» » Про внесення змін до загального  та спеціального фондів бюджету

Про внесення змін до загального  та спеціального фондів бюджету

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 травня 2021 року                     м. Сновськ                                                 № 63

Про внесення змін до загального  та спеціального фондів бюджету

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,72,78  Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 24.12.2020 №26-2VIII «Про бюджет Сновської міської  територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 25510000000) (далі – міської ТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл асигнувань в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ:

1.1. По відділу культури та туризму за КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»:

– зменшити асигнування загального фонду КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  – – 23550 грн.;

– здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету в сумі 23550 грн.;

–  збільшити  асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – +23550 грн.

1.2. По міській раді за КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»:

– зменшити асигнування загального фонду КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  – – 10900 грн.;

– здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету в сумі 10900 грн.;

–  збільшити  асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – +10900 грн.

1.3. По міській раді за КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» здійснити перерозподіл асигнувань загального фонду бюджету:

– зменшити КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – – 1300 грн.;

– збільшити  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – +1300 грн.

  1. 2. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ТГ на 2021 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

 Міський голова                                                                Олександр МЕДВЕДЬОВ