» » » Звіти про виконання бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

Звіти про виконання бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

0150   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

8831   Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі  

8313   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища _

8220_Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

7700_Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

7691_Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

7680_Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

7670_Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7610_Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

7461_Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

7363_ Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7350_Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

7323_Будівництво установ та закладів соціальної сфери

7310_ Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

7130_Здійснення заходів із землеустрою 

6082_  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6030_ Організація благоустрою населенних пунктів

6013_Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

3242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення_

3210_Організація та проведення громадських робіт

3035_  Компенсація виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2144_   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 0191   Проведення місцевих виборів_

 0180   Інша діяльність у сфері державного управління _

 2010   Багатопрофільна медична допомога населенню