 6900,00 24749,63 89,7 358,7
22090000 Державне мито 32900,00 9400,00 10388,83 31,6 110,5
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 800,00 0,00 133,80 16,7  
24060000 Інші надходження 91700,00 19200,00 10708,20 11,7 55,8
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 62654200,00 14917600,00 15331355,47 24,5 102,8
40000000 Офіційні трансферти 64627497,00 17516175,00 17479383,00 27,0 99,8
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 6203200,00 1550700,00 1550700,00 25,0 100,0
41020100 Базова дотація 6203200,00 1550700,00 1550700,00 25,0 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 55588100,00 13988500,00 13988500,00 25,2 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37710800,00 8711100,00 8711100,00 23,1 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17877300,00 5277400,00 5277400,00 29,5 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2836197,00 1976975,00 1940183,00 68,4 98,1
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1672040,00 1672040,00 1672040,00 100,0 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 147157,00 36792,00 0,00 0,0 0,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 411500,00 102900,00 102900,00 25,0 100,0
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 587000,00 146743,00 146743,00 25,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 18500,00 18500,00 18500,00 100,0 100,0
  Всього доходів загального фонду 127281697,00 32433775,00 32810738,47 25,8 101,2
  Всього спеціального фонду 4439900,00 1108725,00 1080106,99 24,3 97,4
10000000 Податкові надходження 35500,00 9700,00 24647,27 69,4 254,1
19010000 Екологічний податок 35500,00 9700,00 24647,27 69,4 254,1
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 20300,00 6000,00 15544,14 76,6 259,1
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 2400,00 600,00 4677,82 194,9 779,6
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 12800,00 3100,00 4425,31 34,6 142,8
20000000 Неподаткові надходження 4404200,00 1098925,00 1043284,38 23,7 94,9
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 9300,00 200,00 417,61 4,5 208,8
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4394900,00 1098725,00 1042866,77 23,7 94,9
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2852900,00 713225,00 551753,47 19,3 77,4
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1542000,00 385500,00 491113,30 31,8 127,4
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 12175,34    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 12175,34    
50000000 Цільові фонди 200,00 100,00 0,00 0,0 0,0
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 200,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 131721597,00 33542500,00 33890845,46 25,7 101,0

 

 

Код    Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за  1 квартал 2018 року % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
  ВИДАТКИ      
  Загальний фонд      
0100 Державне управління 13023611,00 3127731,63 24,0%
1000 Освiта 62928490,00 14939729,25 23,7%
2000 Охорона здоров`я 21879747,55 6328630,30 28,9%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 5818800,00 1443829,01 24,8%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100000,00 0,00 0,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4511300,00 1228817,00 27,2%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15000,00 0,00 0,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 736500,00 160965,54 21,9%
3210 Організація та проведення громадських робіт 200000,00 1546,47 0,8%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 256000,00 52500,00 20,5%
4000 Культура i мистецтво 7189800,00 1875788,44 26,1%
5000 Фiзична культура i спорт 1668200,00 452172,43 27,1%
6000 Житлово-комунальне господарство 3103500,00 569442,34 18,3%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 300000,00 0,00 0,0%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1800000,00 253133,74 14,1%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 20000,00 0,00 0,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 14689,00 14689,00 100,0%
8000 Інша діяльність 106000,00 0,00 0,0%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 6000,00 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60000,00 0,00 0,0%
8700 Резервний фонд 40000,00 0,00 0,0%
900201 Разом по загальному фонду 117852837,55 29005146,14 24,6%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 596800,00 132446,75 22,2%
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 118449637,55 29137592,89 24,6%
  Кредитування загального фонду 50000,00 0,00  
8830 Довгострокові кредити iндивiдуальним сiльським забудовникам житла на селі та їх повернення 50000,00 0,00 0,0%
8831 Надання кредиту 50000,00 0,00 0,0%
  Спеціальний фонд      
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 307200,00 101756,52 33,1%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 20000,00 18640,00 93,2%
1010 Надання дошкільної освіти 552000,00 74297,90 13,5%
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 5752000,65 433939,57 7,5%
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 627000,00 5455,40 0,9%
1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 206500,00 37650,51 18,2%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 869900,00 138738,55 15,9%
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 46300,00 8154,38 17,6%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 688200,00 143843,66 20,9%
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 1113,89  
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 120000,00 15586,00 13,0%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 53500,00 762,38 1,4%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 247100,00 71735,66 29,0%
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 199100,00 0,00 0,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 20000,00 0,00 0,0%
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 200000,00 0,00 0,0%
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 50000,00 50000,00 100,0%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 1834144,00 0,00 0,0%
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 335700,00 0,00 0,0%
7324 Будівництво установ та закладів культури 600000,00 0,00 0,0%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 834266,00 82000,00 9,8%
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 686019,00 0,00 0,0%
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5658559,16 1877169,71 33,2%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 668295,39 0,00 0,0%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 85702,44 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 40000,00 0,00 0,0%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 44800,00 1732,48 3,9%
  Всього видатків спеціального фонду 20746286,64 3062576,61 14,8%
  Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00  
8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення 0,00 0,00  
8831 Надання кредиту 0,00 0,00  
8832 Повернення кредиту 0,00 0,00  
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 139195924,19 32200169,50 23,1%
  ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 50000,00 0,00  
  ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету      
  загальний фонд -8782059,45 -3673145,58  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -8782059,45 -3673145,58  
  спеціальний фонд 16306386,64 1982469,62  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 16306386,64 1982469,62  

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                Л.Г.Савченко

 

Leave a Reply