Код послуги Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративних послуг
01 – Реєстрація місця проживання
1 01-01 Реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання
3 01-03 Видача довідки про місце проживання
4 01-04 Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
5 01-05 Видача довідки про реєстрацію за даною адресою на момент звернення 

 

6 01-06 Надання довідки № 13 (додаток до ІD – паспорта) 

 

7 01-07 Надання довідки про здійснення поховання 

 

8 01-08 Надання довідки про фактичне місце проживання
9 01-09 Надання довідки про склад сім’ї
01 – 02 Адміністративні послуги соціального характеру, що надаються 

відділом реалізації держаної соціальної підтримки № 2 УСЗН Корюківської РДА

10 02-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII
11 02-02 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб 

 

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ
12 02-03 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 № 962-ХІІ, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР, «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 17.04.2014 № 1223-VІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
13 02-04 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ
14 02-05 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
15 02-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закони України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII
16 02-07 Видача довідки для отримання  пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
17 02-08 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Цивільний кодекс України
18 02-09 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
19 02-10 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
20 02-11 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
21 02-12 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
22 02-13 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Цивільний кодекс України
23 02-14 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Цивільний кодекс України
24 02-15 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
25 02-16 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
26 02-17 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
27 02-18 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
28 02-19 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ
29 02-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
30 02-21 Призначення державної допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
31 02-22 Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
32 02-23 Призначення державної допомоги при усиновлені дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
33 02-24 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
34 02-25 Призначення державної допомоги на дітей одинок матерям Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
35 02-26 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
36 02-27 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІI
37 02-28 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

 

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ
38 02-29 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ
39 02-30 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV
40 02-31 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV
41 02-32 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII
42 02-33 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV
43 02-34 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489- IІІ
44 02-35 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
45 02-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
46 02-37 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
47 02-38 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
48 02-39 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складенні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
49 02-40 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
50 02-41 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санітарно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ
51 02-42 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
52 02-43 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санітарно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
53 02-44 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санітарно-курортного лікування осіб з інвалідністю Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
54 02-45 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 № 796-ХІІ
55 02-46 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
56 02-47 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ
57 02-48 Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
58 02-49 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
59 02-50 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 19.12.2017 № 2249-VIII
60 02-51 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
61 02-52 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 28.02.1991 № 796-XII
62 02-53 Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІV
63 02-54 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІV
64 02-55 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-III
65 02-56 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ
66 02-57 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ
67 02-58 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 № 796-ХІІ
68 02-59 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII
  

03 – Місцеві послуги

 

69 03-01 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
70 03-02 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
71 03-03 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
72 03-04 Взяття громадян на квартирний облік Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»
73 03-05 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові Житловий кодекс Української РСР
74 03-06 Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду
75 03-07 Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства Закон України «Про особисте селянське господарство»
76 03-08 Надання копії рішення місцевої ради або її виконавчого комітету, розпорядження голови територіальної громади, витягу з протоколу сесії або засідання постійної комісії місцевої ради Закон України «Про звернення громадян»
77 03-09 Видача довідки про потребу покращення житлових умов Житловий кодекс України
78 03-10 Видача довідки про склад сім’ї Порядок видачі довідок про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради

79 03-11 Видача довідки про фактичне місце проживання
80 03-12 Видача довідки про підсобне господарство Порядок видачі довідок про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради

81 03-13 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб (для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення
82 03-14 Видача довідки про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них Порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради
83 03-15 Видача довідки про проведення поховання
84 03-16 Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (для оформлення спадщини) Порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради
85 03-17 Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою (купівля- продаж, дарування нерухомого майна)
86 03-18 Видача довідки              про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна Порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради
87 03-19 Видача довідки про підтвердження факту перебування на утриманні померлого годувальника Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
88 03-20 Видача довідки – характеристика Порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Сновської міської ради
89 03-21 Видача акту обстеження Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №18
90 03-22 Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»