Рішенням  виконавчого комітету від 16 березня 2018 року № 30 затверджено Положення про видачу довідок на території об’єднаної територіальної громади м.Сновськ, форми довідок та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з метою підтвердження фактичного місця  проживання осіб:
  1. Довідка про склад сім’ї на здобутті всіх видів соціальної допомоги
  2. Довідка про реєстрацію місця проживання особи
  3. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок
  4. Довідки для інших цілей
  5.  Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з метою підтвердження фактичного місця проживання осіб

 

 

 

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому Щорської міської ради

20 квітня 2016 р. № 42

Міський голова _____________ О.О.Медведьов

 

Перелік адміністративних послуг,

що надаються Щорською міською радою

 

 

№ з/п Суб’єкт надання послуги Назва послуги та результат її надання (назва документу або дії) Статті законів України, згідно з якими надається послуга та визначається її платність або безоплатність Інші нормативно-правові акти, згідно з якими надається послуга Розмір плати
(у разі надання послуги на платній основі) або безоплатність послуги
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
1. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання копій рішень (витягів із рішень) міської ради та її виконавчого комітету з основної діяльності – копія (витяг) рішення міської ради або виконкому Закони України «Про звернення громадян»

(ст. 15), «Про інформацію» (ст. 5)

Інструкція з діловодства у Щорської міській раді та її виконавчому комітеті, затверджена рішенням виконкому від 05.03.2013 №26 (зі змінами від 16.03.2016 №23) Безоплатно Письмова заява або усне звернення, документ, що посвідчує особу
2. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання довідок:

про склад сім’ї,

про місце проживання (реєстрації),

про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб,

для оформлення державної соціальної допомоги,

про перебування на квартирному обліку,

про здійснення поховання) – довідка

Закони України «Про інформацію» (ст. 12), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 40) Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204, Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги (п. 3), затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики від 06.10.2006 №1098/12972,

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 11.12.1984 № 470

Безоплатно Для фізичних осіб – паспорта всіх зареєстрованих за даною адресою, свідоцтва про народження дітей, домова книга, трудова книжка, правовстановлюючі документи на житло та на земельну ділянку, для юридичних осіб – письмовий запит
3. Виконавчий комітет Щорської міської ради Проведення обстеження матеріально-побутових умов – акт обстеження Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 40), «Про охорону дитинства» (ст. 25),

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (ст.7)

Безоплатно Письмове звернення, запит
4. Виконавчий комітет Щорської міської ради Проведення обстеження об’єктів нерухомого майна – акт обстеження Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 40) Безоплатно Письмове звернення, запит
5. Виконавчий комітет Щорської міської ради Оформлення обміну приміщень, що перебувають в комунальній власності – обмінний ордер Житловий кодекс Української РСР

( ст. 79-85)

Постанова

Ради Міністрів УРСР “Правила обміну жилих приміщень в

Українській РСР” від 31.01.1986 № 31.

Безоплатно Заява, паспорти або свідоцтва про народження всіх зареєстрованих у приміщенні, копія ордеру на вселення в житлове приміщення, письмова згода членів сім’ї, що проживають разом з заявником, включаючи і тимчасово відсутніх;

згода на обмін підприємств, установ, організацій, якщо жиле приміщення перебуває у їхньому віданні чи оперативному управлінні;

згода органу опіки й піклування при обміні жилих приміщень, що перебувають у користуванні особи, над якою встановлено опіку або піклування; при обміні на частину жилого приміщення – медична довідка, копія заяви наймача, з яким проводиться обмін.

6. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду – ордер Житловий Кодекс Української РСР

(ст. 58), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 30),

 

Безоплатно Письмова заява,

оригінали і копії паспортів і свідоцтв про народження всіх членів сім’ї

7. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання дозволу на виконання земляних робіт – ордер на виконання земляних робіт Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (ст. 16) Безоплатно Письмова заява, клопотання, технічна документація, погодження ДАІ (в разі потреби) та комунальних служб
8. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання дозволу на видалення зелених насаджень – ордер на видалення зелених насаджень Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (ст. 28) Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах

України, затверджені

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України 1.04.2006 № 105,

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, від 01.08.2006 № 1045

Безоплатно Письмова заява, акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
9. Виконавчий комітет Щорської міської ради Приватизація жилих будинків та приміщень, що перебувають у комунальній власності – рішення виконавчого комітету Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» (ст. 8) Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадянам, затверджене наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 16.12.2009 № 396 Безоплатно Заява на приватизацію, підписана заявником, а також всіма повнолітніми членами сім’ї, довідка про склад сім’ї наймача та займані приміщення, видана ЖЕКом, копія ордера про надання житлової площі, документ, що підтверджує невикористання громадянами права на безоплатну приватизацію, копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації
10. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання в оренду земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності – копія рішення міської ради або вмотивована відмова Земельний кодекс України (ст. 124), Закони України «Про оренду землі» (ст. 16),

«Про землеустрій» (ст. 19)

Безоплатно Заява, проектна документація

 

 

11. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність – копія рішення міської ради або вмотивована відмова Земельний кодекс України (ст. 118, 123), Закон України «Про землеустрій» (ст. 25, 50) Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004

№ 6770

Безоплатно Заява, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, графічні матеріали із зазначенням місця розташування та розмірів земельної ділянки
12. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення – копія рішення міської ради або вмотивована відмова Земельний кодекс України від (ст. 19-21), Закон України «Про землеустрій» (ст. 25) Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004

№ 6770

Безоплатно Заява, копія паспорта, копія державного акта про право власності на земельну ділянку, обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням розміру, довідка з Єдиного державного реєстру про підтвердження права власності на нерухоме майно, документи щодо встановлених обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки
13. Виконавчий комітет Щорської міської ради Укладання договору оренди земельної ділянки (первинний, внесення змін) – договір оренди землі Земельний кодекс України від (ст. 19-21), Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26,33), «Про оренду землі» Безоплатно Оформлення договору оренди землі (первинний)

Заява, копія рішення міської ради про надання в оренду земельної ділянки, копії документів:

для суб’єктів підприємницької діяльності – статут, паспортні дані директора, наказ (протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, банківські реквізити;

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про право власності на нерухомість або інші правовстановлюючі документи, на підставі яких придбана нерухомість;

витяг з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, план меж земельної ділянки, акт встановлення та погодження меж земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, акт про передачу та приймання земельної ділянки.

Внесення змін до договору оренди землі

Заява (клопотання), копії документів:

для суб’єктів підприємницької діяльності – статут, паспортні дані директора, наказ (протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, банківські реквізити);

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер, копія договору оренди земельної ділянки,

витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

14. Виконавчий комітет Щорської міської ради Затвердження технічної документації із землеустрою – затверджена технічна документація із землеустрою та копія рішення міської ради Земельний кодекс України (ст. 18), Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 33), «Про землеустрій» (ст. 30) Безоплатно Письмова заява, документація із землеустрою

 

15. Виконавчий комітет Щорської міської ради Присвоєння (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна – копія рішення виконкому Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 37), «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 39) Безоплатно Для присвоєння адреси новозбудованому об’єкту:

письмова заява, копія паспорта заявника, декларація про прийняття об’єкта в експлуатацію, документ, який засвідчує право володіння чи користування земельною ділянкою, або рішення про відведення земельної ділянки для будівництва,

копія технічного паспорта на будинок, завірена БТІ.

Для зміни (уточнення) адреси: письмова заява, копія паспорта заявника, правовстановлюючий документ на об’єкт нерухомого майна, документ, який засвідчує право володіння чи користування земельною ділянкою, або рішення про відведення земельної ділянки для будівництва.

На об’єкти нерухомого майна, які входять у склад домоволодіння (проведення поділу або виділу часток):

письмова заява, копія паспорта заявника, правовстановлюючі документи, технічний паспорт на домоволодіння та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

копія нотаріально завіреної заяви-згоди співвласників домоволодіння на поділ часток у будинку на два самостійних об’єкти, документ на право власності чи користування земельною ділянкою або рішення про відведення земельної ділянки для будівництва, копія висновку БТІ щодо технічної можливості поділу (виділу) в натурі частки з об’єкта нерухомого майна

16. Виконавчий комітет Щорської міської ради Надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами – дозвіл на розміщення об’єкта зовнішньої реклами Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 30), «Про рекламу»

(ст. 16)

Положення про розміщення зовнішньої реклами на території міста Щорс, затверджене рішенням 56 сесії 6 скликання від 9 липня 2015 року Безоплатно Письмова заява, копія свідоцтва про державну реєстрацію, фотокартка або комп’ютерний макет місця розташування рекламного засобу, ескіз рекламного засобу
17. Виконавчий комітет Щорської міської ради Переведення житлових будинків (квартир) у нежилі приміщення – копія рішення виконкому Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 59),

Конституції України (ст. 41, 140, 146), Житловий Кодекс Української РСР

(ст. 7, 8, 150), Цивільний кодекс України (ст. 319, 320)

Безоплатно Письмова заява, копія паспорта заявника, правовстановлюючий документ на будинок, квартиру (житлове приміщення) (копія), копія технічного паспорта, завірена БТІ, згоди власників суміжних житлових квартир, завірені відповідно до чинного законодавства, згода балансоутримувача житлового будинку, в якому розташована квартира, довідка з міської ради про те, що в квартирі ніхто не зареєстрований
18. Виконавчий комітет Щорської міської ради Легалізація органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування

 

Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 14), “Про органи самоорганізації населення (ст.ст. 9, 16)

 

Безоплатно Повідомлення про заснування

 

19. Виконавчий комітет Щорської міської ради Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги

 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207

«Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця

проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

 

Реєстрація місця проживання

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;

2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування;

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)

4. Квитанцію про сплату адміністративного збору;

5. Документи, що підтверджують право на проживання в житлі;

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку;

7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає: заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання;

документ, до якого вносяться відомості про

зняття з реєстрації місця проживання;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

військовий квиток або посвідчення про приписку.

 

Секретар Щорської міської ради Н.В.Самойлова