У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

26 липня 2021 року                           м. Сновськ                                             152

 

Про введення в дію дублікатів  печатки без зображення  державного герба відділу кадрової  та архівної роботи і штампів

 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Президії Верховної Ради України від 11.05.92 № 2322-ХІІ «Про печатки та вивіски місцевих рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів», з метою належного обліку, використання і зберігання печаток та штампів, з о б о в ’ я з у ю:

 

 1. Ввести в дію з 26 липня 2021 року:
 • дублікат печатки без зображення Державного герба України з текстом відбитку: «Відділ кадрової та архівної роботи *Україна* Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області» (зразок відбитку наведено у додатку );
 • дублікат штампу «Згідно з оригіналом» » (зразки відбитку наведено у додатку);
 • дублікат штампу «Копія» (зразки відбитку наведено у додатку).
 1. Відповідальність за збереження і використання дубліката печатки без зображення Державного герба України з текстом відбитку: «Відділ кадрової та архівної роботи *Україна* Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області», дублікатів штампів «Згідно з оригіналом» та «Копія», покласти на головного спеціаліста з архівних питань відділу кадрової та архівної роботи Огієнко О.Г., а в разі її відсутності на начальника відділу кадрової та архівної роботи Сухобок Т.С.
 2. Головному спеціалісту з архівних питань відділу кадрової та архівної роботи Огієнко О.Г. та начальнику відділу кадрової та архівної роботи Сухобок Т.С. дублікат печатки та штампів, зазначені у п.1 та п.2 цього розпорядження, використовувати для:
 • посвідчення копій архівних документів;
 • посвідчення копій документів з особових справ, що перебувають на зберіганні в архіві;
 • посвідчення копій документів, що надаються та/або надсилаються;
 • посвідчення розмножених примірників розпорядчих документів;
 • посвідчення інших документів, відміток довідкового характеру.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Кравця Р.В.

 

 

Секретар міської ради                                                       Наталія САМОЙЛОВА

 

 

Проєкт розпорядження подає:

 

Начальник відділу кадрової                                                   Тетяна

та архівної роботи                                                                   СУХОБОК

 

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                   Сергій СИЛЕНОК

 

 

Начальник відділу

юридичної роботи та взаємодії                                             Владислав

з правоохоронними органами                                               УМАНСЬКИЙ

 

 

З розпорядженням ознайомлений, згоден:

 

 

____________________                        ___________________                            О.Г. Огієнко

 

 

Додаток до розпорядження

від 26.07.2021р. №152

 

Відбитки дублікатів печатки і штампів, що

вводяться в дію з 26.07.2021 року

 

 

 1. Дублікат печатки без зображення Державного герба України з текстом відбитку: «Відділ кадрової та архівної роботи *Україна* Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області»
 2. Дублікат штампу «Згідно з оригіналом»
 3. Дублікат штампу «Копія»

 

Начальний відділу

кадрової та архівної роботи                                          Тетяна СУХОБОК