» » » Про призначення Коваленко В.М. матеріально-відповідальною особою

Про призначення Коваленко В.М. матеріально-відповідальною особою

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

  03 липня 2018 року         м.  Сновськ                                                  № 95  

 

Про призначення Коваленко В.М. матеріально-відповідальною особою

 

Керуючись ст.ст. 130-136 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей у Сновській міській раді:

  1. Призначити КОВАЛЕНКО Валерія Михайловича, начальника відділу господарського забезпечення матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей (об’єктів нерухомості, комп’ютерної та оргтехніки, меблів та інших необоротних активів і матеріальних цінностей), які знаходяться за місцем розташування Сновської міської ради (м. Сновськ, вул. Банкова, 5 та вул. Незалежності, 19).
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності укласти з Коваленко В.М. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей.
  3. Комісії з проведення інвентаризації (списання та оприбуткування матеріальних цінностей) частково провести передачу матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі Сновської міської ради в підзвіт матеріально відповідальної особи Коваленко В.М. відповідно до інвентаризаційних описів.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови С.В. Силенка.

Міський  голова                                                                             О.О. Медведьов

Leave a Reply