» » Про запровадження електронних петицій  до Сновської міської ради

Про запровадження електронних петицій  до Сновської міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Тридцять дев’ята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

30 вересня 2019 року                     м. Сновськ                                       № ­­­1-39/VII

 

Про запровадження електронних петицій  до Сновської міської ради

На виконання Закону України “Про звернення громадян”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради  з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

міська рада в и р і ш и л а:

 1. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Сновській міській раді (додається).
 1. Доручити міському голові Медведьову О. О. підписати меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Сновською міською радою та Міжнародною благодійною організацією “Фонд Східна Європа” щодо запровадження електронних петицій до Сновської міської ради (згідно додатку).
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу Уманського В.В. та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан С.С.).

Міський голова                                                                  О. МЕДВЕДЬОВ

Додаток

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

           (39 сесія 7 скликання)

    від 30 вересня 2019 р. № 1-39/VІІ

ПОРЯДОК

розгляду електронної петиції, адресованої Сновській міській раді

 1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Сновській міській раді, (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».
 2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Сновської міської ради.
 3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Сновської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.
 4. Громадяни (мешканці громади) можуть звертатися з Петиціями до Сновської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.
 5. Громадяни (мешканці громади) можуть звертатися з Петиціями до Сновської міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:
 • можливість створення Петиції автором (ініціатором);
 • безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
 • електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;
 • недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;
 • фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.
 1. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

 1. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

 1. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції юридичним відділом Сновської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

 1. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 6, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

 1. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.
 2. Петиція до Сновської міської ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як 60 днів з дня її оприлюднення не менш ніж 100 підписів громадян, які проживають на території, підпорядкованій Сновській міській раді.
 3. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи для розгляду міським головою чи особою, яка виконує його обов’язки, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.
 4. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через три робочі дні після отримання такої Петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання, яке проводило збір підписів відповідно до вимог чинного законодавства, − не пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради.
 5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 6. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
 7. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Сновській міській раді, забезпечує юридичний відділ Сновської міської ради.
 8. Міським головою чи особою, яка за відсутності міського голови виконує його обов’язки, не пізніше одного робочого дня визначається в резолюції до петиції виконавець або виконавці петиції із числа працівників виконавчого апарату відповідно до профільного спрямування.
 9. На запит виконавця петиції структурні підрозділи міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.
 10. Протягом двох робочих днів юридичний відділ Сновської міської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому комітету міської ради або сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

 1. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.
 2. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

 1. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

  

Начальник юридичного відділу                                   В.УМАНСЬКИЙ

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ

щодо впровадження  «Єдиної платформи місцевої електронної демократії»  «e-DEM»  

між Сновською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»

 

м. Київ                                                                             ____ _______________ 2019 року

Сновська міська рада, в особі міського голови Медведьова Олександра Олександровича, та Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа», в особі президента Ляха Віктора Вячеславовича (далі також спільно іменовані «сторони»),

 • беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади становить спільний інтерес,
 • ураховуючи потребу у взаємній співпраці щодо розвитку електронної демократії, 

домовилися про наступне: 

Стаття 1

Сторони співпрацюють на основі взаємної вигоди та згідно з  чинним законодавством, а також відповідно до цього Меморандуму та в рамках реалізації Програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією. 

Стаття 2

«Єдина платформа місцевої електронної демократії» (скорочено – e-DEM), впровадження якої є предметом співпраці сторін в рамках цього Меморандуму,  – це онлайн система, що має на меті надати громадянам легкий і зручний доступ до використання базових інструментів електронної демократії. Ці інструменти покликані налагодити кращий взаємозв’язок громадян та влади у вирішенні різноманітних соціально важливих проблем.

Платформа e-DEM поєднує наступні сервіси, перелік яких може бути розширений:

 • Сервіс «Місцеві електронні петиції», який дає можливість українцям впливати на розвиток своїх громад через звернення до відповідних місцевих органів влади з е-петиціями. Ці петиції розглядаються у встановленому Законом особливому порядку за умови підтримки тексту петиції визначеною кількістю мешканців.
 • Сервіс «Громадський бюджет», який надає можливість мешканцям пропонувати свої проекти місцевого розвитку та/або впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші проекти.
 • Сервіс «Відкрите місто», який допомагає мешканцям інформувати місцеву владу про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо, для оперативного усунення цих проблем.
 • Сервіс «Електронні консультації з громадськістю», який надає органам місцевої влади можливість залучати пропозиції мешканців щодо питань розвитку міст та громад, організовувати обговорення проектів документів перед їх розглядом та схваленням, проводити місцеві опитування в різних формах з метою вивчення думки активної частини мешканців міст.

Реєстрація користувачів Платформи e-DEM здійснюється з використанням інструментів BankID, MobileID та електронного цифрового підпису (ЕЦП). Отримані при цьому персональні дані не підлягають передачі третім особам та/або розголошенню будь-яким іншим способом та використовуються виключно для ідентифікації користувача  Платформи e-DEM.

Стаття 3

Співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за такими напрямками:

 • впровадження платформи e-Dem, її популяризація серед громади міста;
 • сприяння вирішенню конкретних проблем громади, які знаходяться в компетенції міської ради;
 • сприяння та допомога міській ради у більш якісному та оперативному реагуванні на ініціативи громади громади;
 • спрощення комунікацій між громадянами та міської ради та підвищення її ефективності.

Стаття 4

Сновська міська рада бере на себе зобов’язання:

 • затвердити необхідні нормативні документи щодо порядку впровадження сервісів Платформи e-DEM;
 • забезпечити ефективну роботу виконавчих органів міської ради з сервісами Платформи e-DEM;
 • сприяти проведенню навчання відповідальних працівників виконавчих органів міської ради роботі з сервісами Платформи e-DEM;
 • визначити відповідальних працівників виконавчих органів міської ради, до обов’язків яких відноситься впровадження сервісів Платформи e-DEM;
 • за потреби, утворювати постійні та/або тимчасові групи з питань впровадження Платформи e-DEM (її окремих сервісів);
 • забезпечити належний та ефективний розгляд звернень громадян (петицій, ініціатив, пропозицій, проектів тощо), що надходять через сервіси Платформи e-DEM;
 • організувати висвітлення інформації щодо популяризації Платформи e-DEM та сервісів, що входять до неї, під час публічних заходів міської ради (прес-конференції, прес-брифінги, круглі столи, громадські слухання тощо);
 • забезпечити розміщення модулю (віджета) Платформи e-DEM на офіційному веб-сайті міської ради.

Стаття 5

Фонд Східна Європа бере на себе зобов’язання:

 • забезпечити технічну та експертну підтримку впровадження Платформи e-DEM в роботу міської ради та її виконавчих органів;
 • надати проекти необхідних документів щодо впровадження Платформи e-DEM та її функціонування (інструкції, порядок, модель тощо);
 • забезпечити проведення навчальних семінарів та тренінгів для депутатів міської ради, працівників її виконавчих органів;
 • забезпечити безперебійну роботу, адміністрування, технічну та консультативну підтримку роботи Платформи e-DEM;
 • забезпечити подальший розвиток та доопрацювання Платформи e-DEM.

Стаття 6

Цей Меморандум не перешкоджає правам і обов’язкам Сторін у рамках інших укладених ними угод, у тому числі міжнародних.

Стаття 7

Цей Меморандум може бути змінений і доповнений за ініціативи будь-якої зі Сторін після погодження та підписання окремого протоколу до нього.

Стаття 8

Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму регулюються шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 9

Цей Меморандум є дійсним з дня підписання.

Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію меморандуму може бути припинено, якщо будь-яка зі Сторін поінформує інші сторони в письмовій формі про своє бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму припиняється через три місяці після написання такого листа.

Припинення дії Меморандуму не припиняє здійснення програм і проектів, які будуть започатковані протягом терміну його дії.

Меморандум підписано у двох оригінальних примірниках, кожний українською мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали:

 

Від Сновської міської ради:

Міський голова ______________________ О. О. Медведьов

Від Фонду Східна Європа:

Президент ____________________________ В.В. ЛЯХ

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image