» » Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2021 рік»

Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2021 рік»

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № ­­­16-2/VIIІ

Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2021 рік»

Розглянувши клопотання Виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця»; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради:   з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська ради вирішила:

 1. Затвердити Програму «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2021 рік» (додається).
 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко)

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Сновської міської  ради  (2 сесія 8 скликання)

                                                                           від 24 грудня 2020 р. № 16-2/VІІІ

Програма

«Фінансування пільг на оплату послуг

за пільговий проїзд залізничним транспортом

окремих категорій громадян на 2021 рік»

м. Сновськ

 2020 рік

Зміст

 Програми

 

 

 1. Паспорт Програми
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 3. Мета та основні завдання Програми
 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми
 5. Очікувані результати
 6. Строки виконання Програми
 7. Координація та контроль за ходом реалізації Програми
 8. Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні

 

  

 

 1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
2. Розробник Програми Сновська міська рада
3. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада
4. Учасники Програми Сновська міська рада,

перевізник, який надає послуги з перевезення залізничним

транспортом.

5. Терміни реалізації Програми 2021 рік
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ)
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. 118 тис. грн.
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Згідно з Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Дана Програма спрямована на фінансування пільг окремим категоріям громадян за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до діючого законодавства України.

В Сновській ТГ проживає майже 7,3 тис. осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом.

Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян, зокрема, фінансування витрат за пільговий проїзд дозволить підняти рівень їх соціальної захищеності.

 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом.

Першочерговим завданням цієї Програми є:

 • забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги за проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах;
 • компенсація витрат підприємствам, які здійснюють пільгові послуги окремим категоріям громадян.
 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування Програми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні за рахунок коштів  бюджету міської ТГ та інших джерел не заборонених законодавством України.

Дія Програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та місцевих органів влади.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на рік і можуть коригуватися протягом року. На 2021 рік сума становить 118 тис. грн.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням міської ради при прийнятті бюджету міської ТГ з урахуванням його фінансових можливостей на відповідний рік.

 

 1. Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Назва послуги/рік 2021
Середня кількість пасажироперевезень Середня вартість поїздки 1 пасажира, грн.
Компенсація за пільговий проїзд на приміських маршрутах залізничним транспортом 7835 15,06
 1. Строки виконання Програми

Програма розрахована на 2021 рік.

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сновська міська рада в особі першого заступника міського голови та постійна комісія міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (гуманітарна комісія).

 1. ПОРЯДОК
  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні

  • Загальні положення

8.1.1. Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян за пільговий проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах та комплексного розв’язання проблеми фінансування компенсаційних виплат за надані послуги (далі – компенсаційні виплати) та визначення механізму їх виплати.

8.1.2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

8.1.3. За цим Порядком здійснюються виключно компенсаційні виплати перевізнику, який надає послуги з пільгового перевезення громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

8.2. Організація проведення компенсаційних виплат пільгових перевезень окремих категорій громадян

8.2.1. Джерелами компенсаційних виплат є кошти бюджету міської ТГ. Для реалізації заходів Програми можуть залучатися кошти інших бюджетів. Порядком передбачається  проведення компенсаційних виплат за тих громадян, які мають право на пільги згідно чинного законодавства України. Перерахування за цим Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд, здійснюються в межах передбачених рішенням міської ради.

8.2.2. Головним розпорядником коштів за цією Програмою є Сновська міська рада  (надалі – Розпорядник).

8.2.3. Розподіл коштів між перевізниками здійснюється Розпорядником за пільговий проїзд тих громадян, що мають право на забезпечення пільгового проїзду.

8.2.4. Компенсаційні виплати проводяться на підставі укладених Розпорядником договорів з підприємством, що надає послуги (надалі – Договір). Договір укладається в межах кошторисних призначень з помісячним розподілом коштів.

8.2.5.  У Договорі передбачаються компенсаційні виплати перевізнику у розмірі фактичної вартості пільгового проїзду за діючими тарифами.

8.2.6.  Перевізник щомісяця до 5 числа подає розрахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом за попередній місяць до міської ради. Відповідальність за повноту, якість формування документів та достовірність поданої інформації покладається на організації, що подають розрахунки.

8.2.7. На підставі складених розрахунків організація формує акт звіряння розрахунків за надані послуги та до 10 числа подає акт наданих послуг за відповідний період (місяць).

8.2.8. Розпорядник до 15 числа перевіряє інформацію, що міститься у акті звіряння розрахунків, з інформацією, яка зазначена у розрахунку, і у разі виявлення розбіжностей повертає їх організації для усунення недоліків.

8.2.9. Розпорядник коштів підписує акти звіряння розрахунків та упродовж               7 робочих днів забезпечує реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби.

8.2.10. Після надходження фінансування Розпорядник забезпечує протягом 5-х робочих днів перерахування коштів на рахунки організацій за надані пільгові послуги.

 • Порядок виділення та використання компенсаційних виплат

8.3.1. Розпорядник бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом бюджету міської ТГ тільки в межах бюджетних асигнувань.

8.3.2. Щомісяця на підставі наданих документів Розпорядник складає з організаціями – надавачами пільгових послуг акти звіряння.

Перший заступник

міського голови                                                             П.МІРОШНИЧЕНКО