» » Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи на 2021 рік

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи на 2021 рік

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                    м. Сновськ                                    № 17­­­-2/VIIІ

 

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи на 2021 рік

      З метою покращення матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Сновської громади; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради:   з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська ради вирішила:

 1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки  та оборонної роботи на 2021 рік (додається).
 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

                 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (2 сесія 8 скликання)

     від 24 грудня 2020 р. № 17-2/VІІІ

ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік

  

м. Сновськ

 – 2020 рік –

ЗМІСТ

Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік

(далі – Програма)

1. Паспорт Програми покращення матеріально – технічного забезпеченнямобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
3. Мета Програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
5. Завдання та результативні показники Програми
6. Напрямки діяльності та заходи Програми
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Додаток 1. Напрямки діяльності та заходи Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік.
Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік.

 

                             

 1. ПАСПОРТ

Програми

покращення матеріально – технічного забезпечення

мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543 – XII (із змінами), Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 року № 1932 – XII (із змінами), Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232 – XII (із змінами), Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-ХІІІ, Указ президента України «Про Положення про територіальну оборону України» від 23.09.2016 року № 406/2016 року.
3. Розробник Програми Сновська міська рада
4. Співрозробник програми Сновська районна державна адміністрація
5. Відповідальні виконавці Програми Сновська міська рада;

Сновська районна державна адміністрація;

Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

6. Учасники Програми Сновська міська рада;

Сновська районна державна адміністрація;

Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

7. Термін реалізації Програми 2021 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього коштів:

– бюджету міської ТГ

100,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543 – XII (із змінами), Закону України «Про оборону України» від 06.12.1991 року № 1932 – XII (із змінами), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232 – XII (із змінами), Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-ХІІІ, Указу президента України «Про Положення про територіальну оборону України» від 23.09.2016 року № 406/2016 року.

Програмою передбачено надання допомоги місцевим загонам територіальної оборони, які дислокуються на території Cновської ТГ щодо покращання матеріально – технічного забезпечення речовими засобами, спорядженням та сучасними матеріально – технічними засобами, що не передбачені табелем оснащення, закупівлі обладнання, будівельних та інших матеріалів для облаштування захисних споруд (блокпостів), речового забезпечення загонів територіальної оборони, надання послуг з транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів, а також виділення коштів для проведення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони Сновської ТГ.

 1. Мета Програми

 

Основною метою Програми є підтримка місцевих загонів територіальної оборони в боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань:

– надання допомоги для здійснення заходів мобілізаційної та оборонної роботи згідно додатку 1;

–  охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих на території Сновської ТГ;

– боротьба з диверсійно – розвідувальними підрозділами та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на території Сновської ТГ;

– забезпечення транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів.

Програмою передбачається забезпечення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони району, а саме:

 • забезпечення загонів територіальної оборони Сновської ТГ матеріально – технічними засобами та майном;

– підвищення захищеності військовослужбовців загонів оборони громади, які забезпечуватимуть охорону та захист державного кордону на території Сновської міської ТГ;

 • створення запасів військової та іншої техніки, матеріально – технічних засобів, необхідних для виконання завдань територіальної оборони на території Сновської ТГ;
 • проведення навчань з територіальної оборони.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Сновської міської ради, Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом фінансування Програми з бюджету міської ТГ, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми складає 100,00 тис. грн. Джерелом фінансування заходів Програми є бюджет Сновської міської ТГ, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством (додаток 2). Обсяг фінансування Програми може переглядатися протягом року в межах фінансових можливостей бюджету.

Перелік матеріально – технічних засобів, товарів та послуг відповідно до Програми визначається за замовленнями Сновського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в залежності від потреби та з урахуванням ситуації, що склалась у відповідний період на території Сновської ТГ Чернігівської області та в зоні проведення АТО/ООС.

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2021 рік

 1. Завдання та результативні показники виконання Програми

 

Основним завданням Програми є підвищення боєздатності та покращання матеріально – технічного забезпечення місцевих підрозділів територіальної оборони для успішного виконання поставлених перед ними завдань, а також забезпечення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони громади.

Виконання Програми сприятиме забезпеченню місцевих підрозділів територіальної оборони спорядженням та сучасними матеріально – технічними засобами, що не передбачені табелем оснащення і нормами забезпечення Збройних Сил України, покращенню рівня захисту та збереження життя військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань, оперативному здійсненню перевезення майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів, а також проведенню заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони Сновської ТГ.

 

 1. Напрямки діяльності та заходи Програми

Дія Програми спрямована на надання допомоги місцевим підрозділам територіальної оборони, покращання забезпечення матеріально – технічними засобами, майном, обладнанням, засобами гігієни, будівельними матеріалами, а також забезпечення транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені у додатку 1.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми покладається на Сновську міську раду, Сновську районну державну адміністрацію, Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сновська міська рада, Сновська районна державна адміністрація, Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Контроль за виконанням Програми покладається Сновську міську раду в особі керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та на постійну комісію Сновської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

Керуючий справами

(секретар) виконкому                                                 Р.КРАВЕЦЬ

 

Додаток 1

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(2 сесія 8 скликання)

від 24 грудня 2020 р. № 17-2/VІІІ

 

Напрямки діяльності та заходи  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік

з/п

Перелік заходів Програми Строк виконання заходів Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги   фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат
1. Закупівля матеріально – технічних засобів, канцелярських товарів та майна, необхідних для забезпечення заходів щодо підготовки та здійснення повсякденної  діяльності особового  складу підрозділів територіальної оборони громади; закупівля засобів медичного забезпечення (медпрепаратів, рентген плівки, експрес-тестів та ін.) для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних, призовників, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів до вступу до ВВНЗ, а також під час проведення приписки, зборів, медичного переосвідчення військовозобов’язаних та призовників. 2021 рік Сновська міська рада;

Сновський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Бюджет Сновської міської ТГ 100,00 Збереження здоров’я і життя особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони.
2. Закупівля пального та надання послуг з транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів Перевезення  військовозобов’язаних, призовників, контрактників,  співробітників правоохоронних органів.
3. Проведення поточного ремонту основного пункту управління Сновського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та закупівля будівельних матеріалів та обладнання, необхідних для облаштування захисних споруд (блокпостів), кордону, позицій місцевих підрозділів територіальної оборони. Забезпечення стійкого управління та життєдіяльності особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони.
4. Харчове, лазнево-пральне, речове забезпечення особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони при проведенні навчальних зборів на території Сновської ТГ. Забезпечення життєдіяльності особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони Сновського району під час проведення з ними навчальних зборів
Усього: 100,00

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                                                                   Р.КРАВЕЦЬ

 

 Додаток 2

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(2 сесія 8 скликання)

від 24 грудня 2021 р. № 17-2/VІІІ

 

 Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2021 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання Програми,тис. гривень
Обсяг ресурсів, всього 100,00
Бюджет Сновської міської ТГ 100,00

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                                      Р.КРАВЕЦЬ