» » Про внесення змін до назви та змісту Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік

Про внесення змін до назви та змісту Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок восьма сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

­­23 червня 2020 року                     м. Сновськ                            № 8­­-48/VII

Про внесення змін до назви та змісту Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік

 Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Сновський ЦПМД» О.Шарпан; з метою підвищення соціального захисту медичних працівників, заохочення їх до праці в громаді; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 1. Поширити дію Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання від 20 грудня 2019 р. № 4-42/VІІ) на працівників КНП «Сновський ЦПМД» шляхом внесення відповідних змін до назви та тексту Програми, замінивши словосполучення «медичні працівники КНП «Сновська ЦРЛ»» на «медичні працівники Сновської ОТГ» та «КНП «Сновська ЦРЛ»» на «медичні заклади громади» відповідно до змісту в усіх відмінках.
 2. Внести зміни до розділу ІХ «Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020 – 2022 роки», додавши п. 3 наступного змісту:
№ з/п Зміст заходів Програми Відповідальні за виконання Джерело фінансування Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість) на рік на одного лікаря,

тис. грн.

3 Встановлення та виплата  одноразової матеріальної допомоги для будівництва, ремонту або реконструкції житла лікарям, які проживають та працюють в сільській місцевості. Медичні заклади громади Бюджет Сновської міської ОТГ до 100 тис. грн.

(за пропозицією  постійної  комісії міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту)

 1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020 – 2022 роки відповідно до змін, зазначених в п.п.1, 2, та технічних правок (Паспорт Програми) в новій редакції (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

              (42 сесія 7 скликання)

    від 20 грудня 2019 р. № 4-42/VІІ

                                                                      (в редакції від 23.06.2020  № 8-48/VІІ)

 

Програма

 місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ

на 2020-2022 роки.

 

 

ПАСПОРТ

Програми місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ

 на 2020-2022 роки

 

1 Ініціатор  розроблення Програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
2 Розробник програми Сновська міська рада
3 Відповідальний виконавець програми Медичні заклади громади
4 Учасники програми Сновська міська рада,

медичні заклади громади

5 Термін реалізації програми 2020-2022 роки
6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської ОТГ
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:                                                       коштів міського бюджету Встановлюється рішенням сесії міської ради при прийнятті або при внесенні змін до бюджету (відповідно до розділу ІХ Програми).

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,

та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Одним із основних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

На 01.01.2019 року в районі проживало 22696 жителів, в т.ч. 11694 особи працездатного віку, 7063 – пенсійного віку та 3939 – дітей до 18 років.

Демографічна ситуація в районі складна, смертність значно перевищує народжуваність, щорічно реєструється зменшення населення. За 2014-2018 роки убуток населення склав 1752 осіб, в тому числі 365 осіб працездатного віку (народилося 782 немовлят, а померло 2499 осіб).

Сучасний стан процесу відтворення в районі характеризується як глибока демографічна криза. Причини цієї кризи формувались протягом багатьох років, але пусковою у перехідний період стала глибока і затяжна економічна криза, в якій опинилась Україна.

Разом із тим, потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг. Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу, адже в лікарні працює 26 лікарів, показник забезпечення лікарями становить 11,4 на 10 тис. населення при середньому по районах – 19,9, обласному – 34,6, по Україні – 37,8. Серед працюючих лікарів: 5 пенсійного віку, що становить – 19,2%. Лікарні потрібні для роботи лікарі: ендокринолог, рентгенолог та ендоскопіст.

Однак, низькі заробітна плата та соціальний захист медичних працівників стають перешкодою в залученні молодих фахівців до роботи в галузі.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв’язання проблем та підвищення ефективності медицини в цілому.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичних закладів громади лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованої на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги.

 

ІІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов для ефективного функціонування в районі галузі медицини.
 2. Забезпечення медичних закладів  лікарями.
 3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.

 

ІV. Шляхи та способи розв’язання проблем

 

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:

 1. Скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування, виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми.
 2. Підвищити статус медичного працівника  шляхом заохочень до роботи на місцях.
 3. Здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників.
 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Реалізація Програми передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету Сновської міської ОТГ.

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2020-2022 роки.

VІ. Відповідальні за виконання Програми

 

Відповідальними за виконання Програми є медичні заклади громади.

VІІ.  Керівництво та контроль за ходом виконання Програми

 

      Забезпечення  реалізації  цієї  Програми  здійснюють медичні заклади громади.

Керівництво  та  контроль  за  реалізацією  Програми  покладається  на  Сновську  міську раду в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Програма  набуває  чинності  з  01  січня  2020 року.

VІІІ. Очікувані результати Програми

 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу забезпечити медичні заклади громади лікарями, поліпшити стан здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги.

 

ІХ. Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020-2022 роки

 

№ з/п Зміст заходів Програми Відповідальні за виконання Джерело фінансування Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість) на рік,

на одного лікаря,

тис. грн.

1 Встановлення та виплата  додаткової  заохочувальної   надбавки в розмірі 50% посадового окладу  щомісячно протягом першого року роботи молодим  лікарям, які прийшли  працювати до медичних закладів громади. Медичні заклади громади Бюджет Сновської міської ОТГ 27,0
2 Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовка. Медичні заклади громади Бюджет Сновської міської ОТГ В межах бюджетних призначень
3 Встановлення та виплата  одноразової матеріальної допомоги для будівництва, ремонту або реконструкції житла лікарям, які проживають та працюють в сільській місцевості. Медичні заклади громади Бюджет Сновської міської ОТГ до 100 тис. грн.

(за пропозицією  постійної  комісії міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту)

Перший заступник міського голови                                                                                         І.ОРДА