» » ПРОТОКОЛ  № 43

ПРОТОКОЛ  № 43

-> сесія | 0

      УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ 

сорок третьої сесії міської ради VII скликання

від 27 грудня 2019 року                                                                                                м. Сновськ

Присутні: 21 член міської ради (20 депутатів міської ради та міський голова).

 

Всього депутатів: 26 осіб.

Присутні на засіданні депутати: Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А.,               Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.

Відсутні: Анопрієнко В.М., Булденко М.Ф., Кирилюк О.І., Кузьменко О.В., Пискун В.А.,  Скідан С.С.

 

Присутні на засіданні 43-ї сесії VII скликання:

Кухаренко Н.М. – голова Сновської районної ради;

заступники міського голови;

керівники управлінь, відділів міської ради;

керівники комунальних установ міської ради;

працівники апарату міської ради.

Голова засідання – Медведьов О.О., міський голова.

Секретар засідання – Самойлова Н.В., секретар міської ради.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

Питання Доповідач
1. Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 2020 рік. Секретар міської ради Самойлова Н.В.
2. Про перенесення залишків коштів міського бюджету. Начальник фінансового відділу Савченко Л.Г.
3. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про  міський бюджет  на 2019 рік”. Начальник фінансового відділу Савченко Л.Г.
4. Різне.

Засідання сорок третьої сесії міської ради сьомого скликання відкриває міський голова Медведьов О.О.,  доповідає про зареєстрованих та відсутніх на сесії депутатів та доповідає про присутніх осіб на сесії міської ради.

Медведьов О.О., міський голова, пропонує для роботи сесії обрати лічильну комісію у складі: Захарченко А.О., Матвієнко В.І.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Захарченко А.О., Матвієнко В.І.

За це проголосували:

За: 21

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Прийнято.

 

Міський голова Медведьов О.О. пропонує порядок денний, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу»:

  1. Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 2020 рік.
  2. Про перенесення залишків коштів міського бюджету.
  3. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет  на 2019 рік”.
  4. Різне.

Вирішили: прийняти порядок денний «за основу».

За це проголосували:

За: 21 (Медведьов О.О., Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А., Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Прийнято.

Медведьов О.О. запитує про пропозиції щодо внесення змін до порядку денного.

Пропозицій немає.

Медведьов О.О. зазначає, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

Медведьов О.О. пропонує затвердити регламент засідання:

доповідь –  до 15  хвилин;

співдоповідь –   до 5 хвилин;

виступи, обговорення, пропозиції –  до 3 хвилин.

Вирішили: затвердити запропонований регламент засідання.

За це проголосували:

За: 21 (Медведьов О.О., Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А., Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 2020 рік.

(Проект рішення погоджений та рекомендований до затвердження  постійною комісією міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики).

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що відповідно до п. 7 ч. 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” пропонується затвердити план роботи Сновської міської ради. Зупинилась на розділах плану роботи та надала роз’яснення.

Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 2020 рік» (рішення № 1-43/VІІ додається).

За це рішення проголосували:

За: 21 (Медведьов О.О., Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А., Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Рішення прийнято.

 

  1. Про перенесення залишків коштів міського бюджету.

(Проект рішення погоджений та рекомендований до затвердження  постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку).

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка довела до відома, що при об’єднанні сільських рад в Сновську ОТГ на рахунках сільських рад були кошти від надходжень по транспортному податку. Повідомила, що частина коштів не була використана, тому пропонується дані кошти перенести на доходи загального фонду по іншим надходженням.

Вирішили: прийняти рішення «Про перенесення залишків коштів міського бюджету» (рішення № 2-43/VІІ додається).

За це рішення проголосували:

За: 21 (Медведьов О.О., Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А., Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Рішення прийнято.

  1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII ,,Про міський бюджет на 2019 рік”.

(Проект рішення погоджений та рекомендований до затвердження  постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку).

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається). Доповіла про стан виплати заробітної плати бюджетним установам (заборгованості на кінець року немає). Довела до відома, що у зв’язку із розпорядчими актами Міністерства фінансів, внесено технічні правки до рішення про міський бюджет на 2020, яке приймали на минулій сесії, а саме змінено назви 4 КВК по видатковій частині, в значення «будівництво» добавлено «капітальний ремонт», тому внесено правки до 6 додатку. Загальні суми, прийняті на сесії, залишилися незмінними.

Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 року №21-30/VII «Про  міський бюджет  на 2019 рік»» (рішення № 3-43/VІІ додається).

За це рішення проголосували:

За: 21 (Медведьов О.О., Аникієнко Л.П., Безручко Л.І., Булденко Т.А., Виблов С.А., Захарченко А.О., Клименко Т.І., Компанець О.І., Кошова Г.І., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Нагорна Т.І., Омельяненко Н.В., Рибальченко Л.І., Росік М.Ф.,         Самойлова Н.В., Самусенко О.П., Сікач В.М., Смоляк В.М., Тютюнник П.О., Фориш В.М.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Рішення прийнято.

  1. Різне.
  2. Про виконання Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради у 2019 році.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла про виконання Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради у 2019 році, зачитала присутнім напрямки використання депутатських коштів згідно до Програми (інформація додається).

  1. Про план-графік навчання депутатів місцевих рад на 2020 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка  довела до відома, що є помісячний план-графік підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад на 2020 рік, який затверджений Чернігівською ОДА та Чернігівською обласною радою. Повідомила, що даний план було надіслано депутатам електронною поштою.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
(головуючий на сесії)   (підпис)   (прізвище)

Секретар міської ради

Н.САМОЙЛОВА

(секретар сесії)   (підпис)   (прізвище)