» » Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності організації ветеранів Сновської міської територіальної громади на 2021 рік

Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності організації ветеранів Сновської міської територіальної громади на 2021 рік

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                      м. Сновськ                                      № 23-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності організації ветеранів  Сновської  міської територіальної громади  на 2021 рік

 

З метою фінансової підтримки діяльності громадської організації, яка об’єднує ветеранів війни і праці, учасників війни, дітей війни, інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендацією постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності організації ветеранів Сновської міської територіальної громади  Корюківського району на 2021 рік (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ    

 

                    

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (2 сесія 8 скликання)

            від 24 грудня 2020 р. № 23-2/VІІІ

 

 

  

ПРОГРАМА

 фінансової підтримки діяльності   організації ветеранів  Сновської міської  територіальної громади  Корюківського району

 на 2021 рік

 

 

 

 

м. Сновськ

 2020 рік

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми  фінансової підтримки діяльності організації ветеранів Сновської  міської територіальної громади Корюківського району  на 2021 рік

(далі – Програма)

 

1. Ініціатор Програми Організація ветеранів  Сновської міської територіальної громади
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Статут організації ветеранів України, зареєстрований Міністерством юстиції України 9 грудня 1991 року, Свідоцтво № 172 (зі змінами); Закони України «Про основні засади  соціального захисту  ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. №3722-ХІІ, «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3552-ХІІ, «Про соціальний захист дітей війни» від 28.12.2014р. №76-УІІІ; Бюджетний кодекс України зі змінами.
3. Розробник Програми Міська рада
4. Відповідальні виконавці Програми Міська рада,

Організація ветеранів Сновської міської територіальної громади

5. Учасники Програми Міська рада,

Організація ветеранів Сновської міської територіальної громади

6. Термін реалізації Програми 2021 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ)

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. 161,620

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма фінансової підтримки діяльності організації ветеранів   Сновської  міської територіальної громади  Корюківського району (далі – організація ветеранів) на 2021 рік розроблена на виконання законів України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3722-ХІІ, «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3552-ХІІ, «Про соціальний захист дітей війни» від 28.12.2014р. №76-УІІІ.

Програма спрямована на фінансову підтримку діяльності громадської організації, яка об’єднує ветеранів війни і праці, учасників війни, дітей війни, інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

     

Організація ветеранів  бере активну участь у розв’язанні проблем ветеранів та інвалідів, учасників антитерористичної операції, пов’язаних із поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією культурного дозвілля, сприяє посиленню соціального захисту своїх членів, здійснює  підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацює з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.

У своїй діяльності організація ветеранів керується Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами. Діє на підставі свого Статуту, прийнятому установчими зборами та зареєстрованим в передбаченому законом порядку.

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в державі і підвищенням їх ролі та авторитету щодо участі у громадському житті  громади.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є залучення організації ветеранів  до розв’язання проблем ветеранів шляхом здійснення всебічного захисту їх прав, сприяння в наданні їм та їх сім’ям матеріальної допомоги, а також залучення представників зазначеної організації ветеранів до роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціального захисту ветеранів.

Програма передбачає надання фінансової підтримки організації ветеранів, яка виконує суспільно значимі функції.

 

 1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та наданні фінансової підтримки діяльності організації ветеранів, яка працює в напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та праці, воїнів- інтернаціоналістів, воїнів учасників АТО, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті міської ТГ  на 2021 рік та інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) проведення статутних заходів організації ветеранів  (засідання ради, конференції, загальні збори тощо);

2) участь у підготовці і проведенні заходів із відзначення державних свят: річниці Дня пам’яті жертв у Другій світовій війні, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня визволення Сновщини, Дня партизанського руху, Дня ветерана, Дня захисника України, Міжнародного дня громадян похилого віку, Міжнародного дня інвалідів, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці виводу військ з Афганістану, річниці аварії на ЧАЕС та інших державних свят;

3) сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів;

4) оплату:

 • оренди приміщень, обладнання та інвентарю;
 • комунальних послуг у межах середніх норм споживання;
 • послуг поштового зв’язку та електрозв’язку;
 • послуг з поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та приміщень;
 • послуг з придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів;
 • передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, діяльності громадських організацій та програмного забезпечення бухгалтерського обліку;

5) матеріального заохочення працівників організації ветеранів;

6) оплату відрядження працівників організації ветеранів та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, проживання та харчування.

 

Орієнтовний обсяг забезпечення Програми фінансової підтримки

діяльності організації ветеранів Сновської  міської  територіальної

громади Корюківського району на 2021 рік

 

з/п

Назва статей  видатків Джерела фінансування
Бюджет міської ТГ, тис. грн. Інші джерела
1. Матеріальне заохочення працівників  організації  ветеранів:

–  заробітна плата,

–  нарахування на оплату праці (22%).

 

 

108,00

29,85

 
2. Оплата:

– придбання канцелярських виробів; витратних матеріалів;

– передплата, придбання періодичних, довідкових, інформаційних, методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, діяльності громадських організацій та програмного забезпечення бухгалтерського обліку.

1,5  
3. Оплата послуг (крім комунальних):

– оренда приміщень, обладнання та інвентарю;

– телекомунікаційні послуги;

– послуги з поточного ремонту інвентарю, обладнання;

– комісія.

3,9

 

 

 

 

0,15

 
4. Участь у підготовці і проведенні заходів із відзначення державних свят 3,0  
5. Видатки на відрядження працівників  організації ветеранів та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, проживання та харчування.  

0,72

 
6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у межах середніх норм споживання. 14,5  
  Всього : 161,620  

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми сприятиме:

– забезпеченню фінансової підтримки статутної  діяльності організації ветеранів;

– захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та праці, воїнів-інтернаціоналістів, воїнів-учасників АТО, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням Програми здійснює секретар міської ради та постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики міської ради ( комісія з гуманітарних питань).

 

 

Секретар міської ради                                              Н.САМОЙЛОВА